• Estimate
  • Receiver
  • Payment
  • Review

Prenosi novca u Bosnu i Hercegovinu

Odaberite kako želite da pošaljete novac:

Na mreži

Pošaljite novac brzo i pouzdano na wu.com bilo kada.

Pošalji odmah

U ekspozituri

Posetite bilo koju od naših 3,900 ekspozitura 1 širom Srbije i platite gotovinom.

Pronađite ekspoziture

Pogledajte naše naknade za prenos2 u Bosnu i Hercegovinu.

Naknade za prenos na WU.com2

Iznos (RSD) Naknada za prenos2 (RSD)
WU.COM
do 10.000 700
10.000,01 – 30.000 1.400
30.000,01 – 60.000 2.500
60.000,01 – 200.000 4.200
Iznos (RSD) Naknada za prenos2 (RSD)
Maloprodaja
0 6.400 660
6.400,01 12.800 950
12.800,01 25.500 1.450
25.500,01 42.000 1.900
42.000,01 64.000 2.500
64.000,01 83.500 3.800
83.500,01 90.000 4.100
90.000,01 105.000 4.300
105.000,01 125.000 4.550
125.000,01 150.000 4.850
150.000,01 175.000 5.050
175.000,01 200.000 5.300
200.000,01 230.000 5.500
230.000,01 700.000 8.900
Get started with Western Union

Budite mirni

u svakom trenutku

Pratite svoj transfer

Prvi put šaljete novac preko mreže?

Da biste počeli, morate da se registrujete na mreži.

Zatim idite u najbližu ekspozituru kompanije Tenfore sa važećim identifikacionim dokumentom da biste potvrdili svoj identitet.

Saznajte više

Global money transfer from Serbia

Jeste li spremni da pošaljete novac u Bosnu i Hercegovinu?

Brži i pametniji prenosi novca sa bilo kog laptopa ili mobilnog uređaja, non-stop.

Počnite

1 Broj ekspozitura je važeći od 30. juna 2018.

2 Western Union stiče zaradu i od konverzije valuta. Kada birate uslugu za prenos novca, pažljivo uporedite i naknade za prenos i kurseve za deviznu konverziju. Naknade, devizni kurs i porezi mogu da se razlikuju u zavisnosti od brenda, kanala i lokacije na osnovu više faktora. Naknade i tarife mogu da se promene.