• Estimate
  • Receiver
  • Payment
  • Review

Prenosi novca u Nemačku

Odaberite kako želite da pošaljete novac:

Na mreži

Pošaljite novac brzo i pouzdano na wu.com bilo kada.

Pošalji odmah

U ekspozituri

Posetite bilo koju od naših 3,900 ekspozitura 1 širom Srbije i platite gotovinom.

Pronađite ekspoziture

Pogledajte naše naknade za prenos2 u Nemačku.

Naknade za prenos na WU.com2

Iznos (RSD) Naknada za prenos2 (RSD)
WU.COM
do 10.000 700
10.000,01 – 30.000 1.400
30.000,01 – 60.000 2.500
60.000,01 – 200.000 4.200
Iznos za slanje (RSD) Naknada za prenos2 (RSD)
Maloprodaja
0 8.300 800
8.300,01 16.000 1.500
16.000,01 26.000 2.200
26.000,01 32.000 2.600
32.000,01 41.000 3.300
41.000,01 55.000 3.700
55.000,01 60.000 4.000
60.000,01 84.000 4,300
84.000,01 90.000 5.300
90.000,01 105.000 5.800
105.000,01 125.000 6.300
125.000,01 150.000 6.800
150.000,01 175.000 8.100
175.000,01 200.000 8.400
200.000,01 230.00 8.700
230.000,01 700.000 9.900
Get started with Western Union

Budite mirni

u svakom trenutku

Pratite svoj transfer

Prvi put šaljete novac preko mreže?

Da biste počeli, morate da se registrujete na mreži.

Zatim idite u najbližu ekspozituru kompanije Tenfore sa važećim identifikacionim dokumentom da biste potvrdili svoj identitet.

Saznajte više

Global money transfer from Serbia

Jeste li spremni da pošaljete novac u Nemačku?

Brži i pametniji prenosi novca sa bilo kog laptopa ili mobilnog uređaja, non-stop.

Počnite

1 Broj ekspozitura je važeći od 30. juna 2018.

2 Western Union stiče zaradu i od konverzije valuta. Kada birate uslugu za prenos novca, pažljivo uporedite i naknade za prenos i kurseve za deviznu konverziju. Naknade, devizni kurs i porezi mogu da se razlikuju u zavisnosti od brenda, kanala i lokacije na osnovu više faktora. Naknade i tarife mogu da se promene.