Pošaljite novac
u Nemačku

Budite obavešteni. Budite svesni. Zaštitite se od prevare.

Prenosi novca u Nemačku

Odaberite kako želite da pošaljete novac:

Pogledajte naše naknade za prenos2 u Nemačku.

Naknade za prenos na WU.com2

Iznos (RSD)Naknada za prenos2 (RSD) WU.COM
do 10.000700
10,000.01 – 30,000t1,400
30,000.01 – 60,0002,500
60,000.01 – 200,0004,200
Amount (RSD)Transfer fee2 (RSD) Retail
08.300800
8.300,0116.0001.500
16.000,0126.0002.200
26.000,0132.0002.600
32.000,0141.0003.300
41.000,0155.0003.700
55.000,0160.0004.000
60.000,0184.0004,300
84.000,0190.0005.300
90.000,01105.0005.800
105.000,01125.0006.300
125.000,01150.0006.800
150.000,01175.0008.100
175.000,01200.0008.400
200.000,01230.008.700
230.000,01700.0009.900
Budite mirni
u svakom trenutku

Jeste li spremni da pošaljete novac u Nemačku?

Brži i pametniji prenosi novca sa bilo kog laptopa ili mobilnog uređaja, non-stop.

Prvi put šaljete novac preko mreže?

Da biste počeli, morate da se registrujete na mreži.

Zatim idite u najbližu ekspozituru kompanije Tenfore sa važećim identifikacionim dokumentom da biste potvrdili svoj identitet.

1 Agent location count valid as of 30 June 2018.

2 Western Union also makes money from currency exchange. When choosing a money transmitter, carefully compare both transfer fees and exchange rates. Fees, foreign exchange rates and taxes may vary by brand, channel, and location based on a number of factors. Fees and rates subject to change.