Sulit Padala mula sa ₱5 fee

Magpadala sa Pilipinas ngayon

Bean-bag-guy

Sulit Padala sa Western Union

Sa aming sulit na transfer fees, mas madaling magpadala ng pera sa Pilipinas, saan man at kailanman ito kinakailangan.

Ipapadalang pera (PHP)Sulit Padala fee (PHP)
1.00 – 500.005.00
501.00 – 1,000.0015.00
1,001.00 – 2,000.0025.00
2,001.00 – 3,000.0045.00
3,001.00 – 5,000.0085.00
5,001.00 – 7,000.00115.00
7,001.00 – 10,000.00125.00
10,001.00 – 15,000.00540.00
15,001.00 – 50,000.00595.00
50,001.00 – above2% ng halagang ipapadala

Paano magpadala ng pera mula sa agent location

Sa loob lamang ng ilang minuto1, pwede nang makuha ng iyong receiver ang pera sa alinman sa aming 10,000+ na mga lokasyon2 sa bansa.

  1. Kumpletuhin ang Send Form. Pagkatapos, ibigay sa aming agent ang iyong form at ang pera na ipapadala, at magpakita ng balidong ID.

  2. Magbayad ng transfer fee. Kunin ang resibo at tandaan ang Money Transfer Control Number (MTCN).

  3. Sabihan ang iyong receiver. Sabihin sa kanila ang MTCN at ang halagang ipinadala. Huwag ibahagi ang mga detalyeng ito sa ibang tao.

Mayroon ka bang katanungan?

Handa kaming tumulong sa iyo. Maaari tayong mag-usap sa telepono o sa e-mail.

1 Funds may be delayed or services unavailable based on certain transaction conditions, including amount sent, destination country, currency availability, regulatory and foreign exchange issues, required receiver action(s), identification requirements, Agent location hours, differences in time zones, or selection of delayed options. Additional restrictions may apply. See Send Form for details.

2 Network data valid as of 31 March 2018.

© 2018 Western Union Holdings, Inc. All rights reserved.