Nhận tiền theo cách bạn chọn ở Malaysia

Tôi có thể nhận tiền ở Malaysia như thế nào?

Chỉ cần chọn phương thức bạn muốn và làm theo những bước dễ thực hiện sau.

Cần trợ giúp?

Truy cập phần Câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua đường dây trợ giúp khách hàng của chúng tôi.

1 Dữ liệu mạng vào ngày 31 tháng 3 năm 2018.

2Dịch vụ và khoản tiền có thể bị trì hoãn hoặc không có sẵn tùy vào các yếu tố nhất định bao gồm Dịch vụ đã chọn, các tùy chọn cung cấp bị trì hoãn, số tiền được gửi, quốc gia đích, tình trạng sẵn có tiền tệ, vấn đề về quy định, vấn đề bảo vệ người tiêu dùng, yêu cầu xác định danh tính, giới hạn cung cấp, giờ làm việc của đại lý và khác biệt về múi giờ (gọi chung là “Hạn chế”). Hạn chế bổ sung có thể áp dụng; xem điều khoản và điều kiện của chúng tôi để biết chi tiết.

3 Vui lòng cẩn thận khi cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Khoản tiền sẽ được thanh toán vào tài khoản ngân hàng tương ứng với số tài khoản bạn cung cấp. Tài khoản của người nhận phải là tài khoản thanh toán bằng nội tệ.

4 Không bao gồm ngày nghỉ ngân hàng của người nhận.