Web đến điện thoại di động

Quốc gia đích và nhà mạng di động:

Afghanistan

Roshan

Bangladesh

Banglalink

El Salvador

Tigo

Guatemala

Tigo

Madagascar

Telma M-VOLA

Paraguay

Tigo

Tanzania

Vodacom

Uganda

MTN