Gửi tiền

Chúng tôi có 515.000 đại lý toàn cầu. Các đại lý thân thiện, am hiểu của chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển tiền dễ dàng.

Cách gửi tiền trực tiếp

Chuyển tiền trực tiếp với Western Union thật dễ dàng. Chọn dịch vụ phù hợp nhất với bạn và làm theo các bước đơn giản dưới đây để tìm hiểu cách làm.

Dịch vụ Nhận tiền trong vài phút
 1. Tìm đại lý gần nơi bạn ở.
 2. Hoàn tất đơn Gửi tiền.
 3. Nộp đơn điền đầy đủ cho đại lý cùng số tiền áp dụng (bao gồm phí giao dịch) bằng tiền mặt.3
 4. Giữ lại biên nhận của bạn và mã số theo dõi (MTCN). Người nhận sẽ cần mã số theo dõi (MTCN) để lấy tiền và bạn sẽ cần mã để theo dõi chuyển tiền.
Gửi tiền vào tài khoản ngân hàng
 1. Gửi tiền trực tiếp cho người nhận dễ hơn bao giờ hết khi bạn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.1 Tiền có sẵn ở tất cả đại lý của Western Union giúp quy trình nhanh chóng và tiện lợi.2
 2. Tìm đại lý gần nơi bạn ở.
 3. Hoàn tất đơn Gửi tiền, bao gồm thông tin tài khoản và ngân hàng của người nhận. Kiểm tra thông tin cần thiết cụ thể.
 4. Nộp đơn điền đầy đủ cho đại lý cùng số tiền áp dụng (bao gồm phí giao dịch) bằng tiền mặt.3
 5. Giữ lại biên nhận của bạn với mã số theo dõi (MTCN).
 6. Tiền sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng đủ điều kiện của người nhận trong vòng 3 ngày làm việc của ngân hàng ở quốc gia đích. Trong một số trường hợp, tiền có thể được gửi vào hôm sau. 3 ngày bắt đầu từ sau ngày bạn gửi giao dịch. Kiểm tra thời gian của từng đích đến.
Đến điện thoại di động

Nếu người nhận sống ở quốc gia nơi chúng tôi cung cấp dịch vụ này, bạn có thể gửi tiền vào điện thoại di động của họ—để họ có thể nhận tiền nhanh và dễ dàng hơn nữa.1 Đảm bảo người nhận đã kích hoạt ví di động5 với một trong cá nhà mạng di động đối tác của chúng tôi ở quốc gia của họ.

 1. Kiểm tra quốc gia đích và nhà mạng khả dụng.
 2. Tìm đại lý đối tác ở gần bạn.
 3. Điền đơn Gửi tiền bao gồm số điện thoại di động của người nhận.
 4. Nộp đơn điền đầy đủ cho đại lý Người nhận cuối số tiền áp dụng (bao gồm phí giao dịch) bằng tiền mặt.3
 5. Giữ lại biên nhận của bạn với mã số theo dõi (MTCN).

1 Đọc hạn chế và ghi chú đặc biệt cho dịch vụ này.

2 Khoản tiền sẽ được thanh toán cho nhà cung cấp tài khoản ví di động của người nhận để ghi có vào tài khoản được liên kết với số di động của người nhận. Phí bổ sung bên thứ ba có thể áp dụng, bao gồm phí rút tiền mặt và phí vượt hạn mức tài khoản và phí SMS.

3 Western Union cũng thu phí trao đổi tiền tệ.