Nhận tiền theo cách của bạn.

Chọn một trong những lựa chọn nhận tiền chuyển thuận tiện của chúng tôi.

Cách nhận tiền ở Việt Nam

Western Union cung cấp nhiều cách thuận tiện để bạn nhận khoản tiền chuyển. Yêu cầu người gửi chọn phương án tốt nhất cho bạn!

Cách nhận tiền mặt tại đại lý1

1

Đến đại lý Western Union.

2

Cung cấp thông tin người gửi, bao gồm Mã số chuyển tiền (MTCN).

3

Trình CMND có ảnh do chính phủ cấp.

Instructional-_-Card-ID
4

Nhận tiền sau khi thông tin chi tiết của bạn được xác minh

Cách nhận tiền trong tài khoản ngân hàng

Người thân của bạn có thể gửi tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn. Chỉ cần cung cấp cho người gửi những thông tin sau:

Nhận tiền với dịch vụ chuyển tiền tận nhà của chúng tôi

Bạn không cần rời nhà để nhận tiền chuyển. Chúng tôi có thể gửi tiền mặt không có phụ phí ở VND hoặc USD trực tiếp đến địa chỉ của bạn trong vòng 48 giờ3.

Nhận tiền với dịch vụ ngân hàng trực tuyến và di động của đại lý đã chọn

Bạn có thể nhận tiền chuyển Western Union qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến hoặc di động bằng vài bước đơn giản. Chọn dịch vụ phù hợp nhất với bạn và xem nội dung dưới đây để tìm hiểu cách làm.

Ngân hàng trực tuyến

Bạn có thể nhận tiền chuyển Western Union qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến hoặc di động bằng vài bước đơn giản. Chọn dịch vụ phù hợp nhất với bạn và xem nội dung dưới đây để tìm hiểu cách làm.

  1. Đăng nhập. Đăng nhập trực tuyến vào tài khoản ngân hàng của bạn nếu bạn có tài khoản với một trong các ngân hàng đối tác của chúng tôi.
  2. Điền thông tin chuyển tiền. Nhập thông tin người nhận và mã số theo dõi (MTCN), sau đó chọn khoản tiền chuyển.
  3. Nhận tiền. Chọn tài khoản2 bạn muốn gửi tiền vào. Biên nhận sẽ xuất hiện cho biết việc chuyển tiền của bạn đã hoàn tất.

Dịch vụ có sẵn ở:

 

Ngân hàng trực tuyến

Bạn có thể nhận tiền chuyển Western Union qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến hoặc di động bằng vài bước đơn giản. Chọn dịch vụ phù hợp nhất với bạn và xem nội dung dưới đây để tìm hiểu cách làm.

  1. Đăng nhập. Đăng nhập trực tuyến vào ứng dụng ngân hàng di động của bạn nếu bạn có tài khoản với ngân hàng đối tác của chúng tôi.
  2. Điền thông tin chuyển tiền. Nhập thông tin người nhận và mã số theo dõi (MTCN), sau đó chọn khoản tiền chuyển.
  3. Nhận tiền. Chọn tài khoản2 bạn muốn gửi tiền vào. Biên nhận sẽ xuất hiện cho biết việc chuyển tiền của bạn đã hoàn tất.

Dịch vụ có sẵn ở:

 

1Kiểm tra bộ định vị đại lý trên WU.com để biết vị trí đại lý và quốc gia.

2Hãy cẩn thận khi cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Khoản tiền sẽ được thanh toán vào tài khoản ngân hàng tương ứng với số tài khoản bạn cung cấp.

3Tuân theo điều khoản và điều kiện dịch vụ.