Kā nodrošināt identifikācijas dokumentus

Ja vēlaties nosūtīt vairāk nekā 1000 EUR 12 mēnešu periodā, mums ir jāpārbauda jūsu identitāte.

Šis process ir aprakstīts tālāk.

1. darbība. Sava naudas pārveduma pārskata lapā izvēlieties “Es vēlos regulāri sūtīt naudu”. Jūs saņemsit vēstuli no mums.

2. darbība. Izpildiet vēstulē sniegtos norādījumus un aizpildiet apstiprinājuma veidlapu.

3. darbība. Nodrošiniet kopijas no kādas no tālāk norādītajām dokumentu kopām:

  •  divi valsts izdoti personu apliecinoši dokumenti ar fotoattēlu
    VAI
  • viens personu apliecinošs dokuments ar fotoattēlu, kā arī rēķins par komunālajiem pakalpojumiem vai bankas izraksts.

4. darbība. Nokopējiet personu apliecinošus dokumentus ar fotoattēlu no abām pusēm. Gādājiet par to, lai būtu redzams jūsu attēls, paraksts, dzimšanas datums un dokumenta derīguma beigu datums.

5. darbība. Nokopējiet tāda komunālo pakalpojumu rēķina vai bankas izraksta priekšpusi, kas izdots pēdējo 3 mēnešu laikā. Gādājiet par to, lai būtu redzams jūsu vārds un adrese, datums, kā arī uzņēmuma nosaukums vai logotips.

6. darbība, Parakstiet šai vēstulei pievienoto apstiprinājuma veidlapu un ierakstiet tajā atbilstošo datumu. Jūsu parakstam ir jāatbilst parakstam uz jūsu identifikācijas dokumenta ar fotoattēlu.

7. darbība. Nosūtiet visus dokumentus uzņēmumam Western Union uz šādu adresi:

Izmantojot pastu:

Western Union
Schubertring 11,
1010 Vīne
Austrija

Pārbaudes process ilgs vairākas dienas, un mēs nosūtīsim e-pasta ziņojumu, kad process būs pabeigts. Tikmēr varat sūtīt naudu, izmantojot Western Union aģenta pakalpojumus.