Juriidiline teatis

 

Veebipõhise rahaülekande pakkuja
Teenuseid ja ettenähtud kohad:

Western Union International
Bank GmbH
Schubertring 11, A-1010 Vienna
Tel: +43 1 506 17 100
Meiliaadress: office@westernunionbank.com

Registreeritud ettevõtte kontor:
Viin, Austria

Äriregistri number:
FN 256184t
Viini kaubanduskohus

Müügimaksu identifitseerimisnumber:
ATU 61347377

Volitatud esindaja:
Tegevdirektorid:
Peter Bucher
Christian Hamberger
Sandra Simundza Bilandzic

Reguleeriv asutus:
Austria finantsturuamet
Otto-Wagner-Platz 5
1090 Viin, Austria