© 2001–2018 Western Union Holdings, Inc.

Kõik õigused kaitstud

Nimi WESTERN UNION, selle logo ja seotud kaubamärgid ning teenusemärgid, mis kuuluvad ettevõttele Western Union, on registreeritud ja/või kasutusel USA-s ja paljudes välisriikides. Kõik teised sellel saidil nimetatud kaubamärgid, teenusemärgid ja kaubanimed kuuluvad nende omanikele.

SELLE SAIDIL OLEVATE WESTERNUNIONI KAUBAMÄRKIDE VÕI LOGODE KASUTAMINE, KOPEERIMINE VÕI PALJUNDAMINE ILMA WESTERNUNIONI KIRJALIKU LOATA ON RANGELT KEELATUD.

Teavet veebisaidil värskendatakse edaspidi regulaarselt. Interneti tehniliste omaduste tõttu ei saa Western Union Holdings, Inc. võtta vastutust kuvatava teabe terviklikkuse ja täpsuse eest, kui ebapiisav täielikkus või ebatäpsus ei ole tahtlik ega tulene ettevõtte Western Union Holdings, Inc. olulisest hooletusest. Seetõttu peaksite siin toodud teabe täpsust kontrollima, eriti kui seda kasutatakse äritehingute alusena.

Western Union Holdings, Inc. kasutab mõistlikke meetmeid sellel veebisaidil olevate andmete ja muu Western Unioni pakutava teabe kvaliteedi tagamiseks. Siiski võib sellel veebisaidil olev teave sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu. Teavet võidakse muuta või värskendada ilma ette teatamata. Western Union võib ka selles teabes kirjeldatud tooteid ja/või teenuseid parandada ja/või muuta igal ajal ilma sellest ette teatamata. Sellel veebisaidil kirjeldatud teenused ei pruugi olla saadaval kõigis Western Unioni esindustes.

Kui selle kohta ei ole konkreetset erandit, võite vabalt ettevõtte Western Union Holdings, Inc. loodud teavet salvestada, levitada või kopeerida füüsilisel või elektroonilisel kujul teie isiklikuks või äriliseks kasutamiseks, eeldusel, et sellest ei saada rahalist kasu. Peale selle ei tohi teavet muuta ega võltsida.

Ettevõtte Western Union Holdings, Inc. loodud teabe levitamisel peab olema lisatud allika teave: Autoriõigus: Western Union Holdings, Inc.ja üks koopia tuleb saata ka Western Unionile.

Peale ettevõtte Western Union Holdings, Inc. loodud teabepakub veebisait ka teiste autorite publikatsioone. Nende publikatsioonide ja teabe osas tuleb järgida nende autorite juhtnööre vastutusest keeldumise ja autoriõiguse kohta, olenemata ülalpool kirjeldatud vastutusest keeldumisest. Kõik päringud selles küsimuses tuleks suunata neile autoritele.

Western Union Holdings, Inc. ei vastuta ega paku garantiid teiste, selle veebisaidiga linkide kaudu seotud, veebisaitide sisule, asjakohasusele, täpsusele ega terviklikkusele.