6 na Paraan Kung Paano Makakakilala ng Mga Bagong Tao sa Bagong Siyudad Bilang Isang Expat

Global na Mamamayan By Emily Larson March 12, 2018

Ni Catherine Belandres, empleyado ng Western Union

Gusto mo bang magsimula ng isang bagong buhay sa ibang bansa? Lumipat ka ba sa isang bagong siyudad, pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Bakit hindi tayo magsimulang kumilala ng mga bagong tao?

Magkahalong kaba at saya ang dala ng paglipat sa isang bagong bansa. Palaging pinakamahirap ang pagsisimula. Narito ang ilang tip na makakatulong sa iyong makakilala ng mga bagong tao!

Hanapin ang iyong komunidad
Bago ka lumipat, mag-research ng mga expat group mula sa lungsod o probinsyang lilipatan mo, gamit ang Internet o social media. Isa itong magandang paraan para makakilala ng mga bagong kaibigan. Palaging masarap sa pakiramdam kung makakakita ka ng mga kababayan mo sa ibang lugar.

Magsimula sa iyong hobby
Ano ang hobby mo? Kung isa kang biker, photographer o hiker, palaging may interest group para doon, lalo na sa pamamagitan ng social media. Sumali sa kanilang grupo at simulang dumalo sa mga buwanang aktibidad. Wala nang mas gaganda pa sa paghahanap ng mga bagong kaibigan habang ine-enjoy ang aktibidad na gusto ninyo!

Matuto ng mga bagong bagay
Masaya kung matututo ka ng bagong bagay. Lalong mas masaya kung matututo ka kasama ng iba! Bagong wika man ito, pagbuburda o photography, pwede kang matuto kahit kailan at madalas na sa klase ka magandang makakilala ng mga tao.

Mag-volunteer
Palaging humanap ng paraan para makatulong sa bago mong syudad. Sa pamamagitan ng pagboboluntaryo, maaari kang makakilala ng mga bagong tao at makatulong sa bago mong siyudad. Maaaring isang araw mo lang ito gagawin, pero garantisadong makakakilala ka ng mga bagong tao, at tiyak na sulit ito!

Itampok ang iyong alagang hayop
Hayaang maging asset ang alaga mong hayop sa bago mong komunidad! Kung wala kang alagang aso o pusa, pag-isipang mag-rescue o mag-ampon. Para ka na ring nag-“hello” sa mga nakakasalubong mo tuwing naglalakad sa umaga, o kapag may inaasikasong mga bagay-bagay. Hindi napipigilan ng karamihan sa mga tao na mapangiti kapag nakita ang alaga mong hayop, at hindi rin nila napipigilang hawak-hawakan siya. Halos automatic ka nang makakakilala ng mga bagong tao. Nakakatulong din ang mga alagang hayop na mapawi ang pagka-homesick at maganda silang kasama kapag tinutuklas ang bago mong siyudad.

Sumali sa kasiyahan
Bagong lungsod, bagong mga tao, bagong kultura, mga bagong tradisyon. Palaging inaanunsyo ng mga organisasyon sa lungsod kapag magkakaroon ng parada, mga piyesta, fun run, o iba pang aktibidad para sa isang layunin gaya ng pagbibisikleta o paglalakad. Mag-sign up at sumali sa kasiyahan! Makakilala ng mga bagong tao habang nagsasaya at nae-enjoy ang pakikiisa sa bago mong bansa.

Sa ganitong paraan ako nakakilala ng mga bagong tao, na naging mabubuti kong kaibigan. Bago ka lumipat, masaya kung aaralin mo muna ang basic nilang wika kung lilipat ka sa isang bansang hindi nagsasalita ng Ingles. Binibigyan ka nito ng higit na kumpyansa kapag nakikipag-usap at nakikipagkilala sa mga lokal. Kadalasan, maaaring maging hadlang ang wika sa pagkilala sa mga bagong tao. At palaging tandaan na maaaring “¡Hola!” lang ang kailangan mong sabihin para makilala ang susunod mong magiging kaibigan!