< Fraudebewustzijn

Fraude melden

Als u slachtoffer bent geworden van oplichters, wees dan proactief. Meld uw zaak aan Western Union, de politie en andere autoriteiten, zoals onder meer de overheidsinstantie voor consumentenbescherming. Dit zijn belangrijke stappen om fraude te helpen voorkomen en om anderen te beschermen tegen oplichting.

Western Union zet aanzienlijke middelen in (geld, mensen en technologie) om fraude tegen te gaan en consumenten te beschermen tegen fraude.

We geven om de mensen die onze services gebruiken. Ze werken hard voor hun geld, en daarom strijden we tegen fraude en lichten we ze voor over verschillende soorten consumentenfraude en hoe ze zichzelf kunnen beschermen. Door samen te werken met de media en organisaties die consumentenbelangen behartigen om consumenten voor te lichten, kunnen we helpen voorkomen dat nietsvermoedende mensen slachtoffer worden van fraude.

Blijf op de hoogte

Western Union helpt consumenten te beschermen tegen oplichting bij geldtransfers door voorlichting en bewustwording.

Volg onze meldingen en updates op

Melden aan Western Union

Bij Western Union vinden we het altijd verontrustend als we verhalen horen over mensen die geld zijn kwijtgeraakt aan een oplichter. Het is met name verontrustend om te ontdekken dat een crimineel een legitieme service heeft gebruikt om consumenten op te lichten.

Bel onze Fraudehotline

Als u onze geldtransactieservice heeft gebruikt en vermoedt dat de transactie frauduleus was, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Vertel ons wat er is gebeurd. We willen u graag helpen, en dat kan alleen als u contact met ons opneemt. Het is erg eenvoudig: ons gratis nummer in België is 00800 264 38750.

Als de transactie nog niet is betaald, kunnen we de transactie stopzetten en uw geld restitueren.

Online fraude-claimformulier

Als uw transactie is betaald en u Western Union op de hoogte wilt stellen van uw situatie, kunt u een claim indienen bij onze fraudeafdeling op
00800 264 38750 of door gebruik te maken van onze online fraudeclaimformulier om een fraudemelding in te dienen. Dankzij de rapporten die we ontvangen, kunnen we zwendels beter volgen en voorkomen dat anderen slachtoffer worden.

girl-copy-1
Aangifte doen bij de auroriteiten

Door fraude te melden, zorgt u voor meer bewustzijn en betere voorlichting. We adviseren u om contact op te nemen met de plaatselijke politie als u denkt dat u het slachtoffer bent geworden van fraude. U kunt ook contact opnemen met andere bronnen voor consumentenbescherming.

Het is van cruciaal belang om fraude te melden: het helpt ons andere consumenten voor te lichten en kan de autoriteiten informatie verschaffen over de nieuwste oplichtingspraktijken op de markt. We werken overal ter wereld vaak samen met de politie, maar het is belangrijk om te weten dat wij geen wetshandhavers zijn en het opsporen van criminelen erg gevaarlijk is, voor zowel onze agentschappen als onze klanten. Daarom, en vanwege het feit dat ontvangers op ieder moment geld kunnen ophalen op verschillende agentschappen, werken we samen met politie en justitie om te helpen bij het onderzoeken en vervolgen van mensen die onze services gebruiken om fraude te plegen.

Vraag en antwoord

Kennis kan u beschermen. U werkt hard voor uw geld en u bent op zoek naar een betrouwbaar bedrijf wanneer u uw geld naar vrienden en familie wilt verzenden. Daarom willen we u helpen om uzelf te beschermen tegen fraude.

Wat moet ik doen als ik denk dat ik ben opgelicht?

Bel onmiddellijk onze fraudehotline op 00800 264 38750. Als u geld heeft verzonden maar dit nog niet aan de ontvanger is uitbetaald, kunt u de transactie misschien nog stoppen

Wat gebeurt er als ik een fraudeclaim indien?

Nadat u een claim hebt ingediend bij onze fraudeafdeling op 00800 264 38750 of via ons online formulier voor fraudeclaims, neemt u contact op met uw lokale wetshandhavingsinstantie. Western Union werkt op hun verzoek rechtstreeks samen met wetshandhaving.

We werken overal ter wereld vaak samen met de politie, maar het is belangrijk om te weten dat wij geen wetshandhavers zijn en het opsporen van criminelen erg gevaarlijk is, voor zowel onze agentschappen als onze klanten. Daarom, en vanwege het feit dat ontvangers op ieder moment geld kunnen ophalen op verschillende agentschappen, werken we samen met politie en justitie om te helpen bij het onderzoeken en vervolgen van mensen die onze services gebruiken om fraude te plegen.

Betaalt Western Union mijn geld terug?

Als u geld hebt overgemaakt en het geld nog niet is afgehaald, belt u met onze fraudelijn op 00800 264 38750 om de transactie te stoppen.

Als het geld nog niet is door de ontvanger is afgehaald, wordt al het geld terugbetaald, inclusief transactiekosten.

Als uw geld door de ontvanger is opgehaald en u vermoedt u dat u het slachtoffer bent geworden van fraude, raden wij u aan een officiële fraudeclaim in te dienen bij Western Union en om uw situatie te melden bij een wetshandhavingsinstantie.

Alle gevallen die aan Western Union zijn gemeld, worden onderzocht om te bepalen of terugbetaling is toegestaan. We doen er alles aan om frauduleuze praktijken op te sporen en ervoor te zorgen dat ze niet door ons systeem verwerkt worden, maar oplichters zijn slim en hun tactieken veranderen voortdurend. De beste manier om fraude te stoppen is om oplichters en oplichting te leren herkennen.

Wat doet Western Union om fraude te voorkomen?

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze klanten hun zuurverdiende geld niet kwijtraken aan oplichters. Daarom hebben we tientallen maatregelen genomen om dit te voorkomen, zoals:

  • Automatische fraudewaarschuwing
  • Informatie over het voorkomen van fraude voor onze agentschappen
  • Tips en bronnen voor fraudepreventie op www.wu.com/fraudawareness en op Facebook en Twitter
  • Optredens en spreekbeurten op evenementen voor fraudepreventie, waaronder beurzen voor senioren, waar we informatie en tips delen om mensen te helpen oplichting op te sporen en zich ertegen te beschermen
Wat moet ik doen met een spambericht waarin Western Union wordt genoemd?

Stuur de originele e-mail door naar spoof@westernunion.com. Let op: u dient hiermee geen claim in. Als u denkt dat u slachtoffer bent geworden van fraude, belt u met onze fraudehotline, meldt u de misdaad en dient u een claim in bij uw lokale wetshandhavingsinstantie.

Verder vragen we u ook om informatie over oplichtingspraktijken en phishingberichten met uw vrienden en familie te delen. Mond-tot-mondreclame is een krachtige manier om oplichting onder de aandacht te brengen. Als u ongewenste phishingberichten ontvangt dan ontvangen anderen deze waarschijnlijk ook.

Wat zijn de meest voorkomende zwendelpraktijken?

Oplichting kan vele vormen aannemen en criminelen veranderen voortdurend van tactiek om een stap voor te blijven. Meer informatie over soorten fraude.