Regulamin

OGÓLNE WARUNKI WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH

Zaktualizowano 26 października 2021 r., V1.0
Pobierz dokument

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTFELA MOBILNEGO WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH („WUIB“)

Aktualizacja: październik 2022 r., wersja 1.0
Pobierz dokument

SPECJALNE WARUNKI DLA KART DEBETOWYCH I WIRTUALNYCH KART DEBETOWYCH (ZWANE DALEJ „DC-SC”)

Aktualizacja: listopad 2021 r., wersja 1.0
Pobierz dokument

SPECJALNE WARUNKI DLA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WESTERN UNION

Aktualizacja: listopad 2021 r., wersja 1.0
Pobierz dokument

SPECJALNE WARUNKI DLA NATYCHMIASTOWYCH PŁATNOŚCI SEPA

Aktualizacja: listopad 2021 r., wersja 1.0
Pobierz dokument

INFORMACJA DLA DEPONENTÓW

Aktualizacja: listopad 2021 r., wersja 1.0
Pobierz dokument

TWOJE PRAWA W ZAKRESIE PŁATNOŚCI NA TERENIE EUROPY

Aktualizacja: listopad 2021 r., wersja 1.0
Pobierz dokument

INFORMACJE PRZEDUMOWNE DOSTARCZONE PRZEZ WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK

Aktualizacja: listopad 2021 r., wersja 1.0
Pobierz dokument

CENNIK

Aktualizacja: listopad 2021 r., wersja 1.0
Pobierz dokument

INFORMACJE O OPŁATACH

Aktualizacja: listopad 2021 r., wersja 1.0

Standard:
Pobierz dokument

Premium:
Pobierz dokument

SŁOWNICZEK

Aktualizacja: listopad 2021 r., wersja 1.0
Pobierz dokument

“Program „Poleć znajomego” Western Union Digital Banking”