Thông báo liên quan đến đạo luật ngăn chặn việc chuyển tiền thu được từ hoạt động tội phạm

Sau khi sửa đổi Đạo luật ngăn chặn chuyển tiền thu được từ hoạt động tội phạm (“Đạo luật tội hình sự”), người dùng mới muốn đăng ký trên Westernunion.com sẽ cần cung cấp một bộ giấy tờ tùy thân được sửa đổi để xác minh. Thay đổi này sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trở đi.

Để tạo hồ sơ Western Union, bạn cần phải gửi ít nhất 2 giấy tờ nhận dạng như sau:

Công dân Nhật Bản:

  1. Hộ chiếu hoặc bằng lái Nhật Bản
  2. Thẻ My Number hoặc Juminhyo với My Number (được phát hành trong vòng 6 tháng)

Công dân nước ngoài:

  1. Thẻ cư trú
  2. Thẻ My Number hoặc Juminhyo với My Number (được phát hành trong vòng 6 tháng)

Để bắt đầu, hãy đăng ký tại đây.