ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် ငွေလွှဲပို့မှုကို ကာကွယ်ရေး အက်ဥပဒေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးချက်

ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် ငွေလွှဲပို့မှုတားဆီးရေး အက်ဥပဒေ (the “Criminal Offenses Act”’) အတွက် ပြင်ဆင်ချက်နောက်တွင် Westernunion.com တွင် စာရင်းသွင်းလိုသော သုံးစွဲသူအသစ်များအနေဖြင့် အတည်ပြုရန်အတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသည့် ID စာရွက်စာတမ်းတစ်စုံပေးရန် လိုအပ်ပါမည်။ အဆိုပါ အပြောင်းအလဲကို 2020 ခုနှစ် ဧပြီလ 1 ရက်နောက်ပိုင်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ပါမည်။

Western Union ကိုယ်ရေးအကျဉ်း ပရိုဖိုင်တစ်ခု ဖန်တီးရန်အတွက် သင့်အနေဖြင့် အနည်းဆုံး အောက်ပါ အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်း 2 မျိုး တင်သွင်းရန် လိုအပ်ပါမည် –

ဂျပန်နိုင်ငံသား နေထိုင်သူများ –

  1. ဂျပန်နိုင်ငံသား ပတ်စ်ပို့ သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
  2. My Number Card သို့မဟုတ် Juminhyo with My Number (လွန်ခဲ့သော 6 လအတွင်း ထုတ်ပြန်ထားရမည်)

နိုင်ငံခြားသား နေထိုင်သူများ –

  1. နေထိုင်ခွင့်ကတ်
  2. My Number Card သို့မဟုတ် Juminhyo with My Number (လွန်ခဲ့သော 6 လအတွင်း ထုတ်ပြန်ထားရမည်)

စတင်ရန် ဤနေရာတွင် စာရင်းသွင်းပါ