• Vastaanottaja
  • Maksu
  • Tarkista
  • Kuitti

Lakitiedot

Ehdot


Suomi: Western Union® Online –rahansiirtopalveluiden Käyttöehdot

ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ LUET NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI LÄPI JA YMMÄRRÄT NE ENNEN NIIDEN HYVÄKSYMISTÄ. NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA RAJOITETAAN MEIDÄN VELVOLLISUUKSIEMME LAAJUUTTA SINUA KOHTAAN SEKÄ SÄÄDETÄÄN VASTUUNRAJOITUKSISTA JA VASTUUVAPAUTUKSISTA TILANTEESSA, JOSSA SINULLE SAATTAA AIHEUTUA MENETYKSIÄ PALVELUJEMME KÄYTTÄMISEN SEURAUKSENA. OLEMME LIHAVOINEET NÄMÄ LAUSEKKEET KÄYTTÖEHDOISSA.

Näissä Käyttöehdoissa

a.     "pankkikortti" tarkoittaa Visa®- tai MasterCard®‑luottokorttia tai pankkikorttia;

b.     “pankkipäivä”  tarkoittaa päivää, joka ei ole lauantai tai sunnuntai ja jona pankit ovat avoinna yleiselle liiketoiminnalle Vienassa;

c.     "kortin myöntäjä" tarkoittaa pankkikortin myöntäjää ja omistajaa;

d.    "maksutapa” tarkoittaa lähettäjän käytettävissä olevia vaihtoehtoja rahansiirron rahoittamiseksi Western Unionin Online -palvelun kautta, nämä voivat vaihdella maittain ja saattavat sisältää pankkikortin, pankkitilin ja muita maksutapoja.

e.     “kielletty käyttötarkoitus" tarkoittaa mitä tahansa lainvastaista käyttötarkoitusta; mukaan lukien, mutta ei rajoittuen maksun suorittamiseen tai vastaanottamiseen uhkapelipalveluista, uhkapelimerkeistä tai uhkapeliluotoista tai näiden maksujen vastaanottamiseen; maksun lähettämistä siten, että olet itse vastaanottaja todistaaksesi luottokelpoisuutesi (PETOSRISKI); tai useamman kuin yhden tilin luomiseen; tai maksun lähettämiseen tai vastaanottamiseen jonkun toisen puolesta.

f.     "vastaanottaja" tarkoittaa rahansiirron edunsaajaksi nimettyä henkilöä (riippumatta siitä, onko kyseisen rahansiirron käynnistänyt lähettäjä Western Unionin verkkopalvelun käyttäjä vai muuta Western Unionin rahansiirtopalvelua käyttävä henkilö);

g.     "lähettäjä" tarkoittaa henkilöä, joka käynnistää rahansiirron Western Unionin verkkopalvelua käyttäen;

h.    "rahalähetys" tarkoittaa jokaista rahansiirtoa, jonka käynnistät Western Unionin verkkopalvelussa;

i.     "Western Union", "me", "meillä" tai "meitä" tarkoittaa Western Union International Bank GmbH:ta ja Western Union International Limitediä; ja sopimuksen säännösten lausekkeeseen 9 liittyen ja ”tuottamuksemme tai petoksemme” osalta tähän sisältyvät kaikki Western Unionin tytäryhtiöt tai edustajat sikäli kuin nämä suorittavat tehtäviä, joiden suorittaminen kuuluisi muutoin Western Unionille Western Unionin verkkopalvelun tarjoamiseksi;

j.     "Western Unionin verkkopalvelu" tarkoittaa rahansiirtopalveluita, joita tarjoamme Western Unionin verkkosivuston tai Western Unionin mobiilisovelluksen kautta;

k.     "Western Unionin verkkosivusto" tai "Sivusto" tarkoittaa verkkorahansiirtopalvelujen tarjoamiseksi ylläpitämäämme www-sivustoa ja Western Unionin mobiilisovellusta; ja

l.     "sinä” tarkoittaa ketä tahansa henkilöä, joka käyttää Western Unionin verkkosivustoa lähettäjän ominaisuudessa.

1.              MEISTÄ

1.1.     Western Union® -verkkopalvelun tarjoaa Western Union Internation Bank GmbH ("WUIB") yhdessä Western Union Internation Limitedin kanssa. WUIB on itävaltalainen julkinen osakeyhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna, kaupparekisterinumero Wienin kauppatuomioistuimessa 256184t. Tietojenkäsittelyn rekisterinumero on 2111221. Western Union International Limited on irlantilainen yhtiö (numero: TO 372428), jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14.

Asiakkaat voivat saada tietoa edustajien ja paikallisten edustajien osoitteista ja tavoitettavuudesta soittamalla puhelinnumeroon: +32-(0) 2 639 7111. WUIB:iin voi ottaa yhteyttä myös soittamalla numeroon (maksuton Suomesta): 0800 523 104 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen finland.customer@westernunion.fi

1.2      WUIB on Itävallan rahoitustarkastusviranomaisen (”Finanzmarktaufsicht”), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien, puhelinnumero +43 1 249 59. Lisätietoa rahoitustarkastusviranomaisesta löytyy internetosoitteesta www.fma.gv.at.

2.       PALVELUMME

2.1      Western Unionin verkkopalvelu tarjoaa rahansiirtopalveluita kansallisesti ja kansainvälisesti. Sinun on oltava vähintään 18-vuotias käyttääksesi Western Unionin verkkopalvelua ja sinulla on oltava asuinpaikka Suomessa. Jokaiselle rahansiirrolle annetaan yksilöllinen seurantanumero (MTCN - Money Transfer Control Number).

2.2      Täyttämällä ja hyväksymällä tarvittavat tiedot rahansiirtoa varten ja hyväksymällä nämä käyttöehdot lähettäjä määrää WUIB:in suorittamaan tietyn rahansiirron. Jokainen yksittäinen maksumääräys luo WUIB:in ja lähettäjän välille erillisen sopimuksen, joka rajoittuu tietyn rahansiirron suorittamiseen. Sinun ja meidän välillämme ei missään vaiheessa ole puitesopimusta, joka velvoittaisi meitä suorittamaan yksittäisiä ja myöhempiä rahansiirtoja. Lähettäjän on ilmoitettava vastaanottajalle rahansiirrosta asianmukaisesti.

2.3      Lakisääteisten tai sääntelyä koskevien määräysten mukaisesti pyrimme siihen, että varat ovat vastaanottajan noudettavissa viimeistään sitä pankkipäivää seuraavan pankkipäivän päättyessä, kun varat vastaanotettiin (”vastaanottopäivä”). Vastaanottohetki on hetki, jolloin vastaanotamme varat siirrettäväksi ja kyseiseen siirtoon liittyvät maksut. Paperimuodossa määrättyjen rahansiirtojen kesto pitenee yhdellä pankkipäivällä.

2.4      Rahansiirroissa (i) ETA:n ulkopuoliseen valtioon tai (ii) joihin kohdistuu useampia valuutanmuuntoja euron ja Euroopan unionin jäsenvaltion tai ETA-jäsenvaltion muun kuin eurovaluutan välillä tai (iii) joita ei makseta euroina varat ovat vastaanottajan noudettavissa viimeistään neljännen pankkipäivän päättyessä vastaanottopäivän jälkeen.

2.5      Säännöllisissä rahansiirroissa varat ovat yleensä noudettavissa minuuteissa, kyseisen edustajan sijainnin aukioloajoista riippuen. Joissakin maissa palvelu saattaa viivästyä tai saattaa ilmetä muita rajoituksia. Jos tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä näiden Käyttöehtojen kohdassa 1.2 ilmoitettuun puhelinnumeroon.

2.6      Western Unionin verkkopalvelu tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja varojen vastaanottamiseksi mukaan lukien käteisen edustajan sijainnissa, suoraan pankkitilille tai matkapuhelimeen, jos käytettävissä. Jos varat maksetaan käteisenä, vastaanottajan on esitettävä riittävät todisteet henkilöllisyydestään sekä kaikki Western Unionin vaatimat rahansiirtoon liittyvät yksityiskohdat, erityisesti lähettäjän nimi, maa, josta raha on lähetetty, vastaanottajan nimi, siirretyn rahan likimääräinen summa ja kaikki muut mahdolliset ehdot ja vaatimukset, joita vaaditaan, jotta Western Unionin edustajan sijainti voi maksaa varat, kuten MTCN (seurantanumero). Noudettavat varat maksetaan vastaanottajalle, jota Western Union tai sen edustaja pitää oikeutettuna vastaanottamaan rahan tunnistamisasiakirjojen tarkistamisen jälkeen. Maksut voidaan suorittaa, vaikka vastaanottajan esittämissä tapahtumatiedoissa olisi vähäisiä virheitä. Western Union tai sen edustajat eivät vertaile vastaanottajan osoitetietoja. Tietyissä maksupisteissä vastaanottajaa voidaan pyytää esittämään todistus henkilöllisyydestään tai vastaamaan testikysymykseen tai molemmat vastaanottaakseen varat. Testikysymykset eivät muodosta lisävarmuusominaisuutta eikä niitä voi käyttää rahansiirron maksun ajastamiseen tai viivästyttämiseen ja ne ovat kiellettyjä tietyissä maissa. Jos maksutapahtuma tehdään pankkitilille tai matkapuhelimeen, Western Union siirtää varat lähettäjän antamien tilitietojen mukaisesti. Jos tilinumeron haltijan (mukaan lukien matkapuhelintilien matkapuhelinnumerot) ja aiotun vastaanottajan nimessä ilmenee epäjohdonmukaisuuksia, siirto hyvitetään lähettäjän ilmoittamalle tilinumerolle.

2.7      Sovellettava laki kieltää rahansiirtotoiminnan harjoittajia harjoittamasta liiketoimintaa tiettyjen henkilöiden tai maiden kanssa. Western Unionin on tarkistettava kaikkien tapahtumien yhteydessä nimiluettelot, jotka sellaisten maiden ja alueiden hallitukset ovat toimittaneet, joiden kanssa harjoitamme liiketoimintaa, mukaan lukien Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontatoimisto (OFAC) ja Euroopan unioni. Jos havaitaan mahdollisia osumia, Western Union tutkii tapahtuman selvittääkseen, onko nimi todella sama kuin listassa. Tätä varten Western Unionilla on oikeus pyytää lähettäjältä tai aiotulta vastaanottajalta lisätietoja ja todistusta henkilöllisyydestä, mikä saattaa aiheuttaa tapahtuman viivästymisen. Tämä on lakiin perustuva vaatimus kaikille Western Unionin käsittelemille tapahtumille (mukaan lukien Yhdysvaltojen ulkopuolella alkavat ja päättyvät siirrot).

2.8      Siirtomaksut: kirjalliset tiedot siitä, miten Western Union veloittaa lähettäjää rahansiirrosta, ovat saatavilla Western Unionin kaupallisella verkkosivustolla ja ne näytetään lähettäjälle ennen maksumääräyksen loppuunsaattamista. Rahansiirron erityiset siirtomaksut ilmoitetaan kentässä ”Lähetä rahaa verkossa” osoitteessa www.westernunion.com. Valitset vain kohdemaasi, syötät siirrettävän summan ja napsautat kohtaa ”Laske”. Lähettäjä vastaa kaikista maksuista, jotka aiheutuvat rahansiirrosta, ellei kohdemaan sovellettava laki edellytä toisin. Joissain tapauksissa rahansiirtomaksuihin voidaan kohdistaa paikallisia veroja ja palvelumaksuja. Vastaanottajalle voi aiheutua lisäkuluja lähettäjän varojen vastaanottamisesta tilipohjaisesta rahansiirrota, matkapuhelin- tai pankkitilistä johtuen. Rahansiirrot tulisi lähettää paikalliselle (vastaanottajan valuuttatilille, muutoin vastaanottava laitos (jos vastaanottajan tili on) saattaa muuntaa varat omalla vaihtokurssillaan tai jopa hylätä rahansiirron. Vastaanottajan sopimus matkapuhelinoperaattorinsa, mWallet-tilin palveluntarjoajan tai muiden tilien tarjoajien kanssa hallinnoi tiliä ja määrittää hänen oikeutensa, velvollisuutensa, sovellettavat maksut, varojen käytettävyyden ja tilin rajoitukset. Jos tilinumeron haltijan (mukaan lukien matkapuhelintilien matkapuhelinnumerot) ja aiotun vastaanottajan nimessä ilmenee epäjohdonmukaisuutta, siirto hyvitetään lähettäjän ilmoittamalle tilinumerolle. Western Union saattaa veloittaa lisämaksuja rahansiirron lähettämiseen tai vastaanottamiseen käytettävän tilin käyttöön liittyen. Western Union ei ole vastuussa kustannuksista, joita lähettäjä tai muu tilin haltija aiheuttaa liittyen vaihtokurssiin, jota käytetään muiden kuin paikallisten valuuttojen muuntamiseen tai toimintoihin tai laiminlyönteihin kohteen tai rahoituspalveluiden tarjoajan puolesta.

2.9      Ulkomaanvaluutta

a.      Rahansiirtomaksut maksetaan yleensä kohdemaan valuutassa (joissakin maissa maksu on mahdollinen vain toisessa valuutassa). Kaikki valuutat muunnetaan Western Unionin nykyisellä valuuttakurssilla. Western Union laskee vaihtokurssinsa perustuen kaupallisesti käytettävissä oleviin pankkien välisiin kursseihin, lisäksi marginaali. Suurinta osaa vaihtokursseja korjataan useita kertoja päivittäin maailmanlaajuisten rahoitusmarkkinoiden päättymispäivän kurssien mukaisesti. Rahansiirron vaihtokurssi ilmoitetaan sinulle osoitteessa www.westernunion.com, kun olet valinnut kohdemaan kentässä ”Lähetä rahaa verkossa”, syöttänyt summan, jonka aiot siirtää ja napsautat kohtaa ”Laske”.

b.      Valuutta muunnetaan siirron hetkellä ja vastaanottava vastaanottaa siirron aikana näkyvän ulkomaan valuutan määrän. Joissakin maissa paikalliset määräykset edellyttävät kuitenkin, että rahansiirrot muunnetaan vasta, kun ne maksetaan. Jos lähettäjä lähettää varoja tällaiseen maahan, yllä mainittu vaihtokurssi on vain arvio ja todellinen vaihtokurssi määritetään maksun suorittamishetkellä. Western Unionin edustajat voivat tarjota vastaanottajille mahdollisuutta vastaanottaa varat muussa valuutassa kuin siinä, jonka lähettäjä valitsi. Tällaisissa tapauksissa Western Union (tai sen edustajat, matkapuhelinoperaattori tai tilin tarjoaja) saattaa veloittaa lisää rahaa muuntaessaan lähettäjän varat vastaanottajan valitsemalle valuutalle. Jos lähettäjä valitsee maksuvaluutan, joka poikkeaa kohdemaan kansallisesta valuutasta, valittu  maksuvaluutta ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maksupisteissä kyseisessä maassa tai sitä ei ole käytettävissä riittävän pieninä määrinä koko rahansiirron maksamiseksi. Tällaisissa tapauksissa maksava edustaja saattaa maksaa lähettäjän rahansiirron kokonaan tai osittain kansallisessa valuutassa. Western Unionin vaihtokurssi saattaa olla epäedullisempi kuin jotkut julkisesti ilmoitetut kaupalliset valuuttakurssit, joita käytetään pankkien tai muiden rahoituslaitosten välisissä liiketoimissa. Western Union (ja joissain tapauksissa sen edustajat, matkapuhelinoperaattori tai tilin tarjoaja) pitää asiakkaille tarjotun valuutan vaihtokurssin ja Western Unionin vastaanottaman valuutan vaihtokurssin välisen erotuksen siirtomaksujen lisäksi. Lisätietoa tiettyjen kohdemaiden vaihtokursseista saa soittamalla alla mainittuun maksuttomaan puhelinnumeroon tai vierailemalla verkkosivustollamme.

2.10      SMS – Western Union voi tarjota maksuttoman SMS-ilmoituksen joissakin maissa ilmoittaakseen (lähettäjälle), että vastaanottaja on noutanut siirretyt varat tai että varat ovat valmiina noudettavaksi (vastaanottajalle). Puhelinpalvelun tarjoajan soveltamat maksut ovat yksinomaan lähettäjän tai vastaanottajan vastuulla. Western Union ei vastaa SMS-viesteihin liittyvistä maksuista. Jos sovellettava laki niin sallii, SMS lähetetään lähettäjän ja/tai vastaanottajan matkapuhelinnumeroon, jotka on annettu tapahtuman aikana. Western union lähettää SMS-viestejä yhdyskäytävään edelleenlähetettäviksi, edelleenlähetys on kuitenkin kolmansien osapuolien vastuulla, eikä sitä voida taata. Western Union ei ole vastuussa teknisistä häiriöistä, jotka ilmenevät sen omien järjestelmien ulkopuolella.

3.     VELVOLLISUUTEMME SINUA KOHTAAN

3.1      Ilmoitamme halukkuudestamme toimittaa sinulle rahansiirtopalveluita ja vastaavaa tietoa näihin Käyttöehtoihin liittyen yksittäisten maksujen muodossa ja kohtuullista huolellisuutta noudattaen.

3.2      Meillä ei ole velvollisuutta hyväksyä mitään annettua määräystä toteuttaa mitään maksutapahtumaa emmekä ole millään tavoin vastuussa tällaisen määräyksen hylkäämisestä tai palveluidemme peruuttamisesta, päättämisestä tai rajoittamisesta sinulle. Näitä käyttöehtoja kuitenkin sovelletaan kaikkiin määräyksiin, jotka haluamme hyväksyä.

3.3      Emme ole millään tavoin vastuussa:

a.      tavaroista tai palveluista, joista maksat Western Unionin verkkopalvelua käyttäen, ja etenkään niiden toimituksesta;

b.     viestintäpalveluiden häiriöistä, joihin emme voi vaikuttaa;

c.      tietojen menetyksistä tai internetpalveluntarjoajan tai selaimen tai muun ohjelmiston käytön aiheuttamista viivästyksistä, johon emme voi vaikuttaa;

d.      korttisi myöntäjän sinulle tarjoamista palveluista;

e.      kolmansista osapuolista johtuvista viruksista;

f.      Western Unionin verkkosivustolla tai Western Unionin verkkopalvelussa ilmenevistä virheistä, jotka aiheutuvat sinun tai kolmannen osapuolen meille antamista puutteellisista tai virheellisistä tiedoista;

g.      tietojen luvattomasta käytöstä tai sieppaamisesta ennen verkkosivustolle pääsyä; tai

h.      tietojen luvattomasta käytöstä tai luvattomasta pääsystä tietoihin sinuun tai tapahtumiisi liittyen, joita käsittelemme, ellei tällainen käyttö tai pääsy ole seurausta huolimattomuudesta meidän puoleltamme.

3.4      Aiemmasta rahansiirron aloittamiseen liittyvästä sopimuksesta huolimatta meillä ei ole velvollisuutta aloittaa tai suorittaa rahansiirtoa jos:

a.      emme pysty varmistamaan henkilöllisyyttäsi riittävästi;

b.      meillä on aihetta uskoa, että tapahtumatiedot ovat virheellisiä, luvattomia tai väärennettyjä;

c.      annat meille virheellisiä tai puutteellisia tietoja tai emme ole saaneet tapahtumatietojasi ajoissa taataksemme pyydetyn rahansiirron toteuttamisen ajoissa; tai

d.      korttisi myöntäjä ei ole antanut lupaa pankkikorttisi käyttöön tapahtuman ja siihen liittyvien maksujemme maksamiseen.

Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat rahansiirron maksamatta jättämisestä tai viivästymisestä vastaanottajalle vastuuseemme liittyen 8 pykälän mukaisesti tai jos Western Unionin verkkopalvelu ei onnistu suorittamaan tapahtumaa mistä tahansa edellä mainitusta johtuen.

3.5      Meillä on oikeus kieltäytyä tarjoamasta Western Unionin verkkopalvelua sinulle joko osittain tai kokonaan, jos palvelun tarjoaminen rikkoisi Western Unionin toimintaperiaatteita (kuten väärinkäytösten, rahanpesun tai terrorismin rahoituksen estämiseen tarkoitettuja toimintaperiaatteita) ja/tai sovellettavia lakeja, tuomioistuimen määräystä, tai sellaisen hallinnollisen tai valtiollisen viranomaisen, tahon tai edustajan vaatimusta, jonka toimivallan piiriin kuulumme, tai jos katsomme tällaisen askeleen tarpeelliseksi omien etujemme suojaamiseksi. Jos olemme kieltäytyneet tarjoamasta sinulle Western Unionin verkkopalvelua (osittain tai kokonaan) jostakin yllä mainitusta syystä, ilmoitamme siitä sinulle mahdollisuuksien mukaan ja kerromme myös syyn menettelyymme, ellei jokin juridinen syy estä meitä niin tekemästä.

3.6      Voimme keskeyttää Western Unionin verkkosivuston tai Western Unionin verkkopalvelun toiminnan kokonaan tai osittain, jos katsomme oman harkintamme mukaisesti tämän tarpeelliseksi jonkin hallintamme ulkopuolella olevan seikan vuoksi (”Tapahtumat, joihin emme voi vaikuttaa”). Mikäli Western Unionin verkkosivusto tai Western Unionin verkkopalvelu häiriytyy (meistä tai mahdollisesta ulkopuolisesta palveluntarjoajasta johtuen tai muutoin) mistä tahansa syystä, sitoudumme kaikin kohtuullisin keinoin minimoimaan häiriön keston.

3.7      Olemme sinuun tavallisesti yhteydessä Internetin ja sähköpostin välityksellä. Tämä ei vaikuta oikeuteesi ottaa meihin yhteyttä muilla tavoilla (katso yllä kohta 1.2) olosuhteiden näin vaatiessa.

4.     VELVOLLISUUTESI MEITÄ KOHTAAN

4.1      Ilmoitat maksavasi palvelumaksumme (katso myös kohta 2.8 yllä) jokaisesta rahansiirrosta, jonka käynnistät Western Unionin verkkopalvelussa.

4.2      Sinun on maksettava rahansiirron pääoma sekä maksumme pankkikortilla tai pankkitililtäsi (sikäli kuin WUIB sallii tilipohjaisen rahansiirron). Hyväksyt, että meillä on lupa veloittaa korttisi myöntäjältä rahansiirron pääoma sekä kyseiseen rahalähetykseen liittyvät palvelumaksumme ennen rahansiirron tai muun rahalähetyksen suorittamista. Korttisi myöntäjältä veloittamamme summa, tai jonka veloitamme pankkitililtäsi, ilmoitetaan sinulle ennen kuin annat rahalähetykselle lopullisen hyväksyntäsi.

4.3      Myönnät ja hyväksyt seuraavat:

a.      Ilmoitat meille oikeat, täsmälliset, ajankohtaiset ja täydelliset tiedot verkossa tapahtuvasta rahansiirrosta;

b.      Sinun on jaettava tapahtumatiedot (rahamäärä, nimesi, maasi, vastaanottajan nimi ja seurantanumero) vain vastaanottajan kanssa. Olet velvollinen varmistamaan, että kolmansilla osapuolilla ei ole luvatonta pääsyä näihin tietoihin. Suosittelemme, että siirrät rahaa vain henkilöille, jotka tunnet henkilökohtaisesti;

c.      Et käytä Western Unionin verkkopalvelua laittomiin tarkoituksiin;

d.      Et käytä Western Unionin verkkopalvelua kiellettyihin tarkoituksiin.

e.      Et pyydä Western Unionin verkkopalvelun puitteissa rahansiirtoja, jotka rikkovat näitä käyttöehtoja tai muita käytön rajoituksia tai käyttöehtoja Western Unionin verkkosivustolla asetetun mukaisesti; ja

f.      Olet henkilökohtaisesti vastuussa salasanasi ja käyttäjänimesi suojaamisesti alla olevan kohdan 6 mukaisesti.

4.4      Jos uskot tapahtumatietojen menetyksen, varkauden, kopioinnin, väärinkäytön tai luvattoman käytön yhteydessä, että olemme toteuttaneet tapahtumat, jota et ole antanut meille toimeksi tai uskot, että olemme saattaneet epäonnistua tapahtuman toteuttamisessa tai toteuttaneet sen virheellisesti, sinun on soitettava numeroon +32-(0) 2 639 7111 tai 0800 523 104 (maksuton Suomesta) ja ilmoitettava meille välittömästi tullessasi tietoiseksi tällaisista tapahtumista. Me tutkimme asiaa.

4.5      Hyväksyt ja tunnustat, että voimme tarvittaessa välittää eteenpäin tietoja sinusta ja sinulle tarjoamistamme palveluista sääntely- tai hallituksen viranomaisille tai heidän organisaatioilleen, jos:

a.      olemme lain mukaan velvollisia tekemään niin; tai

b.      olemme sitä mieltä, että tällainen ilmoitus voi auttaa estämään petosta, rahanpesua tai muita rikoksia.

5.     ASIAKASPALVELU

Jos havaitset virheitä Western Unionin verkkosivustolla tai Western Unionin verkkopalvelussa tai havaitset ongelmia, ota yhteyttä meihin sähköpostitse tai puhelimitse (yhteystiedot löydät kohdasta 1.2) tai kirjoita meille osoitteeseen::

Western Union Finland

Lithuania UAB

J. Balcikonio Str 3,

Vilnius, Lithuania LT-08247.

6.     SALASANA JA TURVALLISUUS

Ennen ensimmäistä rahansiirron toimeksiantoa sinua pyydetään antamaan salasana ja voimassa oleva sähköpostiosoite käyttäjänimeksesi. Salasanaa ja käyttäjänimeä ei saa käyttää kukaan muu kuin sinä. Olet velvollinen suojaamaan salasanasi ja käyttäjänimesi sekä kaikki tapahtumat, joissa käytetään salasanaasi ja käyttäjänimeäsi. ÄLÄ KOSKAAN JAA SALASANAASI KENENKÄÄN KANSSA ÄLÄKÄ KIRJOITA SITÄ YLÖS MIHINKÄÄN! Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi kaikesta salasanasi tai käyttäjänimesi luvattomasta käytöstä tai muusta turvallisuuden rikkovasta käytöstä puhelimitse numeroon +43 800 29 6544. Kun olet ilmoittanut meille salasanasi tai käyttäjänimesi luvattomasta käytöstä, ryhdymme välittömästi tarvittaviin toimiin niiden käytön estämiseksi. Ilmoitamme sinulle tällaisista toimista heti ne tehtyämme ja kerromme myös syyt tällaisille toimille, ellei meitä estetä oikeudellisista syistä.Näihin toimiin ryhtyminen ei saata meitä vastuuseen mistään tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että et ole noudattanut velvollisuuttasi tämän kappaleen mukaisesti. Sinulla saattaa kuitenkin olla oikeus tietyn summan palautukseen tai hyvitykseen korttisi myöntäjältä, jos pankkikorttiasi tai pankkitiliäsi on käytetty vilpillisesti.

7.     TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE.

7.1      Western Union käyttää ja käsittelee henkilötietojasi tietosuojaselosteemme mukaisesti ja hyväksyt tämän nimenomaisesti. Napsauttamalla tästä näet Tietosuojaselosteemme. Meillä on oikeus muuttaa tietosuojaselostettamme milloin tahansa.

7.2      Tämä seloste kattaa nimenomaisen luopumisilmoituksen pankkisalaisuuteen liittyen Itävallan pankkilain 38 pykälän mukaisesti. Tämä suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa kirjeellä, joka lähetetään WUIB:n osoitteeseen, joka on ilmoitettu kohdassa 1.1 tai sähköpostitse kohdassa 1.2 ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

7.3      Pidätämme oikeuden tarkistaa antamasi tiedot. Western Union hankkii luottoluokitukset matemaattis-tilastollisten menetelmien perusteella Deltavista GmbH:lta, Diefenbachgasse 35, 1150, Wien tai muilta palveluntarjoajilta asiakastietojen tarkistamiseksi luottotietoja lukuun ottamatta. Voit peruuttaa suostumuksen milloin tahansa.

8.       VASTUU

A.                  Luvattomat tapahtumat

8.1      Voimme olla vastuussa sinulle, jos suoritamme tapahtuman puolestasi, jota et ole antanut meille toimeksi suorittaa. Edellyttäen, että et ole vastuussa kohdan 8.2 tai 8.3 mukaisesti tapahtumasta, jota et ole antanut toimeksi, palautamme tapahtuman määrän sinulle nopeasti, mutta viimeistään seuraavan pankkipäivän päätteeksi siitä päivästä, jona saimme ilmoituksen, että kyseistä tapahtumaa ei ole annettu toimeksi tai luvaton tapahtuma on tullut tietoomme muulla tavoin. Emme myöskään vaadi sinulta korvausta kuluistamme. Jos ilmenee kohtuullisia viitteitä siitä, että olet toiminut vilpillisesti, palautusvelvollisuutemme sinulle keskeytetään tutkimuksien ajaksi ja tällainen tutkimus suoritetaan viipymättä.

8.2      Voit olla vastuussa enintään 50 euron suuruisista tappioista, jotka:

a.      johtuvat luvattomista tapahtumista, jotka aiheutuvat kadonneista, varastetuista tai muutoin puuttuvista tapahtumatiedoista (katso yllä kohta 4.3b); tai

b.      johtuvat tapahtumatietojen väärinkäytöstäsi.

8.3      Emme pidä sinua vastuussa kohdan 8.2 mukaisesti, jos sinulla ei ole ollut mahdollisuutta havaita tällaista tapahtumatietojen häviötä, varkautta tai väärinkäyttöä tai jos tapahtumatietojen häviön aiheutti puolestamme toiminut työntekijä tai sijaisena toiminut edustaja, sivuliikkeemme tai muu ulkoinen palvelun tarjoaja.

8.4      Vastuutasi luvattomasta tapahtumasta aiheutuneista tappioista ei rajoiteta enintään 50 euron suuruiseen määrään, kuten on esitetty kohdassa 8.2, jos olet toiminut vilpillisellä tarkoituksella tai olet osallistunut tapahtumatietojen väärinkäyttöön tarkoituksellisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Näissä tapauksissa olet vastuussa kaikista tappioista, jotka ovat aiheutuneet luvattomasta tapahtumasta. Törkeä huolimattomuus kattaa erityisesti tapaukset, mutta ei rajoitu niihin, joissa et ole ilmoittanut meille välittömästi tapahtumatietojen menetyksestä tai jos et pidä tapahtumatietoja suojattuna tai olet luovuttanut ne kolmansille osapuolille.

8.5      Jos et ole toiminut vilpillisessä tarkoituksessa, et ole vastuussa meille:

a.      tappioista, jotka johtuvat tapahtumatietojen luvattomasta käytöstä, joka on aiheutunut vastaanotettuamme kohdan 4.4 mukaisen ilmoituksen; tai

b.      jos emme varmistaneet, että yhteystietomme olivat käytettävissäsi kohdan 4.4 mukaisen ilmoituksen tekemiseksi.

B.             Virheellisesti toteutetut tai toteuttamattomat tapahtumat

8.6      Voimme olla vastuussa sinulle, jos epäonnistumme sellaisen tapahtuman suorittamisessa tai suoritamme sen virheellisesti, jonka olet valtuuttanut meidät suorittamaan, ellei tämä johdu virheellisestä toiminnastasi, ellei tämä ole sinun syytäsi. Syysi kattaa, mutta ei rajoitu, yllä kohdassa 4.3 luetellut syyt. Tämä tarkoittaa, että toteuttamattoman tai virheellisesti toteutetun tapahtuman ilmetessä palautamme sinulle tapahtuman määrän (siltä osin kuin tapahtumaa ei toteutettu tai se oli toteutettu virheellisesti). Sinulla on oikeus vaatia palautusta kaikista maksuista ja korosta siltä osin kuin ne on veloitettu tai niitä on aiheutunut toteuttamattoman tai virheellisesti toteutetun tapahtuman yhteydessä.

8.7      Siinä määrin kuin maksuja on veloitettu toteuttamattomasta tai virheellisesti toteutetusta tapahtumasta meidän tai välitystoimiston toimesta ja maksut on vähennetty vastaanottajan vastaanottmasta summasta tällaisen tapahtuman yhteydessä, siirrämme vastaanottajalle välittömästi tällaiset veloitetut summat tällaisten maksujen osalta.

8.8      Kaikki vastuut, joista meidän olisi muutoin vastattava sinulle kohdan 8.6 mukaisesti ovat poissuljettuja, jos:

a.      pystymme osoittamaan, että vastaanottajan maksupalvelun tarjoaja on vastaanottanut tapahtuman määrän asianmukaisena aikana; tai

b.      kohdassa 8.6 tarkoitettua tapahtumaa pidetään oikein toteutettuna, jos pystymme osoittamaan, että tapahtuma on toteutettu antamiesi tapahtumatietojen mukaisesti. Jos olet antanut meille virheellisiä tietoja tapahtuman toteuttamiseksi, voit pyytää meiltä apua rahojen palautukseen. Emme voi taata, että tällaiset ponnistelut onnistuvat. Pidätämme itsellämme oikeuden veloittaa sinulta tästä maksun, joka kattaa kohtuulliset kulut.

C.             Vastuusta vapauttaminen

8.9      Kaikki vastuus, joista meidän olisi muutoin vastattava sinulle kohdan 8.1 tai 8.6 mukaisesti ovat poissuljettuja, jos et ilmoita meille luvattomasta tai virheellisesti toteutetusta tapahtumasta 13 kuukauden sisällä tapahtuman toteutuksen päivämäärästä.

8.10      Emme ole myöskään vastuussa kohdan 8 mukaisesti, jos epäonnistumme tapahtuman toteuttamisessa tai toteutamme sen virheellisesti, jos syy tähän on tapahtumissa, joihin emme voi vaikuttaa, tai lakisääteisissä velvoitteissamme.

8.11      Emme ole minkäänlaisessa vastuussa sinulle, jos luvattoman tai virheellisesti toteutetun tapahtuman suorittaa kolmas osapuoli tai se tapahtuu kolmansien osapuolien kesken, jotka olet määrännyt ennen kuin vastaanotimme maksusi siirtoa tai muuta tapahtumaa varten. Ota välittömästi yhteyttä asianomaiseen kolmanteen osapuoleen ja ilmoita heille luvattoman tai virheellisesti toteutetun tapahtuman olosuhteista.

8.12      Emme ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat epätavallisista ja ennalta arvaamattomista tapahtumista, joihin Western Union ei voi vaikuttaa ja jonka seurauksia, kaikista varotoimista huolimatta, Western Union ei olisi voinut välttää (aiheuttajana esimerkiksi tapahtumat, joihin emme voi vaikuttaa, televiestintäyhteyksien häiriöt, yhteiskunnalliset levottomuudet, sota tai muut tapahtumat, kuten työtaistelutoimet tai työsulut, joihin emme voi vaikuttaa). Tämä koskee myös tapauksia, joissa Western Union on sidottu yhteisön lainsäädännön määräyksiin, kansallisiin, tuomioistuinten tai hallinnollisiin määräyksiin, jotka poikkeavat tästä.

8.13      Emme sulje pois tai rajoita millään tavoin vastuutamme sinulle, jos se olisi lainvastaista. Tämä koskee vastuuta kuolemasta tai henkilövammoista, jotka ovat aiheutuneet huolimattomuudestamme; petoksesta tai vilpillisestä vääristelystä; tai laillisten oikeuksiesi rikkomisesta, jos olisi lainvastaista sulkea pois tai rajoittaa tällaisia laillisia oikeuksia Western Unionin verkkopalvelun yhteydessä.

9.     IMMATERIAALIOIKEUDET

Western Unionin verkkosivusto ja Western Unionin verkkopalvelu, niiden sisältö ja kaikki niihin liittyvät ja sisältyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet, patentit, tietokantaoikeudet, tavaramerkit ja palvelumerkit) ovat meidän, konserni- tai osakkuusyhtiöidemme tai kolmansien osapuolten omaisuutta. Kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja osuudet Western Unionin verkkosivustoon ja Western Unionin verkkopalveluun pysyvät meidän omaisuutenamme ja/tai kyseisten kolmansien osapuolten omaisuutena. Western Unionin verkkosivustoa ja Western Unionin verkkopalvelua voidaan käyttää vain näissä Käyttöehdoissa sallittuihin tai Sivustossa kuvattuihin tarkoituksiin. Sinulla on lupa tarkastella Western Unionin verkkosivuston sivuja ja pitää hallussa niiden kopioita vain omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Et saa jäljentää, julkaista tai muokata Western Unionin verkkosivustoa, Western Unionin verkkopalvelua tai mitään niiden osaa, luoda niistä johdettuja töitä, osallistua niiden siirtoon tai myyntiin, lähettää niitä World Wide Webiin etkä millään tavalla jakaa tai hyödyntää niitä mihinkään julkiseen tai kaupalliseen käyttöön ilman nimenomaista kirjallista lupaamme. Et saa: (a) käyttää hakurobottia, spider-, scraper- tai muuta automaattista työkalua Western Unionin verkkosivustoon tai Western Unionin verkkopalveluun pääsemiseksi ja/tai (b) poistaa tai muuttaa mitään Western Unionin kansainvälisessä verkkosivustossa (tai sivuston tulostetuissa sivuissa) näkyvää tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muuta omistusoikeusilmoitusta tai ‑huomautusta. Western Unionin nimi ja muut nimet ja Western Unionin verkkosivustossa tarkoitettujen Western Unionin tuotteiden ja/tai palvelujen omistusmerkinnät ovat meidän yksinomaisia merkkejämme tai kolmansien osapuolten yksinomaisia merkkejä. Muut Sivustolla esiintyvät tuotteet, palvelut ja yhtiöiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

10.     LINKIT MUILLE VERKKOSIVUSTOILLE

Western Unionin verkkosivusto voi sisältää linkkejä ja osoittimia muihin World Wide Webin internetsivustoihin ja resursseihin (”Linkitetyt sivustot”). Linkitettyihin sivustoihin johtavat linkit eivät tarkoita, että suosittelisimme mitään kolmannen osapuolen resursseja tai niiden sisältöjä tai että ne liittyisivät meihin. Linkkien esiintyminen ei tarkoita, että liittyisimme linkeissä esiintyviin tai niiden kautta näkyviin tavaramerkkeihin, toiminimiin, logoihin tai tekijänoikeussymboleihin tai että meillä olisi laillinen lupa käyttää niitä tai että Linkitetyillä sivustoilla olisi oikeus käyttää Western Unionin tavaramerkkejä, toiminimiä, logoja tai tekijänoikeussymboleja. Sinun tulee osoittaa mahdolliset Linkitettyjä sivustoja koskevat kysymykset kyseisten Linkitettyjen sivustojen ylläpitäjille tai webmastereille. Emme vastaa minkään Linkitetyssä sivustossa esiintyvän tai sen kautta jaettavan ohjeen, mielipiteen, lausunnon tai muun tiedon tarkkuudesta tai paikkansapitävyydestä, ja kiellämme tämän nimenomaisesti. Hyväksyt sen, että Linkitetyissä sivustoissa esiintyvien tai muuten niiden kautta saatavilla olevien mielipiteiden, ohjeiden tai tietojen arviointi on täysin omalla vastuullasi. Emme vastaa mistään mahdollisista turvallisuutta koskevista ongelmista, viruksista tai ei-toivotusta sähköpostista, jota voit kohdata Western Unionin verkkosivuston suoran valvonnan ulkopuolella.

11.     OIKEUS KUMOTA TAI PERUUTTAA RAHANSIIRTO

11.1      Sinulla on oikeus peruuttaa Western Unionin verkkosivustolla tehty rahansiirto 14 päivän kuluessa. Peruutuksesta on ilmoitettava meille nimenomaisesti ja kirjallisesti sähköpostilla tai postitse. Tämä peruutusoikeus ei kuitenkaan ole voimassa, jos olemme jo maksaneet varat vastaanottajalle ennen peruutusilmoituksesi vastaanottamista. Kun käytät peruutusoikeuttasi ennen kuin olemme maksaneet varat vastaanottajalle, palautamme siirron määrän sinulle emmekä veloita mitään maksuja.

11.2      Voit peruuttaa rahansiirtomääräyksen kirjallisesti sähköpostilla tai lähettämällä meille postia, mikäli emme ole vielä maksaneet varoja vastaanottajalle ennen peruutusilmoituksesi vastaanottamista. Tällöin palautamme sinulle rahansiirron määrän Western Unionin palautuksen hetkellä voimassa olevalla vaihtokurssilla, kuitenkin vähintään siirron määrän nimellisarvolla, sikäli kuin varoja ei ole maksettu vastaanottajalle 45 päivän kuluessa. Tällöin siirtomaksuja ei palauteta. Jos emme huolehdi siitä, että varat ovat vastaanottajan noudettavissa kolmen pankkipäivän kuluessa, palautamme, jos sinulla on perusteltu peruutusilmoitus, rahansiirron määrän sekä kaikki maksetut siirtomaksut (lakisääteisten tai sääntelevien rajoitusten alaisuudessa).

12.     KOKO SOPIMUS

Nämä Käyttöehdot, yhdessä kaikkien näissä Käyttöehdoissa mainittujen sopimusperusteiden kanssa, muodostavat koko Sinun ja Meidän välisen sopimuksen ja korvaavat kaikki mahdolliset aiemmat sopimukset välillämme.

13.     EROTETTAVUUSLAUSEKE

Mikäli yksi tai useampi näiden Käyttöehtojen ehdoista katsotaan pätemättömäksi, laittomaksi tai toteutuskelvottomaksi, muut ehdot jäävät voimaan ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

14.     VALITUKSET, SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ, OIKEUSPAIKKA

14.1      Jos et ole tyytyväinen näiden käyttöehtojen mukaisiin palveluihimme, voit tehdä meille kirjallisen valituksen yhteystiedoissa ilmoitetussa osoitteessa http://www.westernunion.com/fi/. Pyrimme parhaamme mukaan käsittelemään valituksesi ensi tilassa ja lähetämme sinulle lopullisen vastausviestin 15 päivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Poikkeuksellisissa olosuhteissa lähetämme sinulle väliaikaisen vastauksen 15 pankkipäivän kuluessa ilmoittaen määräajan, johon mennessä saat lopullisen vastauksemme, viimeistään 35 pankkipäivän kuluessa alkuperäisen valituksen päiväyksestä. Jos et saa lopullista vastaustamme tai et ole tyytyväinen siihen, voit lähettää sen suoraan Itävallan pankkialan yhteiselle sovittelulautakunnalle (Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft), Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien.

Sinulla on myös mahdollisuus valvoa oikeuksiasi toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää verkkovälitteistä vaihtoehtoista riidanratkaisua (”ODR”). ODR tarjoaa ratkaisun verkossa tapahtuvien tapahtumien riidanratkaisuun tuomioistuinten ulkopuolella:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.2      Näihin ehtoihin sovelletaan Itävallan lakia, lukuunottamatta sen lainvalintasääntöjä. Oikeuspaikka on Wien. Jos olet Suomessa asuva kuluttaja, hyödyt myös suomalaisen kuluttajansuojalain pakollisista ehdoista.

14.3      Wienin sisäkaupungin tuomioistuimet ovat toimivaltaisia sopimuksissa, joita ei ole tehty kuluttajien kanssa Itävallan kuluttajansuojalain (KSchG) 1 pykälän mukaisesti. Jos olet kuluttaja, voit ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin sellaisten vaatimusten ja kiistojen (mukaan lukien vaatimukset ja kiistat, jotka eivät perustu sopimukseen) yhteydessä, jotka johtuvat näistä Käyttöehdoista tai liittyvät niihin, joko asuinpaikkasi tuomioistuimissa tai Itävallan tuomioistuimissa. Jos olet kuluttaja, ryhdymme oikeudellisiin toimenpiteisiin sinua vastaan kotipaikkasi, asuinpaikkasi tai työpaikkasi tuomioistuimissa.

 

 

^ Palaa sivun alkuun