• Vastaanottaja
  • Maksu
  • Tarkista
  • Kuitti

FOREX-ehdot

Palvelun tarjoavat FOREX BANK (”FOREX BANK”), Western Union Financial Services, Inc.,joka on yhdysvaltalainen yritys (rahansiirrot Yhdysvalloista, Kanadasta ja Meksikosta ja kaupallisten palveluiden tapahtumat), ja Western Union International Limited, joka on irlantilainen yritys (kaikki muut tapahtumat), (yhdessä ”Western Union”).

Edustaja on ruotsalainen yritys, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Kornhamnstorg 4, 111 27 Tukholma. Edustaja on rekisteröity Ruotsin yhtiövirastoon (Bolagsverket). Osoitteen ja aukioloajat saa soittamalla alla ilmoitettuun numeroon.

Edustajaa valvoo Finansinspektionen (”finanssivalvoja”). Finanssivalvojaan voi ottaa yhteyden postitse osoitteessa Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Tukholma, Ruotsi, puhelimitse numerossa +46 8 787 8000 tai sähköpostitse osoitteessa finansinspektionen@fi.se.

Edustaja ja Western Union tarjoavat rahansiirtopalveluja kotimaassa ja kansainvälisesti. Palvelun käyttäjän on oltava täysi-ikäinen. Jokaiselle rahansiirrolle annetaan yksilöllinen tunniste eli rahansiirron tarkistusnumero (Money Transfer Control Number, ”MTCN”). Rahansiirrot maksetaan normaalisti käteisellä, mutta jotkin edustajat saattavat tarjota tai vastaanottaja saattaa käyttää vaihtoehtoista tapaa varojen vastaanottamiseen. Lähettäjä valtuuttaa Western Unionin kunnioittamaan vastaanottajan valintaa, vaikka se eroaisi lähettäjän määrittämästä maksutavasta.

Lähettäjä hyväksyy rahansiirron suorittamisen täyttämällä rahanlähetyslomakkeen, toimittamalla lähetettävät varat, todistamalla henkilöllisyyden tarvittaessa ja allekirjoittamalla lomakkeen. Lähettäjän on ilmoitettava vastaanottajalle rahansiirrosta.

Vastaanottajat tarvitsevat varojen käteisnoutoon henkilöllisyystodistuksen ja kaikki edustajan ja Western Unionin edellyttämät tiedot rahansiirrosta, mukaan lukien lähettäjän nimi, alkuperämaa, vastaanottajan nimi, likimääräinen summa ja mahdolliset muut Western Unionin edustajan toimipisteessä sovellettavat ehdot tai vaatimukset (esimerkiksi MTCN, joka on pakollinen rahan vastaanottamiseen joissakin maissa). Käteismaksu suoritetaan henkilölle, jonka edustaja, Western Union tai sen edustaja katsoo olevan oikeutettu rahansiirron vastaanottamiseen henkilöllisyystodistuksen tarkastamisen jälkeen. Käteismaksu voidaan suorittaa, vaikka vastaanottajan täyttämässä lomakkeessa olisi virheitä. Edustaja, Western Union tai sen edustaja ei vertaa rahanlähetyslomaketta rahanvastaanottolomakkeeseen vastaanottajan osoitteen todentamista varten. Joissain toimipaikoissa vastaanottajan on ehkä todistettava henkilöllisyys tai vastattava oikein testikysymykseen (tai molemmat), jotta hän voi vastaanottaa käteisvarat. Testikysymykset eivät ole lisäturvaominaisuus, eikä niillä voi ajoittaa tai viivyttää tapahtuman maksua. Testikysymykset on kielletty joissakin maissa.

Lakisääteisistä vaatimuksista ja määräyksistä riippuen varat ovat vastaanottajan noudettavissa viimeistään seuraavan arkipäivän päätteeksi siitä päivästä, jolloin Western Union on vastaanottanut tapahtuman pääoman ja siihen liittyvät maksut (”vastaanottopäivä”). Paperilomakkeella tehdyissä rahansiirroissa tämä aikaraja siirtyy vielä yhdellä arkipäivällä eteenpäin. Varat ovat vastaanottajan noudettavissa viimeistään vastaanottopäivää seuraavan neljännen arkipäivän päätteeksi (i) ETA:n ulkopuolella tehtävissä rahansiirroissa, (ii) rahansiirroissa, joissa on enemmän kuin yksi valuutanvaihto euron ja euroalueeseen kuulumattoman Euroopan unionin tai ETA:n valtion valuutan välillä tai (iii) mahdollisissa kansainvälisissä rahansiirroissa, joita ei tehdä euroissa. Tavalliset rahansiirrot ovat yleensä noudettavissa minuuteissa. Jos seuraavan päivän tai kahden päivän palvelu on käytettävissä, varat ovat vastaanottajan noudettavissa 24 tunnin (seuraava päivä) tai 48 tunnin (kaksi päivää) kuluttua rahojen lähetyksestä. Varojen siirto voi viivästyä ja palvelujen saatavuus muuttua johtuen tietyistä tapahtuman olosuhteista, kuten lähetetystä summasta, kohdemaasta, valuutan saatavuudesta, viranomaismääräyksistä, tunnistusvaatimuksista, edustajan toimipisteen aukioloajoista, aikavyöhyke-eroista tai viivästetyn toimituksen valinnasta. Palveluun saattaa liittyä myös muita rajoituksia. Lisätietoja saa ottamalla yhteyden alla ilmoitettuun numeroon.

Sovellettava laki kieltää rahansiirtäjiä toimimasta tiettyjen yksityishenkilöiden ja valtioiden kanssa. Edustajien ja Western Unionin on verrattava kaikkia tapahtumia nimiluetteloihin, jotka toimintamaiden ja -alueiden hallitukset toimittavat (mukaan lukien Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontatoimisto (OFAC, Office of Foreign Assets Control) ja Euroopan unioni). Jos mahdollinen vastaavuus todetaan, edustaja ja Western Union tutkivat tapahtuman ja määrittävät, kuuluuko nimi luettelossa olevalle henkilölle. Toisinaan asiakkaita pyydetään toimittamaan muita henkilöllisyystodistuksia ja lisätietoja, jotka viivyttävät tapahtumia. Tämän on lakisääteinen vaatimus, joka koskee kaikkia agentin ja Western Unionin käsittelemiä tapahtumia (mukaan lukien tapahtumat, jotka alkavat tai päättyvät Yhdysvaltain ulkopuolella).

SIIRTOMAKSUT – Kirjalliset tiedot siitä, miten edustaja ja Western Union laskuttavat lähettäjää rahansiirrosta, ovat esillä Western Unionin edustajan toimipisteessä, tai ne näytetään lähettäjälle ennen maksutapahtuman loppuun saattamista. Ellei kohdemaan sovellettava laki muuta edellytä, lähettäjä vastaa kaikista rahansiirtoon liittyvistä maksuista. Tietyissä tapauksissa rahansiirron maksuun saattaa liittyä paikallisia veroja ja palvelumaksuja.

VALUUTANVAIHTO – Rahansiirrot suoritetaan normaalisti kohdemaan valuutassa (joissakin maissa siirto on saatavilla vain vaihtoehtoisessa valuutassa). Kaikkiin valuutanvaihtoihin käytetään Western Unionin voimassa olevia vaihtokursseja. Western Union laskee vaihtokurssin kaupallisesti saatavilla olevien pankkienvälisten kurssien ja marginaalin perusteella. Useimpia vaihtokursseja korjataan useasti vuorokaudessa asiaankuuluvien rahoitusmarkkinoiden loppukurssien perusteella maailmanlaajuisesti.

Valuutta vaihdetaan siirron yhteydessä, ja vastaanottaja saa tässä lomakkeessa esitetyn ulkomaanvaluuttasumman. Joidenkin maiden paikalliset määräykset edellyttävät kuitenkin, että rahansiirtojen valuutta vaihdetaan vasta niitä maksettaessa. Jos lähettäjä lähettää rahaa tällaiseen maahan, yllä mainittu vaihtokurssi on vain arvio ja todellinen vaihtokurssi määritetään maksuhetkellä. Western Unionin edustajat saattavat tarjota vastaanottajalle mahdollisuutta vastaanottaa varat muussa kuin lähettäjän valitsemassa valuutassa. Tällaisissa tapauksissa Western Union (tai sen edustajat, teleoperaattori tai tilin tarjoaja) saattaa saada lisätuottoa, kun lähettäjän varat muunnetaan vastaanottajan valitsemaan valuuttaan. Jos lähettäjä valitsee kohdemaan valuutasta poikkeavan maksuvaluutan, valittu maksuvaluutta ei ehkä ole saatavilla kaikissa kohdemaan maksupisteissä tai se ei ehkä ole saatavilla tarpeeksi pieninä seteliarvoina koko rahansiirron maksuun. Tällaisissa tapauksissa maksava edustaja voi maksaa koko lähettäjän siirron tai osan siitä paikallisessa valuutassa. Western Unionin vaihtokurssi saattaa olla epäedullisempi kuin pankkien ja muiden rahoituslaitosten välisissä tapahtumissa käytetyt julkiset kaupalliset vaihtokurssit. Siirtoihin liittyvien maksujen lisäksi Western Union (ja joissain tapauksissa sen edustajat, teleoperaattori tai tilin tarjoaja) pidättää itsellään asiakkaille annetun vaihtokurssin ja Western Unionin vastaanottaman vaihtokurssin välisen erotuksen. Lisätietoja eri kohdemaiden vaihtokursseista saa soittamalla yllä mainittuun numeroon tai vierailemalla Western Unionin verkkosivustossa osoitteessa www.westernunion.com.

TILIPOHJAISET SIIRROT – MOBIILIRAHANSIIRTO (MOBILE MONEY TRANSFER, MMT) – Vastaanottajalle saattaa koitua lisämaksuja, jos lähettäjän varat vastaanotetaan matkapuhelimella tai pankkiin tai muulle tilille. Rahansiirrot on lähetettävä paikalliselle (vastaanottajan) valuuttatilille. Muussa tapauksissa vastaanottava laitos saattaa muuntaa varat omalla vaihtokurssillaan tai hylätä tapahtuman. Vastaanottajan sopimusta teleoperaattorin, mWalletin, pankin tai muun tilin tarjoajan kanssa sovelletaan tiliin, ja oikeudet, vastuut, maksut, varojen saatavuus ja tilin rajoitukset määräytyvät sopimuksen perusteella. Jos tilinumero (mukaan lukien matkapuhelinnumerot mobiilitileissä) ja vastaanottajan nimi eivät täsmää, rahansiirto maksetaan lähettäjän antamaan tilinumeroon. Western Union voi saada tuloja tilin käyttöön liittyvistä maksuista. Western Union ei ota vastuuta kohteena tai välikätenä toimivien rahoituspalvelujen tarjoajien aiheuttamista mahdollisista maksuista, ei-paikalliseen valuuttaan tehtävien muuntojen vaihtokursseista tai toimista tai laiminlyönneistä lähettäjälle tai tilinhaltijalle.

TEKSTIVIESTIT – Western Union tarjoaa joissakin maissa maksuttoman tekstiviesti-ilmoituksen, jolla ilmoitetaan vastaanottajan noutaneen tapahtuman (ilmoitus lähettäjälle) tai varojen olevan noudettavissa (ilmoitus vastaanottajalle). Lähettäjä tai vastaanottaja vastaa yksin palveluntarjoajan perimistä maksuista. Western Union ei vastaa mahdollisista tekstiviesteihin liittyvistä maksuista. Tekstiviesti lähetetään tapahtuman yhteydessä annettuun lähettäjän ja/tai vastanottajan matkapuhelinnumeroon, jos sovellettava laki näin sallii. Western Union lähettää tekstiviestit yhdyskäytävään toimitusta varten. Tekstiviestien toimitus on kuitenkin kolmansien osapuolten vastuulla, eikä Western Union takaa sitä. Western Union tai edustaja ei ole vastuussa omistamiensa järjestelmien ulkopuolella tapahtuvista teknisistä vioista.

HYVITYS JA HALLINTOMAKSU – Jos maksua vastaanottajalle ei suoriteta 45 vuorokaudessa, edustaja hyvittää rahansiirron pääoma-arvon lähettäjän tehdessä kirjallisen hyvityspyynnön yllä mainittuun osoitteeseen postitse tai sähköpostitse. Jos rahansiirto ei ole vastaanottajan käytettävissä kolmen arkipäivän kuluessa, edustaja hyvittää siirtoon liittyvän maksun lähettäjän tehdessä kirjallisen hyvityspyynnön yllä mainittuun osoitteeseen postitse tai sähköpostitse. Tämä riippuu kuitenkin olosuhteista, joita edustaja, Western Union (tai sen edustajat) eivät hallitse (kuten lakisääteiset vaatimukset, huono sää tai tietoliikenneviat). Joidenkin rahansiirtojen maksu saattaa myöhästyä Yhdysvaltain tai muiden maiden lakien soveltamisen johdosta. Edustaja voi lain sallimassa laajuudessa vähentää hallintomaksun rahansiirroista, joita ei noudeta vuoden sisällä lähetyspäivästä.

EDUSTAJA TAI WESTERN UNION EI TAKAA WESTERN UNION -RAHANSIIRRON KAUTTA MAKSETTUJEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN TOIMITUSTA TAI SOVELTUVUUTTA. LÄHETTÄJÄN TAPAHTUMATIEDOT OVAT LUOTTAMUKSELLISIA, EIKÄ NIITÄ SAA JAKAA MUILLE KUIN VASTAANOTTAJALLE. LÄHETTÄJÄÄ VAROITETAAN LÄHETTÄMÄSTÄ RAHAA TUNTEMATTOMILLE HENKILÖILLE. PANKKI, WESTERN UNION TAI MIKÄÄN SEN EDUSTAJA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA, JOS LÄHETTÄJÄ JAKAA TAPAHTUMATIEDOT MUULLE KUIN VASTAANOTTAJALLE. PANKKI, WESTERN UNION TAI MIKÄÄN SEN EDUSTAJA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA TYÖNTEKIJÖIDENSÄ TAI EDUSTAJIENSA LAIMINLYÖNNISTÄ TAI MUUSTA SEIKASTA JOHTUVASTA TÄMÄN RAHANSIIRRON MYÖHÄSTYMISEN, MAKSAMATTA JÄTTÄMISEN TAI LIIAN VÄHÄISEN MAKSAMISEN TAI LISÄVIESTIN SAAPUMATTA JÄÄMISEN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA YLI 500 EUROA VASTAAVISSA SUMMISSA (JONKA LISÄKSI HYVITETÄÄN RAHANSIIRRON PÄÄOMA-ARVO JA SIIRTOON LIITTYVÄ MAKSU). PANKKI, WESTERN UNION TAI MIKÄÄN SEN EDUSTAJA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA. EDELLÄ OLEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE EI RAJOITA PANKIN VASTUUTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT PANKIN TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA TAI TAHALLISESTA VÄÄRINKÄYTÖKSESTÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA, JOILLA TÄLLAINEN VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUS ON MITÄTÖN. JOS PALVELUA KÄYTETÄÄN LASKUN TAI MUUN VELVOITTEEN MAKSAMISEEN, MAKSU PANKILLE TAI WESTERN UNIONILLE EI MITÄTÖI LÄHETTÄJÄN VASTUUTA TÄLLAISEN VELVOITTEEN MAKSUSTA.

Edustaja ja Western Union varaavat oikeuden tehdä muutoksia palveluun asiasta ilmoittamatta. Edustaja, Western Union ja sen edustajat voivat kieltäytyä palvelun tarjoamisesta syytä antamatta, erityisesti petoksen, rahanpesun tai terrorismin rahoituksen estämistä tai sovellettavien lakien, tuomio-istuinten määräyksien tai viranomaisten vaatimusten noudattamista varten.

Valitusasioissa voi myös ottaa yhteyden paikalliseen valtionvirastoon. Virastojen yhteystiedot ovat osoitteessahttp://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/transposition/complaints_en.pdf

TIETOSUOJA – Henkilötietoja käsitellään sovellettavan lain mukaan, ja niitä hallitsee Western Union International Limited. Yhtiö käyttää asiakkaan tuotteiden ja palveluiden käytön yhteydessä antamia henkilötietoja sekä muita tietoja, jotka kerätään tai luodaan asiakassuhteen aikana. Nämä sisältävät tietoja muista palveluista, kuten rahansiirroista, laskujen maksuista, kanta-asiakas- tai jäsenyysohjelmien tiedoista, palveluiden aikaisemmasta käytöstä ja markkinointivalinnoista. Näitä tietoja käytetään pyydettyjen palveluiden toimittamiseen ja muun muassa hallintoon, asiakaspalveluun, rahanpesun estoon, vaatimustenmukaisuuteen, lakisääteisiin velvollisuuksiin, tietojen vahvistamiseen ja asiakkaiden ymmärtämiseen tietoja analysoimalla ja tutkimalla. Tietoja käytetään lisäksi petoksen, velan ja varkauden havaitsemiseen ja estämiseen sekä tuotteiden, palveluiden ja toimintojen parantamiseen. Asiakkaan valintojen mukaan hänelle lähetetään myös kaupallisia tiedotteita sähköpostitse, puhelimitse, postitse, tekstiviestillä ja muiden asianmukaisten kanavien kautta.

Western Union voi myös käyttää tietoja muista tuotteista ja palveluista sekä hyöty- ja/tai palkkio-ohjelmista, joihin asiakas on rekisteröitynyt, ja kerätä niitä muilta Western Unionin kanssa yhteistyötä tekeviltä yrityksiltä ja jakaa niitä tällaisten yritysten kanssa. Näitä tietoja voidaan käyttää mihin tahansa näihin tarkoituksiin. Yhtiö säilyttää muista henkilöistä annettuja tietoja, mukaan lukien palveluiden vastaanottajien tietoja, tapahtuman suorittamista varten. Ennen näiden tietojen antamista käyttäjän on ilmoitettava toiselle henkilölle näiden tietojen käytöstä tämän osion mukaisesti ja hankittava toisen henkilön valtuutus asialle. Näiden tietojen antaminen on valinnaista, mutta niitä tarvitaan tapahtuman suorittamista ja palveluiden toimittamista varten. Ilman niitä Western Union ei voi tarjota rahansiirtoa, lisätoimintoja tai muita pyydettyjä palveluita.

Western Union saattaa toimittaa säilyttämiään tietoja ETA:n ulkopuolella, mukaan lukien Yhdysvalloissa, oleville tahoille tässä ilmoituksessa mainittuihin tarkoituksiin. Siirretyt tiedot voidaan jakaa henkilötietoihin, yhteystietoihin ja rahansiirtoon ja tapahtumahistoriaan liittyviin tietoihin sekä muihin asiakkaan toimittamiin tietoihin. Western Union voi myös toimittaa nämä tiedot muille organisaatioille, kuten liiketoiminnassa auttaville organisaatioille, rahansiirron suorittamista tai avustamista, tulevia palveluita tai muita tässä osioissa lueteltuja syitä varten, jos tähän on kohtuullinen syy. Western Union voi lisätä käyttäjän antamiin tietoihin muiden yritysten tai henkilöiden antamia tietoja, mukaan lukien tietoja, joilla vahvistetaan asiakkaan antamien tietojen oikeellisuus. Western Union voi myös tarvittaessa antaa tietoja kolmansille osapuolille rikosten estämistä ja havaitsemista, rikollisten syytteeseen asettamista, kansallista turvallisuutta ja muita laillisia syitä varten.

Western Union ja sen tytäryhtiöt, mukaan lukien rajoituksetta Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union International Bank GmbH, Western Union International Limited ja Western Union Financial Services, Inc., voivat käyttää Western Unionin säilyttämiä tietoja tässä osiossa lueteltuihin syihin tai muihin käyttäjän hyväksymiin tarkoituksiin. Asiakkaalla on oikeus nähdä ja saada kopio tiedoistaan. Tästä voidaan periä pieni maksu. Käyttäjä voi myös korjata ja poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja tai rajoittaa tällaisten tietojen käyttöä. Asiakas voi myös pätevästä syystä kieltää omien tietojensa käytön, jos palvelun toimitus tai mikään laki tai säädös ei edellytä niiden käsittelyä. Jos käyttäjä haluaa käyttää näitä oikeuksia tai ei enää halua vastaanottaa kaupallisia viestejä Western Unionilta, hän voi ottaa yhteyden Western Unioniin soittamalla numeroon +46 2090 1090 tai vierailemalla verkkosivustossa westernunion.se.

Edustaja: FOREX BANK, Kornhamnstorg 4, +46 8 5876 0700, Y-tunnus 516406-0104, info@forex.se,www.forex.se

Western Union: sovellettavan lain mukaan soittamalla numeroon 0808 234 3193* toimistoaikaan tai kirjoittamalla osoitteeseen euroc.customeradvocate@westernunion.com.

* Maksuttomat puhelut lankapuhelimista ja julkisista puhelimista. Tavalliset verkkomaksut saatetaan lisätä matkapuhelimista soitettaessa. Avoinna joka päivä.