Příjem peněz

Najít pobočku

V hotovosti nebo (ve vybraných zemích) na telefon – požádejte odesilatele, aby použil metodu dodání, která je pro vás nejpraktičtější.

Hotovost: Navštivte pobočku ve vašem okolí se státem vydaným dokladem totožnosti. Také požádejte odesilatele o kontrolní číslo (MTCN). Vyhledat pobočku zástupce