• Destinatar
  • Plată
  • Examinaţi
  • Chitanţă

Juridic

Proprietate intelectuală


© 2001 - 2022 Western Union Holdings, Inc.

 

Toate drepturile rezervate

Numele, sigla şi mărcile comerciale sau de servicii WESTERN UNION, deţinute de Western Union Company, sunt înregistrate şi/sau utilizate în SUA şi în numeroase ţări străine. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii şi denumirile comerciale la care se face referire în acest material sunt proprietatea deţinătorilor lor.

UTILIZAREA, COPIEREA SAU REPRODUCEREA MĂRCILOR COMERCIALE SAU A SIGLELOR DIN ACEST SITE, FĂRĂ PERMISIUNEA SCRISĂ PREALABILĂ A WESTERN UNION, ESTE STRICT INTERZISĂ.