Magpadala ngayon ng pera sa buong mundo

COVID-19 By Karen Santos March 19, 2020

Maaaring kailanganin ng ilan sa mga customer namin, o piliin na manatili sa tahanan. Maaaring naisin ng iba na makipagtransakyon nang personal sa bukas na lokasyon ng Agent. Anuman ang sarili mong sitwasyon. May paraan ang Western Union para matulungan mo ang mga taong mahal mo.

Pumili ng Pamamaraan na Pinaka-angkop sa Iyo

  • Western Union Digital: Ang aming wu.com digital services sa 70+ bansa at ang mga teritoryo, at ang mobile app namin sa 40+ bansa ay magagamit upang paglingkuran kayo anumang oras, mula sa inyong maginhawa at ligtas na tahanan.
  • Western Union Retail: Ang mga serbisyo namin sa pagpapadala at pagtanggap sa 200 bansa at teritoryo ay gumagana. Gayunman, maaaring magkaroon ng pagkaantala at alternatibong oras ng operasyon, batay sa lokal na mga kalagayan at patnubay mula sa mga lokal na awtoridad. Mangyaring gamitin ang Agent Locator para alamin ang oras ng mga serbisyo sa inyong lugar.
  • Western Union Account payout: Maaari mong piliin na magpadala ng pera sa bilyun-bilyong account sa bangko sa mahigit 100 bansa, alinman mula sa aming digital na mga serbisyo o sa pamamagitan ng mga retail na serbisyo kung magagamit.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Western Union COVID-19 Resource Center.