0022_close
Ladda ned

< Medvetenhet om bedrägeri

Rapportera bedrägeri

Om du har blivit offer för bedragare ska du vara proaktiv – rapportera fallet till Western Union, Polisen och andra myndigheter, t.ex. Federal Trade Commission’s Bureau of Consumer Protection, med flera. Detta är viktigt för att förhindra bedrägerier och skydda andra från att bli offer för bedrägerier.

Western Union investerar betydande resurser – finansiering, personal och teknik – för att bekämpa bedrägerier och bidra till att skydda konsumenterna från att bli offer.

Vi bryr oss om människorna som använder våra tjänster – de arbetar hårt för sina pengar, och därför bekämpar vi bedrägerier och bidrar till att utbilda våra kunder om olika typer av konsumentbedrägerier och hur man skyddar sig. Genom att samarbeta med media- och konsumentgrupper för att utbilda konsumenter, kan vi hjälpa till att förhindra att intet ont anande personer blir offer för konsumentbedrägerier.

Håll dig informerad

Western Union hjälper till att skydda konsumenter från att bli offer för bedrägerier i samband med penningöverföringar, genom utbildning och medvetenhet.

Följ våra meddelanden och uppdateringar

Rapportera till Western Union

Det är alltid oroande för oss på Western Union när vi hör personer berätta att de har förlorat pengar till någon form av bedragare. Det är särskilt oroande att upptäcka att en brottsling har använt en legitim tjänst som ett sätt att bedra konsumenterna.

Ring vårt telefonnummer för bedrägeri

Om du har använt vår penningöverföringstjänst och tror att transaktionen var en del av ett bedrägeri, ring oss omedelbart. Berätta för oss vad som hände. Vi vill hjälpa till – men kan bara göra det om du kontaktar oss. Det är enkelt: vårt avgiftsfria nummer i Sverige är 020901090.

Om överföringen inte har genomförts kan vi stoppa transaktionen och återbetala dina pengar.

Formulär för anspråk i samband med bedrägeri

Om din transaktion har betalats och du vill informera Western Union om din situation kan du anmäla ett bedrägeri genom att kontakta vår bedrägeriavdelning på 020901090 eller fylla i vårt onlineformulär för anmälan av bedrägeri. De rapporter vi får in förbättrar våra möjligheter att spåra bedrägerier samt förebygga att andra råkar ut för bedrägeri.

girl-copy-1
Rapportera till myndigheter

Rapportering av bedrägerier kan leda till ökad medvetenhet och mer kunskap. Vi uppmuntrar dig att kontakta Polisen om du tror att du har utsatts för bedrägeri. Du kan också kontakta andra organisationer för konsumentskydd.

Det är viktigt att rapportera bedrägerier: Det hjälper oss att utbilda andra konsumenter och kan ge myndigheterna information om de senaste bedrägerierna på marknaden. Vi arbetar ofta med polismyndigheter runt om i världen, men det är viktigt att notera att vi inte har en brottsbekämpande roll, och att det finns inneboende faror med att försöka leta upp brottslingarna, både för våra agenter och kunder. På grund av detta, och det faktum att mottagare kan hämta pengar när som helst från ett stort antal platser, samarbetar vi med polismyndigheter för att hjälpa vid utredning och åtal av personer som utnyttjar våra tjänster för att begå bedrägerier.

Q&A

Kunskap kan skydda dig. Du arbetar hårt för dina pengar och vill ha ett tillförlitligt företag för att skicka pengar till vänner och familj. Det är därför vi vill hjälpa till att skydda dig mot bedrägerier.

Vad ska jag göra om jag tror att jag har blivit lurad?

Ring omedelbart vårt telefonnummer för bedrägerier på 020901090. Om du har skickat pengar men de ännu inte har betalats ut till mottagaren, kan du eventuellt stoppa transaktionen.

Vad händer när jag anmäler ett bedrägeri?

När du har gjort en anmälan om bedrägeri till vår bedrägeriavdelning på telefon 020901090 eller via vårt onlineformulär för anmälan av bedrägeri ska du sedan kontakta polisen. Western Union samarbetar direkt med polisen på deras begäran.

Vi samarbetar ofta med polismyndigheter runt om i världen. Det är dock viktigt att notera att vi inte har en brottsbekämpande roll, och att det finns inneboende faror med att försöka leta upp brottslingarna, både för våra agenter och kunder. På grund av detta, och det faktum att mottagare kan hämta pengar när som helst från ett stort antal platser, samarbetar vi med polismyndigheter för att hjälpa vid utredning och åtal av personer som utnyttjar våra tjänster för att begå bedrägerier.

Kommer Western Union att återbetala mina pengar?

Om du har överfört pengar och pengarna ännu inte har hämtats upp kan du ringa vårt telefonnummer för bedrägeri på 020901090 för att stoppa transaktionen.

Om pengarna inte har hämtats av mottagaren får du en fullständig återbetalning, inklusive transaktionsavgiften.

Vi uppmanar dig att lämna in en officiell anmälan om bedrägeri till Western Union samt informera polisen om din situation ifall pengarna har tagits ut av mottagaren och du misstänker att du har blivit utsatt för bedrägeri.

Alla rapporterade fall till Western Union granskas för att avgöra om en återbetalning ska göras. Vi arbetar mycket hårt för att identifiera bedrägerier och hindra de tillhörande transaktionerna från att gå igenom våra system, men bedragare är smarta, och deras taktik förändras hela tiden. Det bästa sättet att stoppa bedrägerier är att lära sig hur man identifierar bedragare och bedrägerier.

Vad gör Western Union för att förhindra bedrägerier?

Vi strävar efter att våra kunder inte förlorar sina hårt förtjänade pengar till bedragare. Därför har vi implementerat dussintals sätt för att förhindra att det händer, bland annat

  • autovarningar om bedrägerier
  • information om förebyggande av bedrägerier som vi tillhandahåller våra återförsäljare
  • tips och resurser för förebyggande av bedrägerier finns på www.wu.com/fraudawareness och på Facebook och Twitter
  • framträdanden och möjligheter att tala vid bedrägeriförebyggande branschevenemang, inklusive evenemang för äldre, där vi delar information och tips för att hjälpa människor att upptäcka och skydda sig mot bedrägerier.
Vad ska jag göra med ett skräppostmeddelande som hänvisar till Western Union?

Vidarebefordra det ursprungliga e-postmeddelandet till spoof@westernunion.com. Observera att detta inte innebär att du gjort en brottsanmälan. Om du tror att du har blivit utsatt för bedrägeri ska du ringa vårt telefonnummer för bedrägeri och anmäla brottet samt lämna in en anmälan till polisen.

Vi uppmuntrar dig också att dela information om bedrägerier och e-postmeddelanden med försök till nätfiske med vänner och familj. Att sprida ordet om vanliga bedrägerier är effektivt i förebyggande syfte. Om du får oönskade e-postmeddelanden med försök till nätfiske, får förmodligen även andra det.

Vilka är de vanligaste bedrägerierna?

Bedrägerier kommer i många skepnader, och brottslingar ändrar ständigt taktikerna för att ligga steget före. Läs mer om olika typer av bedrägerier.