• Mottagare
  • Betalning
  • Granskning
  • Kvitto

Juridiska frågor

Juridisk information


Tillhandahållare av penningöverföringar på internet
Tjänster och särskilda ombud:

Western Union International Bank GmbH
THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna
Tel: +43-1-506 17 100
Email: office@westernunionbank.com

Registrerat företagskontor:
Wien, Österrike

Handelsregistreringsnummer:
FN 256184t
Wiens handelsdomstol

Momsregistreringsnummer:
ATU 61347377

Behörig representant:
Verkställande direktörer:
Peter Bucher
Christian Hamberger
Sandra Simundza Bilandzic

Tillsynsmyndighet:
Österrikes finansmyndighet
Otto-Wagner-Platz 5
1090, Wien, Österrike