My WUSM Türkiye Hüküm ve Koşulları

LisansWestern Union Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş
İstanbul Ticaret Sicili/Sicil No: 949365Adres: Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi Apt. No:21/29 34398 Sarıyer/İstanbul/Türkiye
Program, tarihinden itibaren geçerlidir22 Mart 2017

My WU Programındaki Katılımcılar için Önemli Bilgiler.

Bu My WU Programı Sözleşmesi (“Sözleşme”) My WU Programını (“Program”) yöneten hüküm ve koşulları içerir. Bu Sözleşmede kullanılan “Western Union,” “biz” ve “bizim” terimleri, yukarıda ayrıntıları verilmiş bir Türk şirketi olan Western Union Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş. anlamına gelecektir. “Siz” ve “sizin” ifadeleri bu Sözleşme uyarınca kendisine bir My WU Numarası (“Numara”) düzenlenen bir kişi anlamına gelir.

 1. Bu, bizimle aranızdaki sözleşmenizdir. Bu Sözleşmeyi okumalı ve kayıtlarınız için saklamalısınız. Kayıt olarak, Numarayı kullanarak veya Programa başka bir şekilde katılarak bu Sözleşmenin koşullarını kabul edersiniz. Program işlemlerini gerçekleştirmek için Numaranız gerekir. Numaranız Western Union’a aittir ve kötüye kullanım, Sözleşmenin iptali veya Programın sonlandırılması durumunda talebimiz üzerine derhal bize iade edilmelidir. Tüm avantajlarından yararlanmak için Numaranız yalnızca sizin tarafınızdan kullanılabilir. Bu ürünün kullanımı, Sözleşmenin şartlarına tabidir. Bu Numara kişiseldir ve paylaşılamaz
 2. Programın Tanımı. Western Union veya iştiraklerinden bir finansal ürün veya hizmet almaksızın My WU Programına kayıt yaptırabilirsiniz. Programa kaydolmak size aşağıdaki avantajları sunar:
  • Kolaylık: Program, uygun bir Western Union® işleminin (“Uygun İşlem”) daha kolay bir şekilde tamamlanmasını talep etmenizi sağlar. Program, bir Uygun İşlem gerçekleştirirken Numaranızı her verdiğinizde, hakkınızdaki bilgilerin otomatik olarak elde edilmesini sağlar. Uygun işlemler, zaman zaman değişebilecek geçerli ürün veya hizmete özel hüküm ve koşullara tabidir. Numarayı kullanmak ve Programa katılmak için geçerli yasalar doğrultusunda tüm gereklilikleri yerine getirmelisiniz.
  • Ödüller: Program, Numaranızı kullanarak gerçekleştirdiğiniz her bir Uygun İşlem için puanlar veya diğer ödüller veya avantajlar (“Puanlar”) kazanmanızı sağlar. Uygun İşlemlere ve varsa her bir Uygun İşlem için kazandığınız Puanlara dair bir açıklama, Program materyallerinde bulunabilir. Uygun İşlemler ve kazanılan Puanlar, Western Union’ın takdirine bağlı olarak ve bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. 18 Eylül 2023 tarihinden itibaren her bir Uygun İşlem için Puan kazanamayacaksınız. Numaranızdaki mevcut Puan sayısı, aşağıda Bölüm 10’da belirtilen şekilde My WU Programı ile iletişime geçilerek talep üzerine kullanılabilir.
 3. Programa Katılım. Program, Türkiye’de geçerli bir ikamet adresi olan 18 yaşını doldurmuş gerçek kişilere açıktır. Kişi başına yalnızca bir kayıt kabul edilir. Herhangi bir neden belirtmeden kayıt kriterlerimizi yerine getirmezseniz kendi takdirimize bağlı olarak kaydınızı reddedebiliriz. Programa katılım, tüzel kişilere veya diğer gruplara ya da derneklere açık değildir.
 4. Numaranız olmadan Uygun İşlemler için Puan Kazanma. 18 Eylül 2023 tarihinden önce bir Uygun İşlem gerçekleştirmiş ancak Numaranızı kullanmamışsanız yine de aşağıdaki Bölüm 10’da verilen numaradan bizimle iletişime geçerek Puan kazanabilirsiniz. İşlemi doğrulayamadığımız takdirde Puan vermeme hakkımızı saklı tutarız.
 5. Puanlarınızı kullanma. Mevcut ödüller için gerekli Puanları topladıktan sonra Puanlarınızı www.wu.com/mywu adresinde oturum açarak veya aşağıdaki Bölüm 10’da verilen numaradan bizimle iletişime geçerek kullanabilirsiniz. Ödüllere ve ilgili ödülleri kullanmak için gerekli Puanlara www.wu.com/mywu adresinde oturum açarak ulaşabilirsiniz; bunlar, Western Union’ın takdirine bağlı olarak ve bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Puanlar devredilemez ve nakde çevrilemez.
 6. Ödüller ve Avantajlar. Western Union, Program ödüllerini ve avantajlarını kazanabilmeniz, alabilmeniz ve/veya kullanabilmeniz için zaman zaman kendinizle ilgili bazı bilgileri (örneğin, e-posta adresi veya cep telefonu numarası) doğrulamanızı isteyebilir. Sunulan tüm ödüller ve avantajlar, tarafımızca önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir, stoklarla sınırlıdır veya iptal edilebilir.
 7. Puanlarınızla ilgili Önemli Bilgiler.. Puanlar, Uygun İşlem tarihinden itibaren bir yıl içinde sona erer. Numaranızda kazanılan Puanlar, Numaranız veya Programa katılımınız askıya alındığında, sonlandırıldığında, iptal edildiğinde, kapatıldığında, yürürlükten kaldırıldığında, geçerli yasa uyarınca sahte olduğu tespit edildiğinde veya geçersiz olduğu ilan edildiğinde silinecektir. Puanlar, tarafınızca fiilen kullanılana kadar kazanılmış sayılmaz ve nakit değeri yoktur, faiz kazandırmaz ve kayba karşı sigortalı değildir. Puanlar hiçbir şekilde satın alınamaz, satılamaz, birleştirilemez veya aktarılamaz. Numarayı ve Puanları korumak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Ödüller kaybedilir veya çalınırsa yenilenmez ve bu tür Ödülleri kullanmak için kullanılan Puanlar iade edilmez.
 8. İletişim. Ev telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve/veya cep telefonu numaranızı kayıt sürecinin bir parçası olarak sağlayarak Western Union’a sizinle zaman zaman telefon, e-posta veya SMS/MMS mesajları ve hedefe yönelik veya kişiselleştirilmiş mesajlar (ör. sosyal medya ve diğer dijital kanallar) yoluyla haberler, teklifler, hizmetler, promosyonlar ve Western Union ve/veya Western Union’ın ilişki içinde olduğu diğer şirketlerle ilgili diğer iletişimler hakkında iletişim kurmasına açık bir şekilde onay verirsiniz. Bu tür hizmetlerin sağlayıcısı tarafından yansıtılacak tüm ücretlerden yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu anlar ve kabul edersiniz. Aşağıdaki Bölüm 10’da belirtilen şekilde bizimle iletişime geçerek onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bu bölüm, onayınızı geri çekmediğiniz sürece bu Sözleşmenin iptali durumunda da geçerliliğini koruyacaktır.
 9. Bilgileri İşleme, Saklama, Açıklama ve Üçüncü Taraflara Aktarma Onayı.
  • Programa katılarak, Western Union’ın Sözleşmede açıklandığı şekilde Programı kullanırken bize verdiğiniz ad ve soyadı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, adres, doğum tarihi gibi kişisel bilgileri saklamasına, işlemesine, açıklamasına ve üçüncü taraflara aktarmasına açıkça onay verirsiniz. Bu bilgiler, talep ettiğiniz hizmetleri ve yönetim, müşteri hizmetleri, kara para aklamayı önleme ve diğer yasal veya mevzuat uyum gereklilikleri gibi faaliyetleri size sağlamak, bilgilerinizi doğrulamak, elimizdeki bilgilerin analizini ve araştırmasını yaparak tüketicilerimizi anlamamıza yardımcı olmak, dolandırıcılık, borç ve hırsızlığı önlemek ve tespit etmek, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve operasyonlarımızı geliştirmemize yardımcı olmak ve seçimlerinize bağlı olarak size e-posta, telefon, posta, SMS ve diğer ilgili kanallar yoluyla ticari iletişimler göndermek için kullanılır.
  • Western Union’a bilgi sağlamak isteğe bağlıdır ancak Programı yürütmek ve bu hizmetleri size sağlamak için gereklidir. Bu bilgiler olmadan Western Union Programı sağlayamaz, kolaylaştırıcı faaliyetleri veya diğer talep edilen hizmetleri kolaylaştıramaz.
  • Elimizdeki bilgileri bu Sözleşmede belirtilen amaçlar doğrultusunda ABD gibi ülkeler de dahil olmak üzere, ülkeniz dışındaki taraflara ve konumlara sağlayabiliriz. Aktarılan veri kategorileri kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, iletişim bilgileri ve Program ile ilgili bilgiler, işlem geçmişi ve tarafınızca sağlanan diğer bilgilerdir. Böyle bir ihtiyaç olması durumunda Programı ve talep ettiğiniz hizmeti sunmak veya buna yardımcı olmak, gelecekteki hizmetler için veya bu bölümde belirtilen nedenlerden veya kullanımlardan herhangi biri için faaliyetlerimizi ve bu Programı yürütmemize yardımcı olanlar da dahil olmak üzere diğer kuruluşlara bilgileri sağlayabiliriz. Sağladığınız bilgilere, sağladığınız bilgilerin doğruluğunu doğrulamak için bilgiler dahil olmak üzere, diğer işletmelerden veya bireylerden bilgiler ekleyebiliriz. Western Union ayrıca, buna dair makul bir ihtiyaç olması halinde, suçu engellemek veya tespit etmek, suçlulara dava açmak, milli güvenlik veya diğer yasal nedenler için üçüncü kişilere bilgi verebilir.
  • Sakladığımız bilgilere Western Union ve sınırlama olmaksızın Western Union International Bank GmbH, Western Union Payment Services Ireland Limited ve Western Union Financial Services, Inc. dahil iştiraklerimiz ve bu bölümde belirtilen herhangi bir nedenle veya kabul ettiğiniz diğer amaçlar doğrultusunda herhangi bir yetkili üçüncü taraf hizmet sağlayıcı tarafından erişilebilir.
  • Şu haklara sahipsiniz (i) bilgilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, (ii) Western Union’ın yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde küçük bir ücret talep etme hakkını saklı tuttuğu, bilgilerinize erişmek ve bir kopyasını talep etmek ve işlemeye ilişkin bilgi talep etmek, (iii) işlemenin amacına ve bilgilerinizin bu amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığına dair bilgi talep etmek, (iv) bilgilerinizin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı kişileri öğrenmek (v) eksik veya yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini talep etmek, (vi) işleme nedenlerinin ortadan kalkması durumunda kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini talep etmek, (vii) yukarıdaki (v) ve (vi) paragrafları uyarınca işlemlerin üçüncü taraf alıcılarına bildirim gönderilmesini talep etmek, (viii) işlenen bilgilerin yalnızca otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilerek aleyhinize sonuçlanmasına itiraz etmek ve (ix) bilgilerinizin geçerli yasalar ihlal edilerek işlenmesi nedeniyle hasar görmeniz halinde tazminat talep etmek. Bu hakları kullanmak veya artık Western Union’dan ticari iletişim almak istemiyorsanız lütfen Bölüm 10’da belirtilen şekilde Western Union ile iletişime geçin.
 10. Western Union ile iletişime geçme. Western Union ile şu amaçlar için iletişime geçebilirsiniz: Programdan ayrılmak, kaybolan veya çalınan bir Numarayı bildirmek, kişisel seçiminizi değiştirmek veya düzeltmek veya Programa katılımınız hakkında Western Union’ın elinde bulunan verilerin bir kopyasını talep etmek. Western Union ile www.wu.com, e-posta: privacy@westernunion.com adresi üzerinden (kişisel seçiminizi değiştirmek veya düzeltmek ya da Programa katılımınız hakkında Western Union’ın elinde bulunan verilerin bir kopyasını talep etmek için) veya bizi +90-212-375-57-50 numaralı telefondan normal çalışma saatlerinde arayarak ya da İstanbul Sarıyer Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris İş Merkezi Apt. No: 21/29 adresine posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.
 11. Pasif duruma düşme. Numaranızı bir yıl boyunca kullanmamanız halinde Programa katılımınızı size haber vermeden askıya alabiliriz.
 12. Devir. Bu Sözleşmedeki diğer hükümlere bakılmaksızın, bu Sözleşmeyi veya Numaranızı temlik edemez, devredemez veya başkalarının numaranızı kullanmasına izin vermezsiniz. Western Union’a Bölüm 10 uyarınca bizimle iletişime geçerek kaybolduğunu veya çalındığını bildirmediğiniz sürece ve bildirene kadar Numaranızın izinsiz kullanımından siz sorumlu olacaksınız. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bu Sözleşme kapsamındaki haklarımızı temlik edebilir veya görevlerimizi devredebiliriz.
 13. Geçerli Yasa. Bu Sözleşme ve Western Union ile aranızdaki ilişki, Türk yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Sözleşme ve/veya Program ile ilgili olarak doğacak ihtilaflarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.
 14. Hükümlerin Bölünebilirliği. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilmesi durumunda bu Sözleşmenin geri kalanı bundan etkilenmez.
 15. Tadil. Zaman zaman bu Sözleşmenin şartlarını web sitemizde yayınlamak suretiyle değiştirebiliriz. Bu Sözleşmenin şartları herhangi bir zamanda www.wu.com/mywu adresinde oturum açarak veya Yukarıda Bölüm 10’da belirtilen şekilde My WU Programı ile iletişime geçerek elde edilebilir. Bu Sözleşmede herhangi bir değişiklik kabul etmemeniz halinde şu seçeneklerden birini kullanmalısınız : (a) Bölüm 10 uyarınca Western Union’ı 15 gün içinde yazılı olarak bilgilendirmek; bu bildirim, aşağıdaki Bölüm 16 uyarınca Sözleşmenin feshedilmesine yol açar veya (b) My WU Numaranızı kullanmayı sonlandırmak.
 16. İptal. Programı, bu Sözleşmeyi veya Programa katılma hakkınızı derhal ve tarafınıza bildirimde bulunmaksızın iptal edebiliriz. Bu Sözleşmeyi, Bölüm 10 uyarınca Western Union’ı yazılı olarak bilgilendirerek istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunu yapmanız durumunda, Programa katılımınız yazılı iptal talebinizi almamıza müteakip otuz (30) gün içinde sona erecektir. Bu Sözleşmenin iptal edilmesi, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi, ilgili yükümlülüklerin bu Sözleşmenin feshedilmesinden sonra da geçerli olması halinde etkilemeyecektir.

© 2017-2020 Western Union Holdings, Inc. Tüm hakları saklıdır.