Western Union International Bank

Western Union International Bank GmbH („WUIB“) ne nezávislý zástupca v rámci siete zástupcov spoločnosti Western Union. WUIB sídli na adrese The Icon Vienna Turm 24, Wiedner Gürtel 13, 1100 Viedeň, Rakúsko: číslo v obchodnom registri: FN 256184t na obchodnom súde vo Viedni; IČ DPH ATU61347377; číslo registra ochrany (DVR): 2111221. WUIB reguluje rakúsky úrad pre dozor nad finančným trhom (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Viedeň, Rakúsko.

Online službu spoločnosti Western Union ponúka spoločnosť WUIB v spolupráci so spoločnosťou Western Union International Limited (spoločnosť založená podľa práva Írskej republiky s registrovaným sídlom na adrese Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Írsko, s registračným číslom 372428 a IČ DPH: 6392428 a spoločnosťou Western Union Financial Services, Inc. (spoločnosť zo štátu Colorado (USA) s hlavným sídlom na adrese 7001 E. Belleview, Denver, CO 80237).

Western Union Financial Services, Inc., Western Union International Limited a Western Union International Bank GmbH sú dcérskymi spoločnosťami spoločnosti The Western Union Company (NYSE: WU).