Ako preukázať svoju totožnosť

Ak posielate viac ako 1 000 EUR, vyžaduje sa overenie dokladu totožnosti. Po overení vášho profilu budete môcť posielať v priebehu 3 dní až 5 000 EUR.

Takto to funguje:

Krok 1: Vo svojom profile zvoľte začať proces overovania.

Krok 2: Postupujte podľa pokynov v ňom a vyplňte formulár potvrdenia.

Krok 3: Skopírujte alebo naskenujte obe strany dokladu totožnosti s fotografiou. Skontrolujte, či sú fotka, podpis, dátum narodenia a dátum konca platnosti viditeľné. Prijímame pas, doklad totožnosti z EÚ/EHP, vodičský preukaz z EÚ a slovenské povolenie na pobyt.

Krok 4: Podpíšte formulár potvrdenia a uveďte v ňom dátum. Váš podpis sa musí zhodovať z podpisom na doklade totožnosti s fotografiou.

Krok 5: Všetky dokumenty odošlite spoločnosti Western Union.

Poštou:

Western Union
Schubertring 11
1010 Viedeň
Rakúsko

E-mailom:

Uložte skeny vo formáte PDF alebo JPG a odošlite e-mail s prílohami na adresu id@westernunion.com.

Krok 6: Prihláste sa do svojho profilu a skontrolujte svoj stav overenia totožnosti. Overenie môže trvať niekoľko dní. Po jeho dokončení vám pošleme e-mail. Medzitým môžete posielať peniaze navštívením najbližšej pobočky zástupcu.

*Zasielajte nám KÓPIU vášho dokladu totožnosti, nie originál. Originál uchovajte na bezpečnom mieste.