Typy podvodov

ďalšie informácie o typoch podvodov

Podvodníci si najprv získajú vašu dôveru a potom vám ukradnú peniaze.

Využijú akýkoľvek spôsob kontaktovania obetí – telefonicky, poštou, e-mailom a cez internet. Získajú si vašu dôveru a keď vás majú, požiadajú vás o peniaze, potom ich vezmú a sú preč. Scenáre, ktoré používajú na vylákanie peňazí, sa neustále menia. No môžete ochrániť seba, svojich priateľov i rodinu tak, že sa obrníte vedomosťami o najčastejších typoch podvodov.Záložné poplatky / Platba vopred:
  Ste vyzvaní, aby ste odoslali peniaze na uhradenie poplatku vopred za produkt alebo službu 

Mystery Shopping:  Ste kontaktovaní v súvislosti s pracovnou príležitosťou, aby ste poslali peniaze pomocou služby peňažného prevodu a zhodnotili službu

Nadmerná platba:  Dostanete šek na čiastku vyššiu než dohodnutá cena so žiadosťou o zaslanie nadbytočných prostriedkov peňažným prevodom, no šek je falošný

Zamestnanie:  Dostanete žiadosť o zaslanie peňazí v súvislosti s pracovnou príležitosťou, ktorú ste prijali

Lotéria/výhra:  Dostanete oznámenie, že ste vyhrali lotériu/žrebovanie a na prevzatie výhry potrebujete poslať peniaze

Nehnuteľnosť na prenájom:  Máte záujem o nehnuteľnosť na prenájom a dostanete žiadosť na zaslanie peňazí z dôvodov, ktoré sa zdajú byť legitímne, no nehnuteľnosť nie je skutočná

Prípad núdze / starí rodičia: Dostanete žiadosť o zaslanie peňazí priateľovi alebo členovi rodiny z dôvody prípadu núdze

Nákup cez internet:  Dostanete žiadosť o zaslanie peňazí na zaplatenie výrobku, položky aukcie alebo služby inzerovanej na internete

Vzťah:  Spoznáte niekoho cez internet, vytvoríte si s nimi vzťah, potom vás daná osoba požiada o zaslanie peňazí

Falošný šek:  Dostanete šek a žiadosť o zaslanie časti peňazí späť zo zdanlivo legitímnych dôvodov, no šek je falošný
 


Typy podvodov

 

Záložné poplatky / platba vopred                                                                              ^ na začiatok

  Podvodníci vystupujú ako zástupcovia neexistujúcich spoločností poskytujúcich pôžičky a používajú autenticky vyzerajúce dokumenty, e-maily a webové lokality, aby budili dojem legitímnosti. Za poskytovanie pôžičiek vopred účtujú „poplatky“. Zákazníci zaplatia, no pôžičky sa nikdy nedočkajú. Podvodníci zmiznú a niekedy pravidelne menia názov svojho „podniku“, aby sa vyhli vymáhaniu práva. 

  Toto je jedna možnosť podvodu, ktorému sa hovorí „záložné poplatky“ alebo „platba vopred“. Podvodníci tiež môžu zlákať obete sľubmi o investíciách alebo dedičstve výmenou za poplatok. No vždy je to o tom istom: Obeť zaplatí peniaze niekomu s očakávaním, že dostane niečo vyššej hodnoty, no nakoniec dostane menej alebo nič.

  Pozrite si tiež podvod s falošným šekom.


Mystery Shopping                                                                                                     ^ na začiatok

  Podvody s nákupmi Mystery shopping obľubujú zločinci, ktorí sa zameriavajú na webové lokality s ponukami práce. Postup podvodníkov je jednoduchý: Podvodníci odošlú obeti šek a povedia jej, aby použila prostriedky na „zhodnotenie“ služby peňažného prevodu spoločnosti Western Union. Obeť odošle peniaze, no neskôr zistí, že šek je falošný a je jej povinnosťou vyplatiť sumu banke.

  Pozrite si tiež podvod s falošným šekom a podvod so zamestnaním.


Nadmerná platba                                                                                                      ^ na začiatok

  Pri podvodoch s nadmernou platbou podvodníci vystupujú v úlohe nákupcu a vyhľadávajú spotrebiteľov, ktorí predávajú službu alebo výrobok. „Nákupca“ odošle predajcovi legitímne vyzerajúci šek, zvyčajne od dobre známej banky, na čiastku vyššiu než bola dohodnutá čiastka. Kontaktujú predajcu s vysvetlením tejto nadmernej platby a požiadajú ho, aby si nechal vyplatiť šek a nadmerné prostriedky odoslal späť. O niekoľko týždňov sa obeť dozvie, že šek je falošný, no je stále povinná zaplatiť banke vyplatené peniaze.

  Pozrite si tiež podvod s nákupom cez internet a podvod s falošným šekom.


Zamestnanie                                                                                                             ^ na začiatok

  Podvody so zamestnaním sa väčšinou začínajú ponukou, ktorá je až príliš dobrá – napríklad práca z domu a zárobok tisícov dolárov za mesiac bez potrebných skúseností – a končí sa tým, že spotrebiteľ zostane bez práce aj peňazí. Zvyčajne prebieha jedným z týchto troch spôsobom:

  1. Podvodníci vystupujú v pozícii nového „zamestnávateľa“ a pošlú obetiam šek na pokrytie predbežných výdavkov, ako sú zásoby. Obete si nechajú vyplatiť šek, nakúpia potrebné zásoby a odošlú zostávajúce prostriedky naspäť podvodníkovi. O niekoľko týždňov zistia, že šeky sú falošné a oni sú povinní vyplatiť celú čiastku.

  2. Podvodníci vystupujú ako „náboroví pracovníci“ a ponúkajú zaručené zamestnanie, prípadne ako „zamestnávatelia“, ktorí ponúkajú prácu pod podmienkou, že obete vopred zaplatia za veci, ako sú úverové šeky alebo poplatky za žiadosť alebo náborový proces. Obete zaplatia, no ponuka práce sa nikdy nenaplní.

  3. Podvodníci vystupujú ako zástupcovia „spoločnosti“ a hľadajú citlivé osobné alebo finančné údaje od obetí pod zámienkou vykonávania kontroly úverov alebo overovania osoby. Neskôr sa tieto obete stanú cieľom krádeže identity.

  Pozrite si tiež podvod s nákupom Mystery Shopping a podvod s falošným šekom.


Lotéria/Výhra                                                                                                            ^ na začiatok

  Podvody s lotériou alebo výhrou prebiehajú väčšinou dvoma podobnými spôsobmi:

  1. Obeť dostane nevyžiadaný telefonický hovor, e-mail, list alebo fax od niekoho, kto sa vydáva za zamestnanca vládnej agentúry alebo zástupcu dobre známej organizácie alebo celebrity, s oznámením, že obeť vyhrala veľký obnos peňazí alebo výhru. Podvodník získa dôveru obete a vysvetlí, že ak si chce obeť výhru prevziať, musí najprv odoslať menšiu čiastku na uhradenie poplatkov za spracovanie alebo daní. Obete okamžite podľa týchto pokynov odošlú peniaze, no svojej „výhry“ sa nikdy nedočkajú.Zostanú tak bez peňazí, ktoré zaplatili za „poplatky a dane“.“

  2. Obete dostanú nevyžiadaný šek alebo peňažný príkaz a pokyny na vloženie peňazí a okamžité odoslanie jeho časti späť na pokrytie poplatkov za spracovanie alebo daní. O niekoľko týždňov neskôr sa obete dozvedia, že šeky sú falošné, no oni už odoslali peniaze na pokrytie „daní“ a nie je možné ich získať späť. Svojej banke sú povinní uhradiť peniaze, ktoré si vybrali.

  Pozrite si tiež podvod so záložnými poplatkami/platbou vopred a podvod s falošným šekom.


Nehnuteľnosť na prenájom                                                                                       ^ na začiatok

  Skúsení podvodníci používajú internet a obzvlášť lokality s bezplatnou inzerciou, kde vyhľadávajú nič netušiace obete na trhu s nehnuteľnosťami. Podvody s nehnuteľnosťami na prenájom sa zvyčajne udejú dvoma spôsobmi:

  1. Prenajímatelia hľadajú dom alebo byt na prenájom a sú podvedení „vlastníkom“.Obete narazia na skvelé ubytovanie v dobrej oblasti za skvelú cenu. Inzerát pôsobí dôveryhodne, oslovia teda „vlastníka“, zvyčajne e-mailom. Vlastník tvrdí, že danú nehnuteľnosť im poskytne, ak mu pošlú peniaze na pokrytie poplatku za žiadosť, ako kauciu a pod. Obete odošlú peniaze, no „vlastník“ sa im už nikdy neozve.

  2. Vlastníci prenajímajú svoj dom alebo byt a okradne ich „prenajímateľ“.„Prenajímateľ“ skontaktuje obeť, zvyčajne e-mailom, a vyjadrí záujem o prenájom domu alebo bytu. Podvodník odošle šek za vklad, no potom od prenájmu odstúpi. Obeť odošle peniaze späť, no neskôr zistí, že šek je falošný.

  Pozrite si tiež podvod s nákupom cez internet a podvod s falošným šekom.


Prípad núdze / starý rodič                                                                                         ^ na začiatok

  Podvody „prípadu núdze“ pracujú s emóciami ľudí a silným pocitom pomôcť iným v núdzi. Podvodníci sa vydávajú za svoje obete a vymyslia si núdzovú situáciu – zatkli ma, okradli ma, som v nemocnici. Zameriavajú sa na priateľov a rodinu s naliehavými prosbami o pomoc a peniaze.

  Podvody „prípadu núdze“ sa tiež vyskytujú vo všetkých možných variáciách. Existuje podvod so starým rodičom, kde podvodníci kontaktujú staršie osoby a vydávajú sa za ich vnúčatá a naliehavo žiadajú peniaze. A potom sú tu podvody na sociálnych sieťach, v ktorých podvodníci hacknú účty na sociálnych sieťach a zamerajú sa na priateľov s agresívnymi žiadosťami o peniaze, pričom predstierajú zranenie, zatknutie atď.; tak isto postupujú v prípade e-mailových účtov. Používajú informácie z týchto účtov na získanie dostatočného množstva osobných údajov, aby ich žiadosti pôsobili dôveryhodne.


Nákup na internete                                                                                                   ^ na začiatok

  V prípade podvodu s nákupom na internete zločinci útočia na obete, ktoré zadajú ponuku na položku na webstránke alebo v službe online aukcie. Všeobecne sa to deje dvoma spôsobmi:

  1. Ponuka obete zvíťazí, čo je pravdepodobne podvod. Následne je obeť informovaná, že predávajúci prijíma platbu iba formou peňažného prevodu. Predávajúci povie kupujúcemu, aby zadal prevod na fiktívne meno alebo na meno blízkej osoby. Podvodník presvedčí obeť, že tým chráni jej peniaze, kým tovar alebo služby nedorazia. Predávajúci si potom vytvorí falošné ID na fiktívne meno a prevezme prostriedky. Tovar nie je obeti nikdy doručený.

  2. Druhým prípadom je, keď je pôvodná aukcia legitímna, no obete nezadajú najvyššiu ponuku. Neskôr ich kontaktuje ďalšia strana s ponukou predaja tej istej položky za podobných podmienok a s pokynom, aby obete odoslali platbu formou prevodu. Obeť peniaze odošle, no tovar nikdy nedostane.

  Pozrite si tiež podvod s nadmernou platbou, podvod s nehnuteľnosťou na prenájom a podvod s falošným šekom.


Vzťah                                                                                                                        ^ na začiatok

  Podvod so vzťahom sa začína jednoducho: Muž a žena sa stretnú na internete. Vytvorí sa medzi nimi vzťah: píšu si e-maily, telefonujú a posielajú si fotky. Nakoniec si naplánujú stretnutie, niekedy dokonca svadbu. So silnejúcim vzťahom sa niektoré veci začínajú meniť. Muž požiada ženu, aby mu poslala peniaze, potrebuje peniaze na autobus, aby mohol navštíviť chorého strýka. Prvý peňažný prevod je malý, no požiadavky sa stávajú častejšími a čiastky rastú – jeho dcéra potrebuje akútny chirurgický zákrok, muž potrebuje peniaze na letenku na návštevu a pod. Sľuby o vrátení peňazí sú prázdne, peniaze sú preč a s nimi aj on.


Falošný šek                                                                                                               ^ na začiatok

  Falošné šeky zohrávajú hlavnú úlohu v množstve typov podvodov: v podvodoch so záložnými poplatkami alebo platbou vopred, podvodoch s nákupom mystery shopping, podvodoch s výhrou v lotérii a ďalších. Obete dostanú nevyžiadaný šek alebo peňažný príkaz a pokyny na vloženie peňazí a okamžité odoslanie jeho časti späť na pokrytie rôznych výdavkov, ako sú poplatky za spracovanie alebo dane. O niekoľko týždňov neskôr sa obete dozvedia, že šeky sú falošné, no oni už odoslali peniaze a nie je možné ich získať späť. Svojej banke sú povinní uhradiť peniaze, ktoré si vybrali.

  Pozrite si tiež podvod so záložnými poplatkami/platbou vopred, podvod s nákupom Mystery Shopping, podvod so zamestnaním, podvod s nadmernou platbou, podvod s nákupom na internete, podvod s lotériou/výhrou a podvod s nehnuteľnosťou na prenájom.