Časté otázky

Ochrana spotrebiteľov

 

Ste používateľ služby peňažných prevodov spoločnosti Western UnionSM, preto si vážime vaše podnikanie a s hrdosťou doručujeme vaše prostriedky zamýšľanému príjemcovi rýchlo, pohodlne a spoľahlivo. Existujú však osoby, ktoré sa pokúsia využiť akýkoľvek systém prijatia platieb v súvislosti s podvodným predajom alebo ponukami.

Uistite sa, že poznáte osobu, ktorej posielate peniaze. Ak nakupujete tovar alebo služby a platíte pomocou siete spoločnosti Western Union, je vašou zodpovednosťou overiť si reputáciu a legitímnosť predajcu. Spoločnosť Western Union nenesie zodpovednosť za neprijatie alebo kvalitu akéhokoľvek tovaru alebo služieb.

Ukončite hovor, ak vám volajúci začne dávať pokyny o tom, ako odpovedať na otázky, ktoré vám položila spoločnosť Western Union.

Bezpečnosť je zodpovednosťou všetkých. Buďte informovaní. Majte prehľad o trendoch v podvodoch na spotrebiteľoch.

Pamätajte si, ak sa niečo zdá byť až príliš dobré, pravdepodobne to také aj je.

 

Existujú bežné scenáre podvodov na spotrebiteľoch, o ktorých je dôležité vedieť?

Prijal(a) som podozrivý e-mail od osoby, ktorá sa vydáva za pracovníka spoločnosti Western Union. Ako mám postupovať?

Môže skúšobná otázka zabezpečiť moje prostriedky alebo oneskoriť platbu prevodu?

Môže spoločnosť Western Union ponúknuť službu úschovy alebo akýkoľvek iný druh ochrany nákupcu?

Môžem použiť služby spoločnosti Western Union na platbu v online aukciách?

Ako mám postupovať, ak mám podozrenie z podvodu alebo ak som sa stal(a) obeťou podvodu?

Čo robí spoločnosť Western Union na ochranu mojich údajov?

Ako si môžem pozrieť certifikáty SSL lokality na overenie jej identity?

 

Existujú bežné scenáre podvodov na spotrebiteľoch, o ktorých je dôležité vedieť?

Buďte na pozore, ak vás niekto požiada, aby ste zaplatili poplatok pred prijatím pôžičky.

Dávajte si pozor na zástupcov stávkových, výherných a lotériových spoločností, ktorí vám povedia, aby ste im previedli peniaze na prevzatie výhry, ktorú ste získali. Existuje mnoho spoločností, ktoré prevádzkujú podvodné súťaže, ktoré od vás žiadajú peňažný prevod, no nič vám zaň nedajú.

Dávajte si pozor na nevyžiadané listy alebo e-maily od zástupcov vlády Nigérie alebo iných krajín, ktoré žiadajú o vašu pomoc pri prevode nadmerných prostriedkov z cudzej krajiny na váš bankový účet.

Dávajte si pozor na telefónne hovory od polície, ktoré tvrdia, že váš známy mal nehodu alebo bol zadržaný a žiada o peniaze.

Dávajte si pozor na nevyžiadané listy alebo e-maily, ktoré ponúkajú nereálne ceny za drahý alebo vzácny tovar.

Uistite sa, že poznáte osobu, ktorej posielate peniaze. Ak nakupujete tovar alebo služby a platíte pomocou siete spoločnosti Western Union, je vašou zodpovednosťou overiť si reputáciu a legitímnosť predajcu. Spoločnosť Western Union nenesie zodpovednosť za neprijatie alebo kvalitu akéhokoľvek tovaru alebo služieb.

^ Späť na začiatok

 

Prijal(a) som podozrivý e-mail od osoby, ktorá sa vydáva za pracovníka spoločnosti Western Union. Ako mám postupovať?

Ak dostanete e-mail od spoločnosti, ktorá vystupuje ako spoločnosť Western Union, a nie ste si istí, či bol tento e-mail odoslaný z lokality westernunion.com, neklikajte na žiadne odkazy v ňom. Môže ísť o pokus o „phishing“ (neoprávnené získavanie údajov) s cieľom podvodne od vás získať citlivé údaje. Namiesto toho to okamžite miestnym úradom.

Spoločnosť Western Union vám nikdy nepošle e-mail so žiadosťou o vaše používateľské ID, heslo ani údaje kreditnej karty.

^ Späť na začiatok

 

Môže skúšobná otázka zabezpečiť moje prostriedky alebo oneskoriť platbu prevodu?

Funkcia „skúšobnej otázky“ v službe peňažných prevodov spoločnosti Western Union bola navrhnutá pre núdzové situácie, v ktorých príjemca nedokáže dostatočne preukázať svoju totožnosť (napr. mu bola odcudzená peňaženka a doklad totožnosti). Nikdy by sa nemala použiť ako dodatočný bezpečnostný prvok na oddialenie alebo načasovanie vyplatenia prevodu. Na mnohých pobočkách spoločnosť Western Union vyplatí príjemcovi prostriedky vždy, keď príjemca riadne preukáže svoju totožnosť, a to aj v prípade, keď príjemca nepozná odpoveď na skúšobnú otázku.

^ Späť na začiatok

 

Môže spoločnosť Western Union ponúknuť službu úschovy alebo akýkoľvek iný druh ochrany nákupcu?

Spoločnosť Western Union neponúka službu úschovy ani iné zásady „ochrany v prípade nákupu“. Obchodnou činnosťou spoločnosti Western Union je prevádzať prostriedky od odosielateľa k príjemcovi. Upozorňujeme ľudí, ktorí naše služby používajú, a odporúčame im, aby neposielali peniaze ľuďom, ktorých nepoznajú. Je na zodpovednosti odosielateľa, aby poznal osobu, ktorej posiela prostriedky. Použitie fiktívneho mena alebo zmena mena príjemcu po odoslaní peňažného prevodu nie je zaručeným spôsobom zabezpečenia prostriedkov. Ak príjemca riadne preukáže svoju totožnosť s rovnakým menom, aké je uvedené na peňažnom prevode, platba sa uskutoční.

Dávajte si pozor na služby „vyzdvihnutia“ alebo „podržania“ od tretích strán, ak nejde o licencované služby úschovy s dobrou reputáciou. Spoločnosť Western Union neposkytuje služby úschovy, nemala by sa na takéto účely používať a v súčasnosti nie je prepojená so žiadnou službou úschovy.

^ Späť na začiatok

 

Môžem použiť služby spoločnosti Western Union na platbu v online aukciách?

V prípade online aukcií si pozorne pozrite spätnú väzbu na predajcu a naučte sa rozpoznávať varovné signály spojené s podvodnými predajmi v aukciách. Väčšina online aukčných webstránok má bezpečnostné usmernenia alebo časté otázky, ktoré vám pomôžu identifikovať potenciálne podvodné predaje. Dávajte si pozor na predajcov, ktorí používajú bezplatné e-mailové adresy alebo trvajú na jedinej forme platby. Nahláste akúkoľvek podozrivú činnosť a sťažnosť na nedoručenie tovaru na webstránke aukcie, kde ste si tovar zakúpili.

Nezabúdajte, že spoločnosť Western Union nikdy nevystupuje ako ručiteľ splnenia záväzkov nákupcu ani predajcu.

^ Späť na začiatok

 

Ako mám postupovať, ak mám podozrenie z podvodu alebo ak som sa stal(a) obeťou podvodu?

Kontaktujte úrad na ochranu spotrebiteľov vašej krajiny, ak si nie ste istí alebo máte podozrenie v súvislosti s telefonickou, poštovou alebo e-mailovou ponukou.

Ak máte pocit, že ste sa stali obeťou podvodu, môžete sa obrátiť na miestnu políciu alebo kontaktujte nás na adrese spoof@westernunion.com.

^ Späť na začiatok

 

Čo robí spoločnosť Western Union na ochranu mojich údajov?

Spoločnosť Western Union využíva celú škálu techník vrátane technológie SSL na uchovanie osobných údajov v bezpečí.

Okrem toho vám heslo pomôžu uchovať v bezpečí tieto tipy:

  • Vyberte si heslo, ktoré je ťažké uhádnuť. Vyhnite sa používaniu časti svojho mena, dátumu narodenia a slov, ktoré možno ľahko prepojiť s vašou osobou.
  • Použite kombináciu písmen a čísel a malých a veľkých písmen.
  • V rôznych profiloch používajte rôzne heslá, aby ste znížili riziko v prípade, že bude jedno heslo odhalené.
  • Vyhnite sa zapísaniu si hesla na mieste, kde môže byť odhalené.

Svoje heslá môžete navyše ochrániť tak, že budete používať aktuálny antivírusový softvér a programy na odhaľovanie spyware. Tieto programy vám pomôžu ochrániť sa pred vírusmi a ďalším malware, ktoré by mohli odhaliť vašu totožnosť napriek tomu, že váš počítač zdanlivo funguje v poriadku.

Ak používate Microsoft Windows, uistite sa, že aktualizácie systému sú zapnuté, čo pomôže chrániť váš operačný systém. Viac informácií o systéme Microsoft Windows nájdete na lokalite http://www.microsoft.com.

Špeciálnu pozornosť venujte pri zadávaní hesla v počítači, ktorý vám nepatrí. Vírusy, spyware alebo nastavenia vášho prehliadača môžu byť použité na odhalenie vášho profilu, pretože môžu zaznamenať vaše používateľské meno a heslo.

^ Späť na začiatok

 

Ako si môžem pozrieť certifikáty SSL lokality na overenie jej identity?

V prehliadači Microsoft Internet Explorer si môžete pozrieť bezpečnostný certifikát (SSL) takto:

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ktorejkoľvek stránke na lokalite (akákoľvek stránka začínajúca na „HTTPS://“ s malým symbolom zámky v pravom dolnom rohu).
  2. V ponuke kliknite na možnosť „Vlastnosti“.
  3. Kliknite na tlačidlo „Certifikáty“, čím zobrazíte certifikát(y) SSL lokality.

V prehliadači Mozilla Firefox si môžete pozrieť bezpečnostný certifikát (SSL) takto:

  1. Na ktorejkoľvek stránke na lokalite (stránky začínajúce na „HTTPS://“ s malým symbolom zámky v pravom dolnom rohu) prejdite do ponuky „Nástroje“ v hornej časti prehliadača a vyberte možnosť „Informácie o stránke“.
  2. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, vyberte kartu „Zabezpečenie“.
  3. Na karte Zabezpečenie kliknite na možnosť „Zobraziť“, čím zobrazíte bezpečnostný certifikát.

^ Späť na začiatok

 

Ak máte otázky, ktoré tu nie sú zodpovedané, napíšte nám e-mail na adresu slovakia.customer@westernunion.com.