Western Union International Bank

Western Union International Bank GmbH (v nadaljevanju »WUIB«) je neodvisni posrednik znotraj mreže posrednikov Western Uniona. WUIB ima sedež na naslovu Schubertring 11, A-1010 Dunaj: številka FN 256184t trgovinskega registra pri gospodarskem sodišču na Dunaju; ŠTEVILKA DDV ATU61347377; številka 2111221 registra zaščitenih podatkov (DVR). WUIB nadzoruje avstrijski organ za nadzor finančnih trgov (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Dunaj, Avstrija.

Storitev Western Union Online Service zagotavlja WUIB v sodelovanju z družbo Western Union International Limited (družba, ki je registrirana v skladu z zakoni Republike Irske, z registriranim sedežem na naslovu Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Irska, ter matično številko 372428 in številko DDV 6392428) in družbo Western Union Financial Services, Inc. (družba iz zvezne države Colorado v ZDA s sedežem na naslovu 12510 East Belford Avenue, Englewood, Colorado 80155).

Western Union Financial Services, Inc., Western Union International Limited in Western Union International Bank GmbH so podružnice družbe The Western Union Company (NYSE: WU).