Anmärkningar för tjänsten Pengar på några minuter

Restriktioner

Pengar kan bli försenade och tjänster otillgängliga beroende på vissa transaktionsförhållanden såsom skickat belopp, destinationsland, valutatillgång, regleringsfrågor, identifieringskrav, ombudets öppettider, skillnader mellan tidszoner eller val av fördröjd leverans.

Se formuläret Skicka eller onlinevillkor för mer information.

Tjänstetillgång