Identifieringsprocessen (via post)

Steg 1: Begär ett identifieringsbrev

Begär ID-brev från kontoöversikten så skickar vi det. Följ anvisningarna i brevet och fyll i det medföljande bekräftelseformuläret.

Steg 2: Kopiera eller skanna en ID-handling med foto

Kopiera eller skanna både framsidan och baksidan av ID-handlingen.* Kontrollera att fotot, signatur, födelsedatum och sista giltighetsdatum är synliga. Följande godtas: pass, nationella ID-kort, EU-kort, SIS-märkta ID-kort samt körkort.

Steg 3: Skriv under bekräftelseformuläret

Din signatur måste överensstämma med signaturen på din ID-handling.

Steg 4: Skicka tillbaka handlingarna till Western Union

Med e-post:Spara dina skannade handlingar som PDF- eller JPG-dokument och skicka ett e-postmeddelande med bilagorna till id@westernunion.com.

Eller via ordinarie post till: Western Union, Schubertring 11, 1010 Wien, Österrike

Steg 5: Kontrollera ID-status

Logga in på din profil och kontrollera din status. Verifieringen kan ta upp till tio arbetsdagar. Vi skickar en bekräftelse via e-post.

Medan du väntar kan du alltid skicka pengar hos ett av våra lokala ombud.

*Tänk på att skicka en KOPIA av din ID-handling, inte originalhandlingen. Bevara originalhandlingen på en säker plats.