Så här gör du för att verifiera din identitet per post

 

Steg 1: Begär ett identifieringsbrev
Begär id-brevet under kontoöversikt så skickar vi det till dig. Följ anvisningarna i brevet och fyll i det medföljande bekräftelseformuläret.

Steg 2: Kopiera eller skanna en id-handling med foto
Kopiera eller skanna både framsidan och baksidan av id-handlingen.* Kontrollera att fotot, signatur, födelsedatum och sista giltighetsdatum är synliga. Pass, id-handling som utfärdats av staten, EU-kort, SIS-märkta id-handlingar och körkort är alla godtagbara.

Steg 3: Skriv under bekräftelseformuläret
Din signatur måste överensstämma med signaturen på din id-handling.

Steg 4: Skicka tillbaka handlingarna till Western Union
Med e-post: Spara dina skannade handlingar som PDF- eller JPG-dokument och skicka ett e-postmeddelande med bilagorna till id@westernunion.com.

Du kan även skicka dem med post till Western Union, Schubertring 11, 1010 Wien, Österrike.

Steg 5: Kontrollera id-status
Logga in på din profil och kontrollera din status. Den kan ta flera arbetsdagar innan den verifierats. Vi skickar en bekräftelse via e-post.

Medan du väntar kan du skicka pengar på ditt lokala Western Union-kontor.

*Tänk på att skicka en KOPIA av din id-handling, inte originalhandlingen. Förvara originalhandlingen på en säker plats.