• 1

   Information

  • 2

   Överför

  • 3

   Klart

Personuppgifter

Alla finansiella institutioner måste samla in ytterligare uppgifter om identitet och anställning för att ta reda på mer om sina kunder. Om vi vet mer om dig och dina behov kan vi hjälpa dig bättre. Uppge följande obligatoriska uppgifter. De uppgifter du lämnar kommer endast användas för de ändamål som är tillåtna enligt lag.

Alla fält är obligatoriska utom de som markerats som valfria.

Uppgifter om penningöverföring


Spårningsnummer (MTCN): (valfritt)

Personuppgifter


Ange ditt namn  exakt så som det står skrivet i din myndighetsutfärdade legitimationshandling.

Förnamn:

Ange ditt namn  exakt så som det står skrivet i din myndighetsutfärdade legitimationshandling.

Efternamn:


Telefonnummer:

Mobilnummer rekommenderas.

Adress: (valfritt)

Postnummer:

 

© 2017 Western Union Holdings, Inc. Med ensamrätt.

Integritetspolicy