Rodzaje oszustw

więcej informacji o rodzajach oszustw

Oszuści zdobywają Twoje zaufanie, a następnie kradną Twoje pieniądze.

Używają wszelkich sposobów, aby skontaktować się ze swoimi ofiarami — przez telefon, przez Internet, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Zdobywają Twoje zaufanie, a następnie proszą o pieniądze, zabierają je i uciekają. Scenariusze, które wykorzystują do zwabienia swoich ofiar, stale się zmieniają. Jednak możesz chronić siebie, przyjaciół i rodzinę, jeśli dowiesz się więcej o najczęstszych rodzajach oszustw.



Zaliczki/przedpłaty:
  Poproszono Cię o przesłanie pieniędzy z góry za produkt lub usługę 

Anonimowe zakupy:  Pewna osoba nawiązuje z Tobą kontakt w sprawie możliwości zatrudnienia i prosi o wysłanie pieniędzy za pośrednictwem usługi przekazu pieniężnego i ocenę tej usługi

Nadpłata:  Otrzymujesz czek na kwotę wyższą niż ustalona cena, z prośbą o odesłanie nadwyżki środków za pośrednictwem przekazu pieniężnego, jednak czek jest fałszywy

Oferta pracy:  Poproszono Cię o przesłanie pieniędzy w zamian za przyjętą propozycję zatrudnienia

Loteria/Nagroda:  Otrzymujesz zawiadomienie o wygranej na loterii i prośbę o wysłanie pieniędzy, aby móc odebrać nagrodę

Wynajem nieruchomości:  Wyrażasz zainteresowanie wynajmem nieruchomości i poproszono Cię o wysłanie pieniędzy, podając przyczyny, które wydają się zasadne, jednak nieruchomość nie jest prawdziwa

Nagła sytuacja/Dziadkowie: Poproszono Cię o wysłanie pieniędzy przyjacielowi lub członkowi rodziny w związku z nagłą sytuacją

Zakupy przez Internet:  Poproszono Cię o przesłanie pieniędzy w celu zapłaty za produkt, przedmiot aukcji lub usługę reklamowaną przez Internet

Znajomości:  Poznajesz kogoś przez Internet, związujesz się z tą osobą, a następnie jesteś proszony o wysłanie jej pieniędzy

Fałszywy czek:  Otrzymujesz czek z prośbą o odesłanie części pieniędzy, z podaniem przyczyn, które wydają się zasadne, jednak czek jest fałszywy
 


 

Rodzaje oszustw


Zaliczki/przedpłaty
                                                                                        ^ do góry

 

  Oszuści podają się za przedstawicieli firm udzielających kredyty i używają dokumentów, wiadomości e-mail oraz witryn, które wyglądają na prawdziwe. Pobierają „opłaty” z góry za udzielenie pożyczki. Konsumenci płacą, jednak nigdy nie otrzymują pożyczki. Oszuści szybko znikają, a czasami regularnie zmieniają nazwy swoich „firm”, aby wymknąć się organom ścigania. 

  Jest to jeden z wariantów oszustw obejmujących „zaliczki” lub „przedpłaty”. Oszuści mogą również przyciągnąć swoje ofiary obietnicami inwestycji lub spadku w zamian za opłatę. Jednak wszystko sprowadza się do tego samego tematu: Ofiary dokonują wpłat w oczekiwaniu na otrzymanie czegoś o większej wartości, a następnie nie otrzymują w zamian nic lub bardzo niewiele.

  Zobacz również Oszustwo związane z fałszywymi czekami.


Anonimowe zakupy                                                                                                     ^ do góry

  Oszustwa związane z anonimowymi zakupami są powszechne wśród przestępców, których celem są witryny z ofertami zatrudnienia. Wykorzystywane są proste triki: Oszuści wysyłają ofiarom czek, a następnie proszą je o wykorzystanie funduszy do „oceny” usługi przekazu pieniężnego Western Union. Ofiary przelewają pieniądze, a następnie dowiadują się, że czek został odrzucony i że muszą zwrócić pieniądze bankowi.

  Zobacz również Oszustwa związane z fałszywymi czekami i Oszustwa związane z ofertą pracy.


Nadpłata                                                                                                            ^ do góry

  W przypadku oszustw związanych z nadpłatą oszuści odgrywają rolę kupującego i docelowych konsumentów sprzedających usługę lub produkt. „Kupujący” przesyła sprzedającemu wiarygodnie wyglądający czek, zazwyczaj wystawiony przez dobrze znany bank, na kwotę wyższą niż ustalona cena. Kontaktuje się, aby wyjaśnić przyczyny nadpłaty i poleca sprzedającemu zdeponować czek i przelać nadwyżkę środków. Kilka tygodni później ofiara dowiaduje się, że czek był fałszywy, jednak nadal musi zwrócić bankowi wypłacone pieniądze.

  Zobacz również Oszustwa związane z zakupami przez Internet i Oszustwa związane z fałszywymi czekami.


Oferty pracy                                                                                                              ^ do góry

  Oszustwa związane z ofertami zatrudnienia zazwyczaj rozpoczynają się otrzymaniem niezwykle intratnej oferty pracy z domu, z możliwością zarabiania dużych pieniędzy miesięcznie, bez konieczności posiadania doświadczenia, a kończą tym, że ich ofiary pozostają zarówno bez pracy, jak i bez pieniędzy. Zazwyczaj przebiegają one według jednego z trzech scenariuszy:

  1. Oszuści podają się za nowego „pracodawcę” i wysyłają ofiarom czek na pokrycie wydatków z góry, takich jak dostawy. Ofiary deponują czek, dokonują niezbędnych zakupów i przelewają pozostałe środki oszustowi. Kilka tygodni później dowiadują się, że czeki były fałszywe, a oni odpowiadają za zwrot pełnej kwoty.

  2. Oszuści podają się za „rekruterów” przedstawiających oferty z gwarancją zatrudnienia lub za „pracodawców” oferujących zatrudnienie pod warunkiem, że ofiara z góry uiści koszty czeków kredytowych lub opłaty związane z procesem rekrutacyjnym. Ofiary dokonują płatności, jednak oferty pracy nigdy nie dochodzą do skutku.

  3. Oszuści podają się za przedstawicieli „firm” i proszą o podanie danych osobowych i/lub informacji finansowych ofiar pod pozorem sprawdzenia zdolności kredytowej lub weryfikacji danych osobowych. Następnie kradną tożsamość swoich ofiar.

  Zobacz również Oszustwa związane z anonimowymi zakupami lub Oszustwa związane z fałszywymi czekami.


Loteria/nagroda                                                                                                           ^ do góry

  Oszustwa związane z wygraną na loterii lub zdobyciem nagrody przebiegają według dwóch podobnych scenariuszy:

  1. Ofiara otrzymuje niespodziewanie wiadomość e-mail, list, faks lub telefon od osoby twierdzącej, że pracuje dla agencji rządowej lub reprezentuje dobrze znaną organizację lub sławną osobę, z wiadomością o wygraniu wysokiej sumy pieniężnej lub zdobyciu nagrody. Oszust zdobywa zaufanie ofiary, a następnie wyjaśnia, że w celu odebrania nagrody należy wysłać niewielką sumę pieniędzy na opłacenie podatków lub opłat manipulacyjnych. Po otrzymaniu tych instrukcji ofiary natychmiast przelewają pieniądze, jednak nigdy nie otrzymują swojej wygranej.Tracą również pieniądze wydane na „opłaty i podatki”.

  2. Ofiary otrzymują niezamawiany czek lub polecenie zapłaty oraz instrukcje zdeponowania pieniędzy i natychmiastowego przelania części gotówki na pokrycie podatków i opłat manipulacyjnych. Kilka tygodni później ofiary dowiadują się, że czeki były fałszywe, jednak ich pieniądze zostały już przelane na pokrycie „podatków” i nie ma możliwości ich odzyskania. Ofiary znajdują się w trudnej sytuacji, gdyż muszą oddać bankom wypłacone pieniądze.

  Zobacz również Oszustwa związane z zaliczkami/przedpłatami i Oszustwa związane z fałszywymi czekami.


Wynajem nieruchomości                                                                                                         ^ do góry

  Wyrafinowani oszuści korzystają z Internetu, a w szczególności z bezpłatnych witryn internetowych z drobnymi ogłoszeniami, w celu wykorzystania niczego niepodejrzewających ofiar rynku nieruchomości. Oszustwa związane z wynajmem nieruchomości dokonywane są zazwyczaj na jeden z dwóch sposobów:

  1. Najemcy szukają domu lub lokalu do wynajęcia i zostają oszukani przez „właściciela”.Ofiary znajdują nieruchomość w pierwszorzędnej okolicy i doskonałej cenie. Oferta wygląda na autentyczną, więc nawiązują kontakt z „właścicielem”, zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej. Właściciel mówi, że mogą dokonać rezerwacji nieruchomości, przekazując pieniądze na pokrycie opłaty zgłoszeniowej, depozytu zabezpieczającego itp. Przekazują pieniądze, po czym „właściciel” nigdy więcej się z nimi nie kontaktuje.

  2. Właściciele wynajmują dom lub mieszkanie i zostają oszukani przez „najemcę”.„Najemcy” nawiązują kontakt z ofiarami, zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej, wyrażając zainteresowanie najmem domu lub mieszkania. Oszuści wysyłają czek na pokrycie zaliczki, po czym rezygnują z zawarcia umowy. Ofiary wykonują przelew zwrotny, po czym dowiadują się, że czek jest fałszywy.

  Zobacz również Oszustwa związane z zakupami przez Internet i Oszustwa związane z fałszywymi czekami.


Nagła sytuacja/dziadkowie                                                                                         ^ do góry

  Oszustwa nawiązujące do nagłych sytuacji polegają na grze na ludzkich emocjach oraz silnym pragnieniu niesienia pomocy osobom w potrzebie. Oszuści podszywają się pod ofiary i wymyślają nagłą sytuację — zostałem aresztowany, napadnięto mnie, jestem w szpitalu — i kierują do przyjaciół oraz członków rodziny pilne prośby o pomoc oraz pieniądze.

  Tego rodzaju oszustwa także przybierają różne formy i rozmiary. Jedną z form jest oszustwo „na wnuczka”, w przypadku którego oszust nawiązuje kontakt z osobą starszą twierdząc, że jest jej wnukiem oraz wyrażając pilną prośbę o pieniądze. Inna forma to oszustwo z wykorzystaniem portalu społecznościowego, w przypadku którego oszuści włamują się na konta społecznościowe ofiar, a następnie kierują do osób tworzących sieć kontaktów gorączkowe prośby o pieniądze, twierdząc, że ucierpieli w wypadku, trafili do aresztu itp.; w podobny sposób włamują się na konta poczty elektronicznej. Wykorzystują informacje z tych kont w celu zebrania wystarczającej ilości danych osobowych, tak aby ich prośba sprawiała wrażenie wiarygodnej.


Zakupy przez Internet                                                                                                     ^ do góry

  W przypadku oszustw związanych z zakupami przez Internet przestępcy polują na ofiary, które biorą udział w licytacjach z wykorzystaniem witryn internetowych lub serwisów aukcyjnych. Zasadniczo odbywa się to na jeden z dwóch sposobów:

  1. Ofiary wygrywają aukcję, która jest zazwyczaj fikcyjna lub jej wynik jest z góry ustalony, po czym otrzymują informację, że sprzedawca akceptuje jedynie płatność w formie przekazu pieniężnego. Sprzedawca prosi kupującego, aby opatrzył transakcję fikcyjnym nazwiskiem lub nazwiskiem bliskiej osoby. Oszuści przekonują ofiary, że w ten sposób ich pieniądze są chronione do momentu otrzymania towaru lub wyświadczenia usługi. Następnie sprzedawca tworzy fałszywy dokument tożsamości z fikcyjnym nazwiskiem i odbiera pieniądze. Towar nigdy nie dociera.

  2. Inny wariant polega na tym, że pierwotna aukcja jest autentyczna, lecz ofiary jej nie wygrywają. Otrzymują później od innej osoby informację z ofertą sprzedaży tego samego przedmiotu na tych samych warunkach oraz zostają poinstruowane, aby dokonać płatności w formie przekazu pieniężnego. Pieniądze zostają wysłane, jednak nabywca nigdy nie otrzymuje towaru.

  Przeczytaj także Oszustwa związane z nadpłatą, Oszustwa związane z wynajmem nieruchomości oraz Oszustwa związane z fałszywymi czekami.


Znajomości                                                                                                             ^ do góry

  Oszustwo związane z zawarciem znajomości zaczyna się prosto: Mężczyzna i kobieta poznają się przez Internet. Znajomość rozwija się: Korespondują za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmawiają przez telefon oraz wymieniają zdjęcia. I w końcu planują się spotkać, a nawet wejść w związek małżeński. W miarę pogłębiania się relacji następują zmiany. Mężczyzna prosi kobietę o przekaz pieniężny; potrzebuje pieniędzy na opłacenie biletu autobusowego po to, aby odwiedzić chorego wuja. Pierwszy przekaz pieniężny jest niewielki, lecz prośby się powtarzają i są coraz większe — jego córka musi przejść nagłą operację, on potrzebuje pieniędzy na bilet lotniczy, aby ją odwiedzić, itd. Obietnice spłaty pozostają bez pokrycia; pieniądze zniknęły, podobnie jak on sam.


Fałszywy czek                                                                                                                ^ do góry

  Fałszywe czeki odgrywają pierwszoplanową rolę w wielu rodzajach oszustw: oszustwa związane z zaliczką lub przedpłatą; oszustwa związane z anonimowymi zakupami; oszustwa związane z nagrodami w loterii oraz wiele innych. Ofiary otrzymują niezamawiany czek lub polecenie zapłaty oraz instrukcje zdeponowania pieniędzy i natychmiastowego przelania części gotówki na pokrycie różnych kosztów, takich jak podatki i opłaty manipulacyjne. Kilka tygodni później ofiary dowiadują się, że czeki były fałszywe, jednak ich pieniądze zostały już przelane i nie ma możliwości ich odzyskania. Ofiary znajdują się w trudnej sytuacji, gdyż muszą oddać bankom wypłacone pieniądze.

  Przeczytaj także Oszustwa związane z zaliczkami/przedpłatami, Oszustwa związane z anonimowymi zakupami, Oszustwa związane z ofertą pracy, Oszustwa związane z nadpłatą, Oszustwa związane z zakupami przez Internet, Oszustwa związane z loteriami/nagrodami oraz Oszustwa związane z wynajmem nieruchomości.