Warunki korzystania ze sklepu WU Shop

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY

WPROWADZENIE

 1. Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować.
  https://wushop.westernunion.com/pl/en/to witryna obsługiwana przez członków grupy Western Union („my”) — dostawca usług Western Union w Twoim kraju jest wskazany w załączniku A.

  Korzystając z naszej witryny, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze warunki użytkowania i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki, nie może korzystać z naszej witryny. Zaleca się wydrukowanie kopii tych warunków, aby można było do nich sięgnąć w przyszłości.

 2. Istnieją również inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do użytkownika.
  W niniejszych warunkach użytkowania znajdują się odniesienia do następujących warunków dodatkowych, które również obejmują użytkowanie naszej strony przez użytkownika:
 3. Użytkownik jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania danych dostępu do konta.
  W celu uzyskania dostępu do sklepu WU Shop można skorzystać ze swoich danych zabezpieczających, które zostały zarejestrowane w celu otwarcia konta My WU. Korzystając ze sklepu WU Shop, należy traktować te dane zabezpieczające jako poufne i nie ujawniać ich stronom trzecim. W przypadku wiedzy lub podejrzeń, że ktoś uzyskał dostęp do danych zabezpieczających użytkownika, należy niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie.
 4. ZWROT GOTÓWKI ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU WU SHOP

 5. Generowanie Zwrotu gotówki.

  A. Użytkownik może wygenerować Zwrot gotówki, logując się na swoje konto My WU i uzyskując dostęp do witryny Partnera za pomocą łączy umożliwiających dokonanie zakupu dostępnych w sklepie WU Shop, aby dokonać Kwalifikującego się zakupu. Możemy poprosić użytkownika o dowód zakupu, aby sfinalizować przyznanie nagrody w postaci Zwrotu gotówki.

  B. Zwrot gotówki można uzyskać tylko w przypadku transakcji zakupu, które spełniają nasze kryteria kwalifikacji (każdy zakup musi być Kwalifikującym się zakupem) i nie naruszają obowiązujących przepisów (nie są dokonywane w sposób nieuczciwy). Kwalifikujący się zakup to zakup, w ramach którego użytkownik (i) łączy się z Partnerem za pośrednictwem wyznaczonego łącza ze sklepu WU Shop; (ii) otwiera aplikację Western Union; (iii) klika łącze w wiadomości e-mail od firmy Western Union, które prowadzi bezpośrednio do witryny Partnera; lub (iv) korzysta w momencie zakupu z innej obowiązującej metody. Zakup należy zakończyć w trakcie tej samej sesji zakupów, która została rozpoczęta po kliknięciu łącza umożliwiającego dokonanie zakupu. W przypadku odwiedzenia innych stron internetowych przed dokonaniem zakupu, zakup może nie zostać powiązany z programem i użytkownik może nie uzyskać Zwrotu gotówki.

  C. W przypadku pominięcia jakiegokolwiek zakupu należy zgłosić to, wypełniając formularz Brakującego zakupu (który można znaleźć na stronie Omówienie zwrotu gotówki w sklepie WU Shop) w celu zbadania sprawy przez partnera. Użytkownik jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji lub informacji umożliwiających zweryfikowanie (i) zakupu, (ii) jego kwalifikacji lub (iii) zgodności, w tym między innymi faktycznej daty zakupu, dowodu zakupu w postaci paragonu wygenerowanego przez sklep, faktury, kopii dowodu tożsamości itp., i przedstawienia ich na żądanie. Wszystkie roszczenia muszą zostać zgłoszone w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu.

  D. Użytkownik może otrzymać Zwrot gotówki od kwoty zakupu netto, która nie obejmuje podatków, opłat, kosztów wysyłki, kosztów pakowania prezentów, zniżek, kredytów ani kosztów rozszerzonych gwarancji. Mogą mieć zastosowanie inne ograniczenia, w tym:
  (i) użytkownik może nie otrzymać Zwrotu gotówki za usługi podróżne do momentu zakończenia podróży;
  (ii) użytkownik może otrzymać Zwrot gotówki za produkty objęte subskrypcją lub sprzedawane w pakiecie z produktami objętymi subskrypcją wyłącznie w pierwszym miesiącu trwania subskrypcji i tylko za podstawowy element pakietu;
  (iii) użytkownik nie może uzyskać Zwrotu gotówki za zakup lub wykorzystanie karty upominkowej;
  (iv) w przypadku zakupów dokonywanych w walutach obcych przyznany Zwrot gotówki może podlegać wahaniom kursów walut w zależności od tego, kiedy kwota zostanie zaliczona do Zwrotu gotówki dostępnego dla klienta w celu wypłaty.

  E. Dodanie Zwrotu gotówki do konta My WU użytkownika może zająć trochę czasu — może to potrwać do 120 dni od daty Kwalifikującego się zakupu.

 6. Wypłata Zwrotu gotówki.
  Okresowo użytkownik może poprosić o wypłatę Zwrotu gotówki (Wypłata). Wypłaty nie są gwarantowane i będą realizowane wyłącznie według naszego uznania oraz pod warunkiem spełnienia określonych warunków (w tym potwierdzenia przez odpowiedniego Partnera odnośnie do Kwalifikującego się zakupu). Użytkownik może poprosić o Wypłatę za pośrednictwem swojego konta My WU. Minimalną kwotę zwrotu gotówki, którą można wypłacić i która jest uzależniona od waluty konta, można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie mywu.com. Salda poniżej odpowiedniej kwoty minimalnej pozostaną na koncie My WU do momentu wypłacenia lub wygaśnięcia. Użytkownik może poprosić o wypłatę zwrotu gotówki w formie (i) odbioru gotówki w agencji Western Union lub (ii) dowolnej innej metody płatności dostępnej w kraju realizującym Program, którą możemy okresowo udostępniać (każda to Metoda wypłaty). Dostępne Metody wypłaty mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Okresowo możemy wymagać weryfikacji pewnych informacji na temat użytkownika (np. adresu e-mail albo numeru telefonu komórkowego) lub podania danych bankowych wymaganych do realizacji wypłaty. Każda Metoda wypłaty obejmuje przekazanie przez nas (lub inną licencjonowaną firmę zależną Western Union) środków na rzecz użytkownika zgodnie z jego instrukcjami. Wypłata gotówki może wiązać się z dodatkową opłatą za transakcję. Czas, jaki zajmuje przetworzenie płatności, a także opłata za transakcję, zależy od Metody wypłaty.
 7. Ważne informacje dotyczące Zwrotu gotówki.
  Zwrot gotówki nie stanowi depozytu ani żadnej innej zapisanej wartości. W przypadku wygenerowania Zwrotu gotówki na podstawie Kwalifikującego się zakupu środki są przekazywane nam, a my wypłacamy je wyłącznie użytkownikowi (według naszego uznania) i zgodnie z niniejszymi Warunkami. Zwrot gotówki nie jest oprocentowany, a środki nie są ubezpieczone w ramach żadnego krajowego ani ponadnarodowego systemu rekompensat na wypadek naszej niewypłacalności. Zwrotu gotówki nie można w żaden sposób zakupić, sprzedać, połączyć ani przekazać.
 8. Brak aktywności.
  Prawo użytkownika do Zwrotu gotówki wygasa w przypadku braku aktywności, tj. nie było Kwalifikujących się zakupów przez okres co najmniej 2 lat (24 miesięcy) lub krótszy w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy.
 9. Warunki partnera.
  Nie jesteśmy dostawcą towarów ani usług oferowanych przez naszych Partnerów w sklepie WU Shop. My zapewniamy łącze do Partnera, ale to użytkownik zawiera umowę zakupu bezpośrednio z Partnerem. Z informacjami na temat danego Partnera oraz jego warunkami można zapoznać się na jego stronie internetowej. Kwoty zwrotu gotówki różnią się w zależności od sklepu Partnera i kategorii produktu, a także mogą podlegać wyłączeniom wskazanym w warunkach oferty i na odpowiedniej stronie sklepu. Produkt zakupiony w sklepie WU Shop jest objęty zasadami zwrotu, wymiany i wysyłki obowiązującymi u danego Partnera. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi warunkami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że decyzja Partnera lub jego agencji monitorującej jest ostateczna w odniesieniu do wypłaty prowizji na naszą rzecz, z kolei nasza decyzja jest ostateczna w odniesieniu do przyznania Zwrotu gotówki. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zabezpieczyć wypłatę prowizji za transakcję, ale nie możemy w tym względzie niczego zagwarantować. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie otrzymamy spodziewanej prowizji za transakcję, nie mamy obowiązku dokonać Zwrotu gotówki na rzecz użytkownika. Nie ponosimy również odpowiedzialności za zmiany lub zaprzestanie świadczenia usług przez żadnego Partnera ani za wycofanie się Partnera ze sklepu WU Shop, ani za jakikolwiek wpływ na saldo zwrotu gotówki spowodowane takimi zmianami, zaprzestaniem świadczenia usług lub wycofaniem.
 10. Odpowiedzialność Partnera.
  Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie może ponieść użytkownik w związku z wszelkimi awariami lub naruszeniami w zakresie bezpieczeństwa, jakości lub dostaw towarów i usług zakupionych w ramach Programu. Oferty objęte Zwrotem gotówki mogą podlegać również osobnym warunkom obowiązującym u Partnerów.
 11. ZAWARTOŚĆ WITRYNY INTERNETOWEJ I ŁĄCZA

 12. Nie należy polegać na informacjach dostępnych w niniejszej Witrynie.
  Zawartość naszej witryny ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem nie jest udzielanie porad, zgodnie z którymi użytkownik powinien postępować. Przed podjęciem lub wstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie zawartości naszej witryny należy uzyskać specjalistyczną poradę.

  Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje w naszej witrynie były aktualne, nie udzielamy żadnych oświadczeń, rękojmi ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że zawartość naszej witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna.

 13. Sposób wykorzystania materiałów z naszej witryny.
  Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w naszej witrynie i w materiałach na niej opublikowanych. Materiały te są chronione prawami autorskimi i traktatami obowiązującymi na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

  Użytkownik może wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty każdej strony z naszej witryny do użytku osobistego. Zabrania się modyfikowania papierowych lub cyfrowych kopii wszelkich materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób, a także wykorzystywania jakichkolwiek ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio oraz grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.

  Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej części zawartości naszej witryny do celów komercyjnych bez uzyskania licencji na takie wykorzystanie od nas lub naszych licencjodawców.

  W przypadku wydrukowania, skopiowania lub pobrania jakiejkolwiek części naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków, prawo użytkownika do korzystania z naszej witryny zostanie natychmiast wstrzymane i użytkownik będzie musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane kopie materiałów.

 14. Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe, do których udostępniamy łącza.
  Wszystkie dostępne w naszej witrynie łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez strony trzecie są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Zamieszczenia takiego łącza nie należy interpretować jako naszej akceptacji strony internetowej, do której ono prowadzi, ani informacji, które można na niej znaleźć.

  Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów.

 15. Treści tworzone przez użytkowników nie są przez nas zatwierdzane.
  Niniejsza witryna może zawierać informacje i materiały przesłane przez jej innych użytkowników. Takie informacje i materiały nie zostały zweryfikowane ani zatwierdzone przez nas. Poglądy wyrażane przez innych użytkowników na naszej stronie internetowej nie odzwierciedlają naszych poglądów ani wartości.
 16. Składanie skarg dotyczących treści przesłanych przez innych użytkowników.
  W przypadku chęci złożenia skargi dotyczącej zawartości przesłanej przez innych użytkowników należy skontaktować się z nami zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji Kontakt na portalu My WU.
 17. Prawa przyznawane nam przez użytkownika do materiałów, które przesyła.
  Podczas przesyłania lub publikowania treści w naszej witrynie użytkownik udziela nam praw do korzystania z nich na całym świecie, na zasadzie niewyłącznej i ze zwolnieniem z tantiem, oraz przyznaje przekazywalną licencję dla innych użytkowników, partnerów lub reklamodawców na używanie treści do czasu ich usunięcia przez użytkownika z witryny.
 18. Zasady dotyczące zamieszczania łączy do naszej Witryny.
  Użytkownik może zamieścić łącze do naszej strony głównej pod warunkiem, że zrobi to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie naruszy naszej reputacji i nie będzie jej wykorzystywał dla swoich korzyści. Zabronione jest zamieszczanie łączy w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania z naszą firmą, naszą akceptację lub poparcie, jeśli takowe nie istnieją. Nie wolno zamieszczać łączy do naszej witryny na stronie, która nie jest własnością użytkownika. Nasza strona nie może być zagnieżdżona w żadnej innej witrynie i nie można tworzyć łączy do żadnej części naszej witryny innej niż strona główna.

  Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na zamieszczenie łącza bez powiadomienia. Strona internetowa, na której użytkownik zamieszcza łącze, musi pod każdym względem spełniać standardy dotyczące treści określone w naszej Polityce dopuszczalnego użytkowania. Jeśli użytkownik chce utworzyć łącze do treści znajdujących się w naszej witrynie lub skorzystać z nich w sposób inny niż opisany powyżej, powinien skontaktować się z nami w sposób opisany w sekcji Kontakt na portalu My WU.

 19. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 20. Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez użytkownika.
  Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika w przypadkach, w których byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników, przedstawicieli bądź podwykonawców oraz za oszustwa lub wprowadzanie w błąd celem dokonania oszustwa.

  Informujemy, że nasza witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać naszej witryny do celów komercyjnych ani biznesowych, a my nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę możliwości uzyskania zysku, zakłócenie działalności gospodarczej ani utratę możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

  Jeśli dostarczona przez nas wadliwa zawartość cyfrowa spowoduje uszkodzenie urządzenia lub zawartości cyfrowej należącej do użytkownika i jest to wynikiem naszej niedbałości i braku zastosowania odpowiednich umiejętności, to naprawimy taką szkodę lub wypłacimy użytkownikowi odszkodowanie. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, których można było uniknąć, postępując zgodnie z naszym zaleceniem zainstalowania aktualizacji oferowanej użytkownikowi bezpłatnie, ani za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika instrukcji instalacji lub niezastosowaniem wskazanych przez nas minimalnych wymagań systemowych.

 21. Nie ponosimy odpowiedzialności za wirusy, a ich wprowadzanie jest zabronione.
  Nie gwarantujemy, że nasza witryna będzie bezpieczna oraz wolna od błędów i wirusów.

  Użytkownik jest odpowiedzialny za skonfigurowanie swoich urządzeń informatycznych, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej witryny. Należy korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.

  Zabronione jest świadome wprowadzanie do naszej witryny wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych szkodliwych materiałów. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym jest przechowywana nasza witryna, ani żadnego innego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą witryną. Nie wolno atakować naszej witryny poprzez atak typu „odmowa usługi” lub atak typu „rozproszona odmowa usługi”. Wszelkie tego typu naruszenia będziemy zgłaszać odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z naszej witryny zostanie natychmiast przerwane.

 22. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie systemu.
  Nie gwarantujemy, że strona będzie stale dostępna bez przerw i błędów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie może ponieść użytkownik w przypadku awarii lub przerwy w działaniu systemu (lub w przypadku podejrzenia manipulacji naszymi systemami). Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania (lub braku korzystania) z witryny przez innego użytkownika lub stronę trzecią, ani za szkody powstałe w wyniku usterek technicznych.
 23. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 24. W jaki sposób możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika.
  Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w naszym Globalnym oświadczeniu o ochronie prywatności.
 25. Przepisy którego kraju mają zastosowanie w przypadku sporów?
  Jeśli użytkownik jest klientem, powinien pamiętać, że niniejsze warunki korzystania, ich przedmiot i skład podlegają prawu obowiązującemu w kraju zamieszkania użytkownika. Sądy w kraju zamieszkania użytkownika mają wyłączną jurysdykcję w sprawach dotyczących niniejszych warunków.