• 1

   Informacje

  • 2

   Prześlij

  • 3

   Powodzenie

Dane osobowe

Wszystkie instytucje finansowe są zobowiązane do zbierania określonych danych osobowych swoich klientów i informacji lub dokumentów potwierdzających ich tożsamość. Dzięki temu możemy zapewnić świadczenie usług na najwyższym poziomie. W związku z tym prosimy o podanie wymaganych poniżej informacji. Wszystkie przekazane informacje i dane osobowe będą używane w zgodzie z regulacjami prawnymi.

Wszystkie pola są obowiązkowe, z wyjątkiem tych zaznaczonych jako opcjonalne. 

Informacje o przekazie pieniężnym


Numer kontrolny przekazu pieniężnego (MTCN): (opcjonalnie)

Dane osobowe


Wprowadź swoje nazwisko dokładnie w takiej postaci, w jakiej występuje w dowodzie tożsamości wydanym przez organ administracji państwowej.

Imię:

Wprowadź swoje nazwisko dokładnie w takiej postaci, w jakiej występuje w dowodzie tożsamości wydanym przez organ administracji państwowej.

Nazwisko:


Numer telefonu:

Preferowany jest numer komórkowy. 

Adres: (opcjonalnie)

Kod pocztowy:

 

© 2017 Western Union Holdings, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Zasady ochrony prywatności