Często zadawane pytania

Wysyłanie pieniędzy na telefon komórkowy

 

W jaki sposób mogę wysłać pieniądze na telefon komórkowy?

Co to jest portfel mobilny?

Czy pieniądze mogę przesłać na dowolny telefon komórkowy?

Czy nadawca musi posiadać telefon komórkowy?

Jakie są kursy wymiany walut?

Co się stanie, jeśli nadawca poda nieprawidłowy numer telefonu komórkowego odbiorcy?

Jak można zapewnić bezpieczeństwo przekazu pieniężnego na telefon komórkowy?

W jakiej walucie pieniądze są wypłacane odbiorcom?

Skąd odbiorca wie, że do jego portfela mobilnego wpłynęły środki?

 

W jaki sposób mogę wysłać pieniądze na telefon komórkowy?

Jeśli odbiorca mieszka w kraju, w którym oferujemy tę usługę, możesz wysłać pieniądze bezpośrednio na jego telefon komórkowy. Upewnij się, czy odbiorca aktywował portfel mobilny u jednego ze współpracujących z nami operatorów telefonii komórkowej w swoim kraju.

Sprawdź dostępne kraje docelowe i sieci komórkowe.

^ Wróć do góry

 

Co to jest portfel mobilny?

Portfel mobilny to elektroniczne konto powiązane z telefonem komórkowym danej osoby. Pieniądze można deponować w formie elektronicznej oraz korzystać z nich tak jak z gotówki. Portfele mobilne są używane do płacenia za produkty, usługi transportu publicznego i użyteczności publicznej, a także do opłacania rachunków i podejmowania gotówki.

^ Wróć do góry

 

Czy pieniądze mogę przesłać na dowolny telefon komórkowy?

Przekazy pieniężne mogą być dokonywane tylko na telefony komórkowe należące do sieci telefonii komórkowej, które współpracują z Western Union.

^ Wróć do góry

 

Czy nadawca musi posiadać telefon komórkowy?

Nie, nadawca nie musi posiadać telefonu komórkowego, aby dokonać przekazu pieniężnego na telefon komórkowy. Jeśli jednak nadawca posiada telefon komórkowy i zdecyduje się podać swój numer, otrzyma wiadomość tekstową z potwierdzeniem, że pieniądze zostały dostarczone lub powiadomieniem o ewentualnych problemach.

^ Wróć do góry

 

Jakie są kursy wymiany walut?

Kursy wymiany dla przekazów pieniężnych na telefon komórkowy są obliczane, stosowane i wyświetlane w chwili wysyłania pieniędzy, chyba że lokalne przepisy prawa stanowią inaczej.

^ Wróć do góry

 

Co się stanie, jeśli nadawca poda nieprawidłowy numer telefonu komórkowego odbiorcy?

Środki są wysyłane w oparciu o podany numer telefonu komórkowego. Aby mieć pewność, że pieniądze trafią do wybranego odbiorcy, musisz podać prawidłowy numer telefonu komórkowego.

^ Wróć do góry

 

Jak można zapewnić bezpieczeństwo przekazu pieniężnego na telefon komórkowy?

Aby wysłać pieniądze do portfela mobilnego, nadawca musi podać dane identyfikacyjne. Transakcje są przetwarzane zgodnie z przepisami kraju nadawcy oraz regulacjami dotyczącymi przekazów transgranicznych. Operatorzy telefonii komórkowej zabezpieczają portfele mobilne swoich klientów za pomocą kodu PIN i innych metod. Więcej informacji możesz uzyskać u swojego dostawcy usług.

Jeśli zgubisz swój telefon komórkowy lub ktoś go ukradnie, skontaktuj się ze swoim operatorem telefonii komórkowej, który dla bezpieczeństwa zablokuje lub zawiesi możliwość korzystania z portfela mobilnego.

^ Wróć do góry

 

W jakiej walucie pieniądze są wypłacane odbiorcom?

Przekazy pieniężne na telefon komórkowy są wypłacane w lokalnej walucie kraju odbiorcy.

^ Wróć do góry

 

Skąd odbiorca wie, że do jego portfela mobilnego wpłynęły środki?

Odbiorca otrzyma od swojego dostawcy usług telefonii komórkowej wiadomość tekstową z potwierdzeniem, że pieniądze zostały dostarczone lub powiadomieniem o ewentualnych problemach.

W których krajach pieniądze wysłane przez Internet można odebrać za pomocą telefonu komórkowego?

Sprawdź dostępne kraje docelowe i sieci komórkowe.

^ Wróć do góry