• Estimate
  • Receiver
  • Payment
  • Review

Sulit Padala mula sa ₱0 fee

Find a location
Promo duration: 12 July – 31 October 2019
Per DTI-FTEB No. 10689 Series of 2019
Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas
Promo duration: 12 July – 31 October 2019
Per DTI-FTEB No. 10689 Series of 2019
Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas
Promo duration: 12 July – 31 October 2019
Per DTI-FTEB No. 10689 Series of 2019
Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas

Libre na magpadala
tuwing Sabado at Linggo

Libre na magpadala
tuwing Sabado at Linggo

Simula Hulyo 12 – Oktubre 31, 2019, pwede ka nang magpadala ng
hanggang ₱2,000 sa aming 9,000+ locations sa ‘Pinas.

₱0 transfer fee

Ipadala ang pera patungong Luzon, Visayas, o Mindanao.

9,000+ locations

Magpadala sa isa sa aming mga agent locations.

Cash pick-up

Sa loob ng ilang minuto1, pwede nang makuha ng iyong receiver ang pera.

Sulit pa rin ang padala tuwing
Lunes hanggang Biyernes

Sulit pa rin ang padala tuwing
Lunes hanggang Biyernes

Metro Manila at North Luzon
Ipapadalang pera (PHP) Transfer fee (PHP)
1.00 – 100.00 1.00
100.01 – 300.00 5.00
300.01 – 500.00 10.00
500.01 – 1,000.00 15.00
1,000.01 – 2,000.00 25.00
2,000.01 – 3,000.00 45.00
3,000.01 – 5,000.00 85.00
5,000.01 – 7,000.00 115.00
7,000.01 – 10,000.00 125.00
10,000.01 – 15,000.00 540.00
15,000.01 – 50,000.00 595.00
50,000.01 - pataas 2% ng halagang ipapadala
South Luzon, Visayas, at Mindanao
Ipapadalang pera (PHP) Transfer fee (PHP)
1.00 – 100.00 1.00
100.01 – 300.00 3.00
300.01 – 500.00 8.00
500.01 – 700.00 10.00
700.01 – 900.00 12.00
900.01 – 1,000.00 15.00
1,000.01 – 1,500.00 20.00
1,500.01 – 2,000.00 30.00
2,000.01 – 2,500.00 40.00
2,500.01 – 3,000.00 50.00
3,000.01 – 3,500.00 60.00
3,500.01 – 4,000.00 70.00
4,000.01 – 5,000.00 90.00
5,000.01 – 7,000.00 115.00
7,000.01 – 9,500.00 125.00
9,500.01 – 10,000.00 140.00
10,000.01 – 15,000.00 540.00
15,000.01 – 50,000.00 595.00
50,000.01 - pataas 2% ng halagang ipapadala

Paano magpadala ng pera sa
Western Union locations?

Paano magpadala ng pera sa
Western Union locations?

Kumpletuhin ang Send Form

Pagkatapos, ibigay ito sa aming ahente at magpakita ng isang balidong ID.
 

Ibigay ang perang ipapadala

At bayaran ang transfer
fee (kung meron).
  
 

Ipaalam sa iyong receiver

Ibahagi ang
pinadalang halaga at ang Money Transfer Control Number (MTCN). Ito ay mahahanap sa iyong resibo.

Find a location

Rewards sa My WU
membership program

Sumali na sa My WU! Sa bawat balidong padala, makakakuha ka ng
points na maaaring i-redeem para sa eksklusibong rewards.

Learn more

 

Kailangan niyo ng tulong?

Tignan ang aming FAQs

Para sa mga detalye tungkol sa pagpapadala.

Go to FAQs

Kausapin kami

Pwede kayong tumawag o magbigay ng email.

Contact us

1 Ang padala ay maaaring maantala o ang serbisyo ay maaaring hindi magamit batay sa mga kondisyon ng transaksyon kasama ang halaga ng padala, papadalhang lugar, kailangan mula sa tatanggap ng padala, kinakailangang ID, oras ng transaksyon sa lokasyon. Ang mga karagdagang restriksyon ay maaring ipatupad. Tingnan ang “Terms and Conditions” para sa karagdagang detalye.

© 2019 Western Union Holdings, Inc. All rights reserved.