Informacje prawne

 

Dostawca przekazu pieniężnego przez Internet
Usługa i wyznaczone placówki:

Western Union International
Bank GmbH
Schubertring 11, A-1010 Vienna
Tel.: +43-1-506 17 100
Adres e-mail: office@westernunionbank.com

Siedziba firmy:
Wiedeń, Austria

Numer w rejestrze handlowym:
FN 256184t
Sąd Gospodarczy w Wiedniu

Numer identyfikacyjny VAT:
ATU 61347377

Upoważniony przedstawiciel:
Dyrektorzy zarządzający:
Peter Bucher
Christian Hamberger

Organ nadzorczy:
Austriacki organ nadzoru nad rynkiem finansowym
Otto-Wagner-Platz 5
1090 Vienna, Austria