Spørsmål og svar

Hvorfor må jeg oppgi tilleggsinformasjon?

Hva vil jeg bli bedt om å gjøre?

Når vil jeg bli bedt om å framskaffe tilleggsinformasjon?

Er informasjonen min trygg?

Hvordan vil Western Union bruke personopplysningene mine?

Hvilke tilleggsdokumenter kan jeg bli bedt om å framlegge?

Hva om jeg ikke hadde dokumentene når Western Union spør etter dem?

Hvis jeg framskaffet identitetsdokumenter til en overføring via Internett, må jeg framlegge dem på nytt for en overføring via personlig hjelp?

Jeg ble bedt om et tilleggsintervju. Hvorfor?

Kan overføringen fortsatt avslås? Hva kan jeg gjøre?

Hva om jeg ikke vil oppgi mine personlige opplysninger?

Hvor kan jeg finne ut mer om disse juridiske kravene?

Hva bør jeg gjøre hvis jeg har spørsmål som ikke er besvart her?

 


 

Hvorfor må jeg oppgi tilleggsinformasjon?

Alle finansinstitusjoner, også Western Union, er forpliktet til å innhente tilleggsinformasjon om identitet for å kjenne kundene bedre. Når vi forstår hvem som sender penger til hvem, kan vi hindre at penger brukes til ulovlige aktiviteter.

Til toppen

 

Hva vil jeg bli bedt om å gjøre?

Avhengig av overføringens beløp, type og plassering kan du bli bedt om å oppgi noe av eller alt av følgende:

 • • Du kan bli bedt om å framlegge identifikasjon og adresse.
 • • Du kan bli stilt spørsmål av agenten.
 • • Du kan bli bedt om å framlegge bildeidentifikasjon og adressebekreftelse.
 • • Du kan bli bedt om et telefonintervju.

Til toppen

 

Når vil jeg bli bedt om å framskaffe tilleggsinformasjon?

Noen ganger pålegges vi i henhold til lokale eller globale lover og forskrifter, å innhente tilleggsinformasjon fra personer som sender penger via nettet eller via et agentkontor. Disse kravene er basert på overføringsbeløp, mottakerens land og andre faktorer. 

Du finner mer informasjon i vår personvernerklæring eller i betingelsene og vilkårene på pengeoverføringskvitteringen.

Til toppen

 

Er informasjonen min trygg?

Western Union er svært opptatt av å beskytte kundenes opplysninger. Informasjonen oppbevares i Western Unions sikre databaser, og brukes kun i henhold til reglene i personvernlovgivningen. Vi bruker også kryptering og annen teknologi for å beskytte opplysningene vi innhenter fra deg. 

Til toppen

 

Hvordan vil Western Union bruke personopplysningene mine?

Western Union forklarer hvordan vi bruker personopplysningene, i våre betingelser og vilkår for pengeoverføringer. Denne informasjonen er tilgjengelig på skjemaet eller kvitteringen du mottar og signerer når du sender eller mottar penger. Du finner også informasjon om dette i personvernerklæringen vår på Internett. Hvis du har flere spørsmål, ber vi deg ta kontakt med oss via avsnittet om personopplysninger i betingelser og vilkår, eller via delen Ta kontakt.

Til toppen

 

Hvilke tilleggsdokumenter kan jeg bli bedt om å framlegge?

Western Union krever minst ett identifikasjonsdokument (ID) og ett ikke-identifikasjonsdokument for å få bekreftet identiteten din.

 • Dokumenter med bilde-ID:*
  • {{item.docIdName.name}}
   • {{subItem.docIdName.name}} - {{subItem.desc}}
 • Dokumenter som bekrefter adressen din:**
  • {{item.docIdName.name}}
   • {{subItem.docIdName.name}} - {{subItem.desc}}


Dokumenter som bekrefter adressen, må være utstedt i løpet av de 3 siste månedene og sendt til din hjemmeadresse.

** Brev fra lokale myndigheter kan være i original eller utskrevet fra Internett.

Til toppen

 

Hva om jeg ikke hadde dokumentene når Western Union spurte etter dem?

Du kan laste opp dokumentene på Internett på upload.wu.com, eller du kan ta dem med til et agentkontor. Bruk alltid ditt fulle navn slik det skrives i dokumentene. 

Til toppen

 

Hvis jeg framskaffet identitetsdokumenter til en overføring via Internett, må jeg framlegge dem på nytt for en overføring via personlig hjelp?

Ja. Kravene til overføring via Internett er forskjellig fra kravene til overføring via personlig hjelp.

Til toppen

 

Jeg ble bedt om et tilleggsintervju. Hvorfor?

Avhengig av sted og type tjeneste kan vi pålegges å innhente tilleggsopplysninger. Western Union overholder alle forskrifter og lover.

Til toppen

 

Kan overføringen fortsatt avslås? Hva kan jeg gjøre?

Pengeoverføringer blir avslått fra tid til annen. Hvis du har rett til refusjon, må du dra til et agentkontor. 

Til toppen

 

Hva om jeg ikke vil oppgi mine personlige opplysninger?

Western Union er pålagt å overholde alle myndighetspålagte standarder og interne retningslinjer. Uten tilleggsinformasjon får du ikke sende eller motta penger.

Til toppen


Hvor kan jeg finne ut mer om disse juridiske kravene?

Du finner de norske forskriftene om plikt til kundeidentifikasjon og registrering av kundeopplysninger for pengeoverføringstjenester på Internett:

Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsforskriften

Bokføringsforskriften

Til toppen

Hva bør jeg gjøre hvis jeg har spørsmål som ikke er besvart her?

Hvis du trenger mer informasjon om denne prosessen, ta kontakt på 800 18666, eller norway.customer@westernunion.com.no.

Til toppen

 

© 2017 Western Union Holdings, Inc. Med enerett.

 Personvernerklæring