Nettleseren din er for øyeblikket i privat modus. Hvis du vil bruke westernunion.com, kan du åpne og fortsette i et normalt nettleservindu.
  • Mottaker
  • Betaling
  • Gjennomgang
  • Kvittering

Sjekk at alt
er som det ser ut

Spørsmål og svar

Kunnskap kan beskytte deg. Du jobber hardt for å tjene penger og vil bruke et selskap du kan stole på når du skal sende pengene til venner og familie. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med å beskytte deg mot svindel.

 

 

Spørsmål: Hva skal jeg gjøre hvis jeg tror jeg har blitt svindlet?

Ring umiddelbart vårt telefonnummer for rapportering av svindel på 80018666 . Hvis du har sendt penger som ennå ikke er utbetalt til mottakeren, kan du kanskje stanse transaksjonen.

 

Spørsmål: Hva skjer når jeg sender inn en klage om svindel?

Når du har sendt inn en klage om svindel til svindelavdelingen vår på 80018666 eller via det nettbaserte skjemaet for svindelklage, tar du kontakt med de lokale politimyndighetene. Western Union arbeider direkte med politimyndighetene på deres anmodning.

Vi arbeider ofte med politiorganisasjoner over hele verden, men det er viktig å merke seg at vi ikke har noen politimyndighet, og at arbeidet med å fange kriminelle innebærer farer for både agentene og kundene våre. Av den grunn, og fordi mottakere kan hente penger når som helst fra en lang rekke steder, samarbeider vi med politimyndighetene for å hjelpe til med etterforskning og rettsforfølgelse av personer som utnytter tjenestene våre til å begå svindel.

 

Spørsmål: Vil Western Union refundere pengene mine?

Hvis du har overført penger som ennå ikke er utbetalt, ringer du telefonnummeret for rapportering av svindel på 80018666 for å stoppe transaksjonen.

Hvis pengene ikke er hentet av mottakeren, vil du få alt refundert, inkludert transaksjonsgebyret.

Hvis pengene er hentet av mottakeren, og du har mistanke om at du er utsatt for svindel, oppfordrer vi deg til å legge inn en offisiell klage om svindel til Western Union og rapportere forholdet til politiet.

Alle saker som rapporteres til Western Union, vil bli vurdert for å avgjøre om refusjon er mulig. Vi jobber iherdig for å avdekke ulovlige transaksjoner og hindre at de finner veien gjennom systemet vårt, men svindlere er smarte og endrer stadig taktikk. Den beste måten å stoppe svindel på er å lære seg å identifisere svindlere og svindelforsøk.

 

Spørsmål: Hva gjør Western Union for å forhindre svindel?

Vi er forpliktet til å gjøre alt vi kan for at kundene våre ikke skal bli frarøvet hardt opparbeidede penger av svindlere. Derfor har vi innført en rekke tiltak for å hindre nettopp dette, blant annet følgende:

  • Automatisk advarsel om svindel
  • Informasjon om forebygging av svindel til våre agentkontorer i detaljhandelen
  • Tips og ressurser om bekjempelse av svindel på www.wu.com/fraudawareness og på Facebook og Twitter
  • Tilstedeværelse og foredrag på bransjesammenkomster om forebygging av svindel, inkludert ledende messer, hvor vi deler informasjon og tips som hjelper folk å oppdage og beskytte seg mot svindel

 

Spørsmål: Hva skal jeg gjøre med en søppel-e-post som henviser til Western Union?

Videresend den opprinnelige e-posten til spoof@westernunion.com. Merk at dette ikke er det samme som å klage. Hvis du tror du er utsatt for svindel, bør du ringe telefonnummeret for rapportering av svindel og rapportere lovbruddet, og deretter anmelde forholdet til politiet.


I tillegg oppfordrer vi deg til å dele informasjon om svindel og phishing-e-post med venner og familie. Å fortelle noe videre er en effektiv måte å spre informasjon om vanlige svindler på. Hvis du mottar uønsket phishing-e-post, gjør sannsynligvis andre det også.

 

Spørsmål: Hva er de vanligste svindelforsøkene?

Det finnes mange former for svindel, og kriminelle skifter stadig taktikk for å ligge ett skritt foran. Finn ut mer om typer svindel.

 

     Hold deg informert.

        Følg varslene og oppdateringene våre på: