• Mottaker
  • Betaling
  • Gjennomgang
  • Kvittering

Vanlige spørsmål

Send Penger til Mobiltelefon


 

 

Hvordan kan jeg sende penger til en mobiltelefon?

Hvis mottakeren bor i et land hvor vi tilbyr denne tjenesten, kan du sende pengene til mobiltelefonen deres. Sørg for at mottakeren har aktivert en Mobile Wallet hos en av våre mobilleverandørpartnere i deres land.

Sjekk tilgjengelige destinasjonsland og mobilnettverk.

^ Tilbake til toppen

 

Hva er en Mobile Wallet?

En Mobile Wallet (mobillommebok) er en elektronisk konto som er koblet til personens mobiltelefon. Penger kan deponeres elektronisk og brukes på samme måte som kontanter. En Mobile Wallet brukes til å betale for varer, offentlig transport og tjenester, i tillegg til regninger og å ta ut kontanter.

^ Tilbake til toppen

 

Kan jeg sende penger til enhver mobiltelefon?

En mobil pengeoverføring kan kun sendes til mobiltelefoner som hører til mobilleverandører som samarbeider mer Western Union.

^ Tilbake til toppen

 

Må avsender ha en mobiltelefon?

Nei, avsender må ikke ha en mobiltelefon for å sende en mobil pengeoverføring. Hvis avsender uansett har en mobiltelefon og velger å oppgi eget mobilnummer, mottar vedkommende en tekstmelding for å bekrefte at pengene har blitt levert eller varsle vedkommende ved eventuelle problemer.

^ Tilbake til toppen

 

Hva med valutakurser?

Valutakurser for mobile pengeoverføringer kalkuleres, påføres og vises når pengene blir sendt, med mindre annet spesifiseres av lokale forskrifter.

^ Tilbake til toppen

 

Hva om avsender gir feil mobilnummer for mottaker?

Midlene sendes basert på oppgitt mobilnummer. For å forsikre at pengene blir overført til den tilsiktede mottakeren, må du sørge for å oppgi riktig mobilnummer.

^ Tilbake til toppen

 

Hvordan kan du forsikre at en mobiltelefon er sikker?

Avsender må vise identifikasjon for å sende penger til en Mobile Wallet. Transaksjonene samsvarer med forskriftene i avsenderes land og med de som omhandler remisser på tvers av landegrenser. Mobilleverandører sikrer kundenes Mobile Wallet med PIN-koder og andre sikkerhetsmetoder. Sjekk med tjenesteleverandøren din for mer informasjon.

Hvis mobiltelefonen din blir mistet eller stjålet, ta kontakt med mobilleverandøren din slik at de kan fryse eller suspendere din Mobile Wallet for din egen beskyttelse.

^ Tilbake til toppen

 

I hvilken valuta blir mottakeren betalt?

Mobile pengeoverføring utbetales i den lokale valutaen for mottakers land.

^ Tilbake til toppen

 

Hvordan vet mottaker at de har mottatt midlene i deres Mobile Wallet?

Mottaker får en tekstmelding fra mobilleverandøren for å bekrefte at pengene har blitt levert eller for å varsle om eventuelle problemer.

Hvilke land kan motta penger sendt på nett med mobiltelefon?

Sjekk tilgjengelige destinasjonsland og mobilnettverk.

^ Tilbake til toppen