Send penger til en bankkonto i Marokko

Hva er fordelene?

  • Trygt – mottakerne trenger ikke å ha store kontantbeløp på seg.
  • Praktisk – mottakeren trenger ikke å besøke et agentkontor for å hente pengene.
  • Raskt – pengene settes normalt inn på konto i løpet av 48 timer.

Hva kreves?

Vi trenger et 24-sifret kontonummer for å kunne behandle overføringen. Dette er et annerledes fra IBAN. Det begynner med banken (code banque), etterfulgt av by- eller filialkode (code ville or code guichet), kontonummer (numéro de compte) og RIB-nøkkel (clé RIB).

Du finner mer informasjon om hvordan du oppgir mottakerens kontonummer nedenfor.

Bankens navn Kontoformat
(ingen bokstaver, kun tall)
Eksempel
(ikke bruk mellomrom)
Attijariwafa Bank Bankkode: 3 sifre (007)
By-/filialkode: 5 sifre
Kontonummer: 14 sifre
RIB-nøkkel: 2 sifre
00778700XXXXXXXXXXXXXX92
Al Barid Bank Bankkode: 3 sifre
Filialkode: 3 sifre
Kontonummer: 16 sifre
RIB-nøkkel: 2 sifre
 
BCP – Banque Centrale Populaire Bankkode: 3 sifre
By-/filialkode: 3 sifre
Kontonummer: 16 sifre
RIB-nøkkel: 2 sifre
 
BMCE Bank Bankkode: 3 sifre (011)
By-/filialkode: 5 sifre
Kontonummer: 14 sifre
RIB-nøkkel: 2 sifre
01181000XXXXXXXXXXXXXX83
BMCI BNP Paribas Bankkode: 3 sifre (013)
By-/filialkode: 8 sifre
Kontonummer: 11 sifre
RIB-nøkkel: 2 sifre
01378801100XXXXXXXXXXX48
Credit Agricole du Maroc Kommer snart  
Credit du Maroc Bankkode: 3 sifre (021)
By-/filialkode: 5 sifre
Kontonummer: 14 sifre
RIB-nøkkel: 2 sifre
02178000XXXXXXXXXXXXXX29
CIH Bankkode: 3 sifre (230)
By-/filialkode: 3 sifre
Kontonummer: 16 sifre
RIB-nøkkel: 2 sifre
230780XXXXXXXXXXXXXXXX72
SGMB Societe Generale Bankkode: 3 sifre (022)
By-/filialkode: 5 sifre
Kontonummer: 14 sifre
RIB-nøkkel: 2 sifre
02278000XXXXXXXXXXXXXX74