Privacyverklaring

Gegevensbeheerder

Western Union International Bank GmbH
Schubertring 11, A-1010 Wenen, Oostenrijk

Datum van inwerkingtreding: mei 2018

Voor Western Union, onze filialen en geassocieerde bedrijven ("Western Union" of "wij” of “ons”) is privacy een belangrijk thema en wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke informatie te verwerken in overeenstemming met eerlijke informatiepraktijken en de van toepassing zijnde wetten voor de gegevensbescherming.

OMVANG VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Western Union uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt wanneer u gebruik maakt van onze diensten in de Europese Economische Ruimte (EER), evenals uw keuzes over de manier waarop uw informatie verzameld en gebruikt wordt. Persoonlijke informatie betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN EN HOE WE ZE VERZAMELEN

Wanneer u gebruik maakt van onze digitale of retaildiensten, ons contacteert, of lid wordt van onze loyaliteitsprogramma’s (tezamen, de “diensten”), dan verzamelen wij persoonlijke informatie over u en kunnen wij deze persoonlijke informatie samen met andere informatie gebruiken die tijdens onze relatie met u verzameld of gegenereerd wordt. Wij verzamelen verschillende soorten van persoonlijke informatie over u, waaronder:

 • Contactinformatie, bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en nationale identificatienummers;
 • Transactie-informatie, met inbegrip van uw geldoverdrachten en betaalde facturen;
 • Zakengerelateerde informatie die ons helpt bij het verlenen van onze diensten aan u, bijvoorbeeld lidmaatschap in onze loyaliteitsprogramma’s, gebruik van onze diensten, en marketingkeuzes;
 • Compliance informatie, inclusief fraudepreventie, identiteitsverificatie, en sanctiecontroles.

Om een geldoverdracht uit te voeren of gebruik te maken van andere betalingsdiensten, moet u bepaalde informatie verstrekken die Western Union nodig heeft om de overdracht uit te voeren en om in staat te zijn onze wettelijke plichten met betrekking tot de overdracht van geld te vervullen. Indien bepaalde persoonlijke informatie niet verstrekt wordt kan dit een negatieve invloed hebben op de uitvoering van onze diensten voor u. Hierbij kan het om informatie gaan over de gebruikte identificatiewijze om een transactie te verzenden of te ontvangen (indien door de wet voorgeschreven), met inbegrip van het identificatie- of een kopie van het identificatiedocument, transactieactiviteit, bankrekening en betalingsinformatie.

Wanneer u gebruik maakt van onze mobiele applicaties, digitale of online diensten, kunnen wij ook persoonlijke informatie verzamelen over het domein en de host van waar u toegang tot het internet krijgt, het IP-adres van uw PC of het advertentie-ID van uw toestel, geolocatie indien geactiveerd, informatie over uw toestel (bijvoorbeeld eigenschappen, instellingen, opslag- en gebruiksinformatie), browser en bedrijfssysteemsoftware, sociale profielen en netwerkinformatie, datum en tijd van toegang tot onze websites en het adres van de site van waar u zich met onze website verbindt wanneer u ons bezoek. Wij verzamelen persoonlijke informatie over uw onlineactiviteit zoals beschreven in de paragraaf beneden “COOKIES EN INTERNETTECHNOLOGIE.”

Western Union verzamelt uw persoonlijke informatie op verschillende manieren:

 • Door transactieformulieren en uw interacties met Western Union agenten en partners;
 • Door online formulieren, registraties voor loyaliteits- en premieprogramma’s of wedstrijden, en andere onlinediensten die wij aanbieden (waarvan sommige door derden in naam van Western Union beheerd kunnen worden);
 • In geval van klantensupport of -advies, met behulp van e-mail, post, callcenters of live chat;
 • Door het proces van behoud of upgraden van onze diensten;
 • Door middel van geautomatiseerde middelen zoals communicatieprotocollen, e-mail communicaties en cookies;
 • Door onze mobiele applicaties (waarvan sommige door derden in naam van Western Union beheerd kunnen worden);
 • Door uw gebruik van sociale media of andere openbare databronnen; en
 • Door uw interesse in advertenties van Western Union die op sites van derden geplaatst worden.

Naast de persoonlijke informatie die wij van u verzamelen kunnen we ook persoonlijke informatie vergaren van de persoon waarnaar u geld stuurt of waarvan u geld ontvangst, evenals onze agenten, serviceproviders, zakenpartners, identiteitsverificatiebedrijven, bedrijven gespecialiseerd in betalings- en frauderisicomanagement, wetshandhavingsinstanties, en commerciële en openbare databronnen.

Wanneer u een aanvraag indient om Western Union Agent te worden, zullen we de door u verstrekte persoonlijke informatie gebruiken om uw aanvraag te onderzoeken en om te controleren of u geschikt bent om agent te worden.

DOELEN EN WETTELIJKE BASISSEN OP BASIS WAARVAN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN

Western Union mag uw persoonlijke informatie voor elk van de volgende doelen en wettelijke basissen gebruiken:

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor onze dienstverlening aan u: Dit bevat het gebruik van persoonlijke informatie nodig voor de uitvoering van geldoverdrachten, betalingsdiensten, prepaid kaarten, of loyaliteitsprogramma’s. Wij kunnen deze informatie gebruiken in de uitvoering van een contract met u of om stappen te ondernemen om een contract voor een van de hierboven of voor andere Western Union producten of diensten aan te gaan.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor legitieme zakendoeleinden: Dit bevat het gebruik van uw persoonlijke gegevens om onze producten, locaties, diensten, handelingen, de werking van deze site en uw klantenervaring te analyseren en te verbeteren, evenals om de return on investment van de markt en de merktevredenheid te meten. Dit kan ook betrekking hebben op het gebruik van uw informatie om marktonderzoeken uit te voeren. Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om klantendiensten te verstrekken en om de veiligheid en integriteit van onze technologiesystemen en diensten te helpen beschermen.

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor wettelijke en compliance doeleinden: Dit houdt het gebruik van uw persoonlijke informatie in om wettelijke en officiële plichten uit te voeren zoals bestrijding van witwaspraktijken en financiering van terrorismebestrijding, detectie, preventie en vervolging van fraude en diefstal evenals preventie van onrechtmatige of verboden gebruik van onze diensten. Dit kan ook het gebruik van uw gegevens bevatten om uw identiteit te valideren en identificeren en de inzet van derden om ons hierbij behulpzaam te zijn.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken op basis van uw instemming: Dit heeft betrekking op instemming om marketingcommunicaties te ontvangen of waar anders door toepasbare wet vereist. Indien wij uw instemming vragen zullen wij u informeren over het beoogde doel waarvoor uw informatie verwerkt zal worden.

Wij zullen u informeren wanneer uw informatie nodig is om de door u aangevraagde diensten te verstrekken of wanneer dit door de wet vereist is. In bepaalde gevallen, zoals bij het uitvoeren van geldoverdrachten, is het mogelijk dat wij u alleen onze diensten kunnen aanbieden wanneer u bepaalde informatie verstrekt.

COOKIES & INTERNET TECHNOLOGIE

Wij gebruiken internet technologieën zoals cookies en web beacons voor een groot aantal doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het volgende:

 • Om ons te helpen bij het verlenen van diensten aan u en om u te helpen om de beste ervaring met behulp van deze website te beleven;
 • Om u toe te staan om tijdens uw bezoek van webpagina’s te veranderen zonder dat u hiervoor uw wachtwoord opnieuw moet invoeren;
 • Om tijdelijk activiteit op onze website te traceren;
 • Om te bepalen of u onze website vanaf een banner of vanaf een geassocieerde website bereikt heeft;
 • Om informatie te verstrekken specifiek voor uw interesses op bijkomende websites;
 • Om de effectiviteit van onze promotiecampagnes beter te begrijpen en of om te weten u op onze promotieberichten gereageerd heeft;
 • Om u tijdens uw bezoek aan de website te identificeren, de inhoud van de website voor u te personaliseren en om u behulpzaam te zijn bij de uitvoering van transacties en bij de toegang tot informatie van uw account.

Western Union heeft het beheer van cookies door de gebruiker op onze websites mogelijk gemaakt. Wij zullen alleen cookies lezen en schrijven op basis van uw voorkeursniveau. (Opmerking: cookies die ingesteld werden voordat u uw voorkeursniveau veranderd heeft blijven op uw computer behouden; om ze te verwijderen, zie uw browserinstellingen en, indien nodig, de “Help” functie van uw browser). Indien uw browser JavaScript niet ondersteunt, dan kunt u het gebruik van cookies alleen door de instellingen van uw webbrowser beheren. Belangrijk: indien u alle cookies op uw browser deactiveert, dan zal dit de eigenschappen van deze site beperken, en kan dit invloed hebben op de uitvoering van uw transactie.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Western Union klikt u hier: https://www.westernunion.com/nl/nl/gebruikte-cookies.html

EXTERNE WEBSITES

Western Union’s website kan verbonden zijn websites van derden of kan bereikbaar zijn vanaf websites van derden. Western Union heeft de inhoud of de privacy praktijken toegepast door websites die met onze website verbonden zijn of waarvan onze website bereikbaar is niet gecontroleerd en is hiervoor niet verantwoordelijk. Western Union aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, hun inhoud of hun privacy beleid. Western Union onderschrijft geen websites van derden en geeft geen garantie voor informatie, software of andere producten of materialen die u daar kunt vinden, of voor resultaten die u kunt verkrijgen door het gebruik van deze sites.

VERTROUWELIJKHEID EN BEVEILIGING

Wij streven naar fysieke, technische en organisationele beveiligingen die de van toepassing zijnde nationale wetten en voorschriften vervullen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen accidentele of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, niet toegelaten onthulling of toegang, en tegen alle andere onrechtmatige vormen van verwerking. We streven er eveneens naar om informatietoegang te beperken tot onze werknemers, agenten en vertegenwoordigers die hiervan op de hoogte moeten zijn. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat derden op illegale wijze overdrachten intercepteren of verkrijgen die naar ons gezonden worden. Het is ook mogelijk dat derden u onrechtmatig instrueren om persoonlijke informatie aan hen te onthullen terwijl zij zich voordoen als Western Union.

WIJ KUNNEN UW INFORMATIE ONTHULLEN

Indien hiervoor een redelijke noodzaak bestaat omwille van een van voornoemde redenen, kunnen wij uw informatie onthullen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam, klanten ID nummer, adres, transactiepatronen en bankrekening aan de volgende types van organisaties of partijen:  

 • Bedrijven van de Western Union groep, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Western Union Payment Services Ireland Ltd (Ierland), Western Union International Bank GmbH (Oostenrijk), Western Union International Limited (Ierland), Western Union Financial Services, Inc (USA) en Western Union LLC (USA);
 • Onze agenten of zakenpartners die de door u aangevraagde specifieke service of geldoverdracht uitvoeren;
 • Service providers, betalingsverwerkers, bankpartners en gegevensverwerkers die aangesteld zijn om zaken- en klantendiensten voor ons uit te voeren;
 • Service providers en gegevensverwerkers aangesteld om ons behulpzaam te zijn bij het valideren van de juistheid van de door u verstrekte informatie, de bevestiging van uw identiteit en het beheer van risico’s in verband met beveiliging, fraude en identiteit.
 • Derden aan wie u toestemming gegeven heeft om toegang te krijgen tot uw account en/of informatie over uw account om diensten voor u uit te voeren, bijvoorbeeld accountinformatie, serviceproviders en betalingsserviceproviders

Wij kunnen uw persoonlijke informatie waarover wij beschikken doorsturen in verband met een verkoop of overdracht van onze zaken, compleet of gedeeltelijk. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens eveneens onthullen, zoals vereist of toegestaan door van toepassing zijnde wetten en voorschriften, aan toezichthoudende instanties, rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstantie in het algemeen, om compliance en wettelijke plichten te vervullen of om de rechten en belangen van Western Union of anderen te verdedigen.

INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

Wij sturen uw informatie naar partijen in landen buiten de EER, met inbegrip van, maar niet beperk tot de USA, zoals vereist door van toepassing zijnde wet, toezichthoudende instanties, rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken en overheidsinstanties. Verder, wanneer u geldt verstuurt of ontvangst naar of van een ander land, zijn wij eveneens verplicht om bepaalde delen van uw persoonlijke informatie met dat land te delen, zoals vereist of toegelaten door de wet. Wij sturen bepaalde persoonlijke informatie van u naar onze datacenters in de USA en verwerken ze om onze wettelijke en compliance plichten te vervullen die betrekking hebben op de door ons verstrekte diensten. We slaan ook bepaalde persoonlijke informatie op die we verzamelen op basis van hun marketingkeuzes in ons datacenter in de USA. Door deze website te gebruiken bevestigt u dat dergelijke informatieoverdracht buiten uw land of uw verblijfplaats mag gebeuren.

Persoonlijke informatie overgedragen buiten de ERR naar landen waarvan de Europese Commissie van oordeel is dat ze niet de passende bescherming bieden, wordt beschermd door passende contractuele clausules of andere EU-goedgekeurde mechanismen, in overeenstemming met de wet. U kunt verzoeken om deze mechanismen te raadplegen met behulp van de contactgegevens in het deel Contacteer ons.

KEUZE EN AFMELDING

Afhankelijk van uw keuzes en op basis van de contactinformatie die u verstrekt, kunnen wij u commerciële mededelingen over onze producten en loyaliteitsprogramma’s toesturen, waaronder offertes per e-mail, telefoon, post, SMS, sociale media en andere communicatie- of digitale kanalen. Wij voeren analyses uit van de informatie waarover we beschikken om onze klanten beter te begrijpen, met inbegrip van het opstellen van profielen en/of analytische programma’s om onze markering op maat van de klanten te maken of te personaliseren (wanneer u ingestemd hebt met markering) en om onze producten en diensten aan te passen om ons te helpen om beter in te spelen op uw behoeften en eisen.  U kunt zich steeds afmelden voor de ontvangst van marketingmededelingen. Belangrijk: indien u ervoor kiest om uw instemming in te trekken, is het mogelijk dat u niet kunt deelnemen aan of profiteren van onze programma’s, diensten en initiatieven waarvoor u eerder uw instemming gegeven heeft.

RETENTIE VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw persoonlijke gegevens zullen ingehouden worden in overeenstemming met verplichte retentieperiodes voor financiële transacties, bestrijden van witwaspraktijken, of andere voorschriften of wetten. In de andere gevallen zullen wij de informatie enkel behouden zolang dit nodig is voor de specifieke doelen waarvoor de informatie verzameld werd of om een mogelijke vraag te beantwoorden. In de regel zullen wij normaliter uw gegevens niet langer dan 10 jaar na een bepaalde transactie bewaren, behalve indien we verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

UW RECHTEN OP PERSOONLIJKE INFORMATIE EN HOE ONS TE CONTACTEREN

U heeft recht te weten dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken en ons een gratis kopie van uw informatie te vragen. U heeft het recht een gestructureerde en machine-leesbare kopie van bepaalde informatie te vragen die u ons verstrekt heeft. Wij kunnen u een redelijke vergoeding vragen om de informatie te verstrekken, of geen gevolg geven aan uw verzoek indien het verzoek duidelijk niet gefundeerd of excessief is. U heeft het recht van ons te eisen dat wij u niet langer marketinginformatie toesturen. U heeft het recht ons te verzoeken informatie over u te corrigeren die incompleet, niet exact of out-of-date is. U heeft het recht ons te verzoeken bepaalde informatie over u te wissen, ons gebruik van uw informatie te beperken, of bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde gebruiken van uw informatie. U heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wanneer we een verzoek ontvangen, dan kunnen wij bijkomende informatie vragen om uw identiteit te controleren. Wij zullen gevolg geven aan uw verzoek binnen de limieten van de van toepassing zijnde wetgeving.

Om deze rechten uit te oefenen dient u contact op te nemen met contact Western Union door te bellen naar 0800 022 8781 of via onze website https://www.westernunion.com/nl/nl/contact-opnemen.html. Wij zullen onze best doen om binnen 30 dagen aan uw verzoek gevolg te geven, maar we hebben het recht om deze periode in bepaalde omstandigheden te verlengen. Wij zullen gevolg geven aan uw verzoek zoals door de van toepassing zijnde wetgeving voorgeschreven.

Heeft u een klacht over de manier waarop Western Union op uw verzoek gereageerd heeft, of over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, dan verzoeken wij u uw klacht schriftelijk in te dienen. Wij zullen uw klacht onderzoeken en in de regel binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk reageren. U kunt ook onze Privacy Verantwoordelijke contacteren op wuprivacy@westernunion.com.

VERANDERINGEN

Western Union behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te veranderen. Geactualiseerde privacy-verklaringen zullen op deze website geplaatst worden wanneer wijzigingen optreden. Wij verzoeken u om deze privacyverklaring te controleren wanneer u ons bezoekt, zo heeft u de meest actuele verklaring.