• Ontvanger
  • Betaling
  • Controle
  • Kwitantie

Juridisch

Intellectueel eigendom


© 2001 - 2023 Western Union Holdings, Inc.

Alle rechten voorbehouden

De naam, het logo en gerelateerde handelsmerken en servicemerken, eigendom van The Western Union Company, zijn gedeponeerd en/of worden gebruikt in de VS en veel andere landen. Alle andere logo's, handelsmerken, servicemerken en handelsnamen waarnaar verwezen wordt op deze website zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM DE OP DEZE WEBSITE WEERGEGEVEN WESTERN UNION HANDELSMERKEN OF LOGO'S, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN WESTERN UNION, TE GEBRUIKEN, KOPIËREN OF REPRODUCEREN.

De informatie op de website wordt regelmatig bijgewerkt. Vanwege de technische aard van internet kan Western Union Holdings Inc. geen aansprakelijkheid accepteren voor de volledigheid en nauwkeurigheid van de weergegeven informatie, mits de onvolledigheid of onnauwkeurigheid niet opzettelijk is of het gevolg van grove nalatigheid van Western Union Holdings Inc. Daarom moet u de nauwkeurigheid van de hier gegeven informatie controleren, met name als de informatie gebruikt gaat worden als basis voor zakelijke handelingen.

Western Union Holdings Inc. neemt redelijke maatregelen om de kwaliteit te garanderen van de gegevens en overige informatie die door Western Union geproduceerd is en beschikbaar is op deze website. Informatie op deze website kan echter technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd of bijgewerkt worden. Western Union kan ook altijd zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen doorvoeren in de producten en/of services die in deze informatie worden beschreven. De op deze website beschreven services zijn wellicht niet beschikbaar bij alle Western Union-agentschappen.

Mits hiervoor geen uitzondering geldt, mag u informatie van Western Union Holdings Inc. vrij opslaan, verspreiden of kopiëren in fysieke of elektronische vorm voor persoonlijk of zakelijk gebruik, op voorwaarde dat u er geen financieel voordeel uit haalt. Verder mag informatie niet gewijzigd of oneigenlijk gebruikt worden.

De verspreiding van informatie van Western Union Holdings Inc. moet gepaard gaan met een bronvermelding: ‘Copyright: Western Union Holdings Inc.‘ en er moet een voorbeeld naar Western Union worden gestuurd.

De website biedt informatie van Western Union Holdings Inc., maar ook publicaties van andere auteurs. De rechten van de respectieve auteurs op het gebied van niet-aansprakelijkheid en copyright moeten gerespecteerd worden met betrekking tot dergelijke publicaties en informatie, ongeacht de hierboven beschreven niet-aansprakelijkheid, en vragen op dit vlak moeten aan de auteurs gericht worden.

Western Union Holdings Inc. accepteert geen aansprakelijkheid voor de inhoud, feitelijkheid, nauwkeurigheid of volledigheid van informatie van andere websites die via hyperlinks aan deze website zijn gelinkt.