< Juridische informatie

Intellectueel eigendom

© 2001 – 2021 Western Union Holdings, Inc.

Alle rechten voorbehouden

De naam WESTERN UNION, het WESTERN UNION-logo en hieraan gerelateerde handels- en servicemerken zijn het eigendom van The Western Union Company, gedeponeerd en/of gebruikt in de Verenigde Staten en vele andere landen. Alle overige op deze site genoemde handels- en servicemerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN DE OP DEZE SITE VERMELDE WESTERNUNION-HANDELSMERKEN EN -LOGO’S ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN WESTERNUNION TE GEBRUIKEN, TE KOPIËREN OF TE REPRODUCEREN.

De informatie op de website zal regelmatig worden bijgewerkt. Vanwege de technische aard van het internet kan Western Union Holdings Inc. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid en nauwkeurigheid van de weergegeven informatie, op voorwaarde dat de onvolledigheid of onnauwkeurigheid niet opzettelijk is of het gevolg is van de grove nalatigheid van Western Union Holdings Inc. U dient daarom de juistheid van de hier gegeven informatie te controleren, in het bijzonder als deze als basis voor zakelijke transacties moet worden gebruikt.

Western Union Holdings Inc. neemt redelijke maatregelen om de kwaliteit te garanderen van de gegevens en overige informatie die door Western Union geproduceerd is en beschikbaar is op deze website. Informatie op deze website kan echter technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd of bijgewerkt worden. Western Union kan ook altijd zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen doorvoeren in de producten en/of services die in deze informatie worden beschreven. De op deze website beschreven services zijn wellicht niet beschikbaar bij alle Western Union-agentschappen.

Op voorwaarde dat er geen bijzondere uitsluiting bestaat, staat het u vrij om door Western Union Holdings Inc. samengestelde informatie op te slaan, te verspreiden of te kopiëren in fysieke of elektronische vorm voor persoonlijk of zakelijk gebruik, mits er geen financieel voordeel uit wordt gehaald. Verder mag informatie niet gewijzigd of oneigenlijk gebruikt worden.

Elke verspreiding van informatie die is samengesteld door Western Union Holdings Inc. moet vergezeld gaan een bronvermelding: “Copyright: Western Union Holdings Inc.” en er moet een voorbeeld naar Western Union worden gestuurd.

Naast informatie die is samengesteld door Western Union Holdings Inc., biedt de website ook publicaties van andere auteurs. De rechten van de respectieve auteurs op het gebied van niet-aansprakelijkheid en copyright moeten gerespecteerd worden met betrekking tot dergelijke publicaties en informatie, ongeacht de hierboven beschreven niet-aansprakelijkheid, en vragen op dit vlak moeten aan de auteurs gericht worden.

Western Union Holdings Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, feitelijkheid, nauwkeurigheid of volledigheid van informatie van andere websites die via hyperlinks aan deze website zijn gelinkt.