• Estimate
  • Receiver
  • Payment
  • Review

Lokacije za provjeru identiteta

Nakon što se registrujete preko interneta, moraćete da posjetite jednu od dolje navedenih lokacija kako bismo mogli lično da potvrdimo vaš identitet. Od vas će se tražiti da pokažete isti identifikacioni dokument koji ste koristili pri registraciji.

Kada potvrdimo vaš identitet, moći ćete da šaljete novac preko interneta.

Ekspozitura Grad Adresa Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedelja
Crnogorska komercijalna banka BAR Maršala Tita 5 08:00-17:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka BAR Bulevar Revolucije 10A Soho city 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 :- : :- :
Crnogorska komercijalna banka BERANE 21. jula bb 08:00-18:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka BIJELA Bijela bb 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka BIJELO POLJE Tršova 34 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-14:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka BUDVA Mediteranska 7 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka CETINJE Njegoševa 28 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka DANILOVGRAD Sava Burića 1 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka GOLUBOVCI Mahala bb 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-12:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka HERCEG NOVI Trg Nikole Đurkovica 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka IGALO Šetaliste Pet danica 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka KOLAŠIN Trg boraca bb 08:00-15:30 08:00-15:30 08:00-15:30 08:00-15:30 08:00-15:30 08:00-12:30 :- :
Crnogorska komercijalna banka KOTOR Trg od oružja bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka KOTOR PC Kamelija 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:30-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka MELJINE Zemunska 143 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka MOJKOVAC Mališe Damjanovića bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka NIKSIC Njegoševa 23 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka NIKŠIĆ Njegoševa 3 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka PLJEVLJA Nikole Pašića 2 08:00-18:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka PODGORICA Seikha Zayeda 13, Capital Plaza 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 :- : :- :
Crnogorska komercijalna banka PODGORICA Bul. Svetog Petra Cetinjskog 121 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 :- : :- :
Crnogorska komercijalna banka PODGORICA Kralja Nikole 21 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 :- : :- :
Crnogorska komercijalna banka PODGORICA Stari aerodrom, market Voli 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-16:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka PODGORICA Novaka Miloševa 6 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-14:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka PODGORICA Moskovska bb 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-16:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka PODGORICA Cetinjski put bb Delta City 10:00-22:00 10:00-22:00 10:00-22:00 10:00-22:00 10:00-22:00 10:00-22:00 10:00-22:00
Crnogorska komercijalna banka PODGORICA Bratstva i jedinstva 28 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka PODGORICA Moskovska 2D 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka PODGORICA Kralja Nikole 323 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka PODGORICA Trg nezavisnosti 35 08:00-21:00 08:00-21:00 08:00-21:00 08:00-21:00 08:00-21:00 08:00-17:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka PODGORICA Moskovska 2D privatno bankarstvo 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 :- : :- :
Crnogorska komercijalna banka ROŽAJE Maršala Tita bb 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-13:30 :- :
Crnogorska komercijalna banka TIVAT Palih boraca bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka TIVAT Trg Magnolija bb 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:30-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka ULCINJ Majke Tereze bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Crnogorska komercijalna banka ŽABLJAK Vuka Karadžića bb 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-12:00 :- :
Erste banka BAR Vladimira Rolovića bb 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-12:30 :- :
Erste banka BERANE Mojsija Zečevića 22 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 :- : :- :
Erste banka BIJELO POLJE Muniba Kučevića 9 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-12:30 :- :
Erste banka BUDVA 22. Novembra bb 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-12:30 :- :
Erste banka CETINJE Njegoševa bb 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 :- : :- :
Erste banka HERCEG NOVI Trg Nikole Đurkovića 26 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-12:30 :- :
Erste banka KOLAŠIN Buda Tomovića 6 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 :- : :- :
Erste banka KOTOR Put prvoboraca bb 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-12:30 :- :
Erste banka NIKSIC Bul. 13 Jula bb 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-12:30 :- :
Erste banka PLJEVLJA Kralja Petra I 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 :- : :- :
Erste banka PODGORICA Arsenija Boljevića 2a, City Mall 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-12:30 :- :
Erste banka PODGORICA Novaka Miloševa 40 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-12:30 :- :
Erste banka PODGORICA Bul. Svetog Petra Cetinjskog 33 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 :- : :- :
Erste banka PODGORICA Bul. Pera Ćetkovića 51 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 :- : :- :
Erste banka ROŽAJE Maršala Tita bb 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 :- : :- :
Erste banka TIVAT Njegoševa 4 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-12:30 :- :
Erste banka ULCINJ 26. novembra b.b. 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-15:30 08:30-12:30 :- :
Lovćen banka BAR Bulevar JNA b.b. 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Lovćen banka BUDVA Mediteranska bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Lovćen banka BUDVA Autobuska stanica Budva bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Lovćen banka CETINJE Njegoševa 36 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Lovćen banka HERCEG NOVI Save Kovačevića 4 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Lovćen banka KOTOR Tabačina 10 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Lovćen banka MOJKOVAC Mališe Damjanovića bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Lovćen banka NIKŠIĆ Trg Save Kovačevića 4 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Lovćen banka PODGORICA Džordža Vašingtona 86 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-16:00 :- :
Lovćen banka PODGORICA Trg Argentina 1 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Lovćen banka PODGORICA Admirala Zmajevića b.b. 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Lovćen banka PETNJICA Petnjica bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Lovćen banka TIVAT Luke Tomanovića 8 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Lovćen banka ULCINJ 26. novembra b.b. 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Lovćen banka ROŽAJE Maršala Tita 1 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore ANDRIJEVICA Branka Deletića bb 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore BAR Maršala Tita 42 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore BERANE Mojsija Zečevića 12 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore BIJELO POLJE Muha Dizdarevića 1 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore BUDVA Mediteranska 5 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore CETINJE Bajova 45 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore DANILOVGRAD Baja Sekulića 11 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore GOLUBOVCI Golubovci bb 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore HERCEG NOVI Trg Nikole Đurkovića bb 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore IGALO Šetalište V Danica 1 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore KOLAŠIN Trg Vukmana Kruščića bb 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore KOTOR Trg od oružja bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore MOJKOVAC Mališe Damjanovića bb 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore NIKŠIĆ Radoja Dakića 2 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore NIKŠIĆ Njegoševa 16 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore PLAV Čaršijska bb 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore PLJEVLJA Kralja Petra 48 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore PLUŽINE Lazara Sočice bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore PODGORICA Trg Vektre bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-15:00 :- :
Prva banka Crne Gore PODGORICA Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 :- : :- :
Prva banka Crne Gore PODGORICA Vuka Karadžića bb 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 :- :
Prva banka Crne Gore PODGORICA Bulevar Pera Ćetkovića 30 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore PODGORICA 4. jula bb, šalter HD Laković 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore PODGORICA Bracana Bracanovića bb, Tuški put 07:30-15:00 07:30-15:00 07:30-15:00 07:30-15:00 07:30-15:00 :- : :- :
Prva banka Crne Gore PODGORICA Studentska bb, City kvart 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore ROŽAJE Gradski trg bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore ŠAVNIK Šavnik bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 :- : :- :
Prva banka Crne Gore TIVAT Pine bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore TUZI Tuzi bb 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore ULCINJ 26. novembar 66 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Prva banka Crne Gore ŽABLJAK Durmitorskih ratnika 1 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-15:00 08:00-13:00 :- :
Universal Capital Bank PODGORICA Stanka Dragojevića bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Universal Capital Bank PODGORICA Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 35 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-13:00 :- :
Universal Capital Bank PRŽNO Hotel Maestral, Pržno bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-13:00 :- :
Universal Capital Bank SVETI STEFAN Sveti Stefan bb 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 :- : :- :
Intours - Autobuska stanica Podgorica PODGORICA Trg goolotočkih žrtava bb 07:30-22:00 07:30-22:00 07:30-22:00 07:30-22:00 07:30-22:00 08:00-22:00 10:00-22:00
Autobuska stanica Nikšić NIKŠIĆ Gojka Garčevića bb 07:30-22:00 07:30-22:00 07:30-22:00 07:30-22:00 07:30-22:00 08:00-22:01 10:00-22:01
Autobuska stanica Tivat TIVAT Bonići I 07:30-22:00 07:30-22:00 07:30-22:00 07:30-22:00 07:30-22:00 08:00-22:00 10:00-22:00
Insomnia - Autobuska stanica Sutomore SUTOMORE Autobuska stanica Sutomore bb 07:30-22:00 07:30-22:00 07:30-22:00 07:30-22:00 07:30-22:00 08:00-22:00 10:00-22:00
Autobuska stanica Herceg Novi HERCEG NOVI Dr. Jovana Bijelića 1 07:30-22:00 07:30-22:00 07:30-22:00 07:30-22:00 07:30-22:00 08:00-22:00 10:00-22:00

Koji identifikacioni dokument je prihvaćen?

Ponesite sa sobom isti identifikacioni dokument koji ste koristili za registraciju vašeg profila prilikom posjete lokaciji za potvrdu identiteta. Prihvaćeni identifikacioni dokumenti u Crnoj Gori su važeći pasoš ili lična karta.

Identifikacioni dokumenti treba da sadrže vaše puno ime i prezime, identifikacione podatke i datum rođenja.

Koliko će dugo trajati potvrda mog identiteta?

Kada prikažete važeći identifikacioni dokument na lokaciji za potvrdu, primićete potvrdu SMS porukom. Ako morate da pošaljete veći iznos novca prije dovršetka potvrđivanja identiteta, posjetite lokaciju agenta kompanije „Western Union“.