Pinigų per kelias minutes paslaugos pastabos

Apribojimai

Lėšų pristatymas gali būti uždelstas arba paslaugos gali būti nepasiekiamos, atsižvelgiant į operacijos sąlygas, įskaitant siunčiamą sumą, paskirties šalį, galimą valiutą, reglamentavimo klausimus, tapatybės nustatymo reikalavimus, vietos darbo valandas, laiko juostų skirtumą arba uždelsto pristatymo parinkčių pasirinkimą.

Interneto ir telefono paslaugoms (jei pasiekiamos), būtina naudoti „Visa®“, „MasterCard®“, „Maestro“. Gali būti taikomas kortelės išdavėjo avansinis mokestis grynaisiais. Išsamią informaciją žr. siuntimo formos ar interneto sąlygas.

Paslaugos pasiekiamumas

  • Paslauga Per kelias minutes galima naudotis daugiau kaip 200 pasaulio šalių.