Įmonės informacija

Pinigų pervedimo internetu tiekėjas
Paslaugos vykdytojo kontaktinė informacija:

„Western Union International
Bank GmbH“
Schubertring 11, A-1010 Vienna
Tel. +43-1-506 17 100
El. paštas: office@westernunionbank.com

Registruotasis įmonės biuras:
Viena, Austrija

Komercijos registro nr.:
FN 256184t
Vienos komercinis teismas

Mokesčių mokėtojo kodas:
ATU 61347377

Įgaliotasis atstovas:
Generaliniai direktoriai:
Peter Bucher
Christian Hamberger
Sandra Simundza Bilandzic

Reguliavimo tarnyba:
Austrijos finansų rinkos institucija
Otto-Wagner-Platz 5
1090 Vienna, Austria