Magyarország: A Western Union® Online Pénzátutalási Szolgáltatásokra Vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

 

FONTOS, HOGY ELOLVASSA ÉS MEGÉRTSE AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINKET, MIELŐTT AZOKAT ELFOGADNÁ. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINK KORLÁTOZÁSOKAT TARTALMAZNAK AZ ÖNNEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEINK HATÁLYÁRA VONATKOZÓAN, TOVÁBBÁ RÖGZÍTIK AZ ÖNNEL SZEMBENI, AZ ÖN ÁLTAL A WESTERN UNION ONLINE PÉNZÁTUTALÁS EREDMÉNYEKÉPPEN ESETLEGESEN ELSZENVEDETT KÁROKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGÜNK KORLÁTOZÁSAIT ÉS KIVÉTELEIT. AZ ADOTT ELŐÍRÁSOKAT VASTAG BETŰKKEL SZEDTÜK.

Általános Szerződési Feltételeink az alábbi meghatározásokat alkalmazzák:

a.     a „Bankkártya” kifejezés Visa® vagy MasterCard® hitel- vagy betétkártyára vonatkozik;

b.     a „Munkanap” olyan nap, ami nem szombat és nem vasárnap, és amikor a bankok Bécsben rendes üzleti tevékenység végzése céljából nyitva vannak;

c.     a „Kártyakibocsátó” kifejezés a Bankkártya kibocsátójára és tulajdonosára vonatkozik;

d.     az „MWallet számla” kifejezés egy adott személy mobiltelefonszámához kapcsolt elektronikus számlára vonatkozik, amelyen pénz elektronikusan elhelyezhető és készpénzként használható.

e.     a „Fizetési mód” kifejezés olyan lehetőségeket jelent, amellyel a Feladó készpénzátutalásokat tehet a Western Union Online Szolgáltatáson keresztül; ez országonként eltérő lehet, és tartalmazhat bankkártyás, bankszámlán keresztüli és egyéb fizetési módokat is.

f.     a „Tiltott Cél” kifejezés vonatkozik bármilyen törvénytelen célra; beleértve többek között a szerencsejáték-szolgáltatásokért, szerencsejáték-zsetonokért vagy szerencsejáték-hitelért teljesített vagy fogadott kifizetésekre; saját maga, mint Címzett felé a fizetőképesség bizonyítása érdekében történő pénzküldésre (CSALÁS KOCKÁZATA); egynél több profil létrehozására; és más személy nevében történő pénzküldésre vagy -felvételre.

g.     a „Címzett” kifejezés a pénzátutalás kedvezményezettjeként megjelölt személyre vonatkozik (függetlenül attól, hogy az átutalást a Western Union Online Szolgáltatáson keresztül kezdeményezte a Feladó vagy más Western Union Pénzátutalási szolgáltatáson keresztül indította valamely személy);

h.     a „Feladó” az a személy, aki pénzátutalást kezdeményezett a Western Union Online Szolgáltatáson keresztül;

i.     „Tranzakció” minden pénzátutalás, amelyet a Western Union Online Szolgáltatáson keresztül kezdeményezett;

j.     a „Western Union”, „Mi”, „Miénk” vagy „Minket” kifejezések a Western Union International Bank GmbH-ra és a Western Union International Limitedre vonatkoznak, illetve a megállapodás előírásainak 9. cikkével kapcsolatosan és a „Mulasztás vagy csalás nevünkben” előírással összefüggésben tett hivatkozásokban magukban foglalják továbbá a Western Union kapcsolt vállalkozásait vagy megbízottait is, amennyiben azok egyébként a Western Union által teljesítendő tevékenységeket vállalnak a Western Union Online Szolgáltatás vagy a Western Union Mobilalkalmazás nyújtása érdekében;

k.     a „Western Union Online Szolgáltatás” kifejezés a Western Union Honlapon általunk nyújtott pénzátutalási szolgáltatásokra és a Western Union Mobilalkalmazásra vonatkozik;

l.     a „Western Union Honlap” vagy „Honlap” az általunk a pénzátutalási szolgáltatások nyújtása érdekében üzemeltetett Honlapra vonatkozik; és

m.     az „Ön”, „Öné” vagy „Önnek” kifejezések minden egyes és bármely, a Western Union Honlapot Feladóként használó személyre vonatkoznak.

1.              BEMUTATKOZÁS

1.1.     A Western Union® Online Szolgáltatást a Western Union International Bank GmbH („WUIB”) nyújtja a Western Union International Limiteddel együttműködve. A WUIB osztrák korlátolt felelősségű társaság, melynek bejegyzett székhelye THE ICON VIENNA (Tower 24), Wiedner Gürtel 13, A-1100 Vienna, cégjegyzékszáma a cégjegyzékét vezető Bécsi Kereskedelmi Bíróságnál 256187t. Adatkezelői regisztrációs száma 2111221. A Western Union International Limited egy ír társaság (cégjegyzékszáma: TO 372428), melynek bejegyzett székhelye Richview Office Park, Unit 9, Clonskeagh, Dublin 14, Írország.

1.2.     Az ügynökök és a helyi képviseletek címeiről és nyitvatartási idejéről ügyfeleink a +32 2 2639 7118 telefonszámon kaphatnak bővebb felvilágosítást. A WUIB továbbá elérhető a következő ingyenes hívószámon is: 802 00159; illetve e-mailben a hungary.customer@westernunion.com címen.

1.3.     A WUIB felügyeletét az Osztrák Pénzpiaci Felügyeleti Hatóság [Finanzmarktaufsicht] látja el („Pénzpiaci Felügyeleti Hatóság”), melynek címe Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Bécs, telefonszáma +43 1 249 59. Bővebb információt a Pénzügyi Felügyeleti Hatóságról a hatóság honlapján találnak: www.fma.gv.at.

2.              SZOLGÁLTATÁSAINK

2.1.     A Western Union Online Szolgáltatás belföldi és külföldi pénzátutalási szolgáltatásokat nyújt. A Western Union Online Szolgáltatás használatához legalább 18 évesnek kell lennie, és a szokásos tartózkodási helyének Magyarországon kell lennie. Minden egyes pénzátutalás egyedi tranzakciós számot kap, ez a Pénzátutalási Ellenőrző Szám vagy „MTCN”.

2.2.     A pénzátutalás teljesítéséhez szükséges információ kitöltésével és jóváhagyásával, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Feladó megbízza a WUIB-t egy bizonyos pénzátutalás teljesítésére. Minden egyes pénzátutalás külön megállapodást képez a WUIB és a Feladó között, amely az adott pénzátutalás teljesítésére korlátozódik. Soha nem jön létre Ön és közöttünk keretmegállapodás, amely egyenkénti és későbbi pénzátutalások teljesítésére kötelezne bennünket. A Feladó megfelelő módon tájékoztatja a pénzátutalás Címzettjét.

2.3.     Jogszabályban előírt vagy szabályozói követelményektől függően vállaljuk, hogy a pénzösszegeket a Címzett részére felvehetővé tesszük legkésőbb a pénzösszegek átvételének Munkanapját („Átvételi Nap”) követő Munkanap végéig. Az átvétel pillanatának az a pillanat minősül, amikor az átutalandó összegeket és az adott átutalással kapcsolatos díjakat kézhez kaptuk. Papíralapú űrlapon megadott pénzátutalás esetén az időszak egy újabb Munkanappal hosszabbodik.

2.4.     Abban az esetben, ha a pénzátutalás (i) az EGT-n kívül eső állam felé történik vagy (ii) az euró és valamely közösségi tagállam vagy EGT tagállam eurótól eltérő pénzneme közötti többszörös devizaátváltást feltételez vagy (iii) nem euróban fizetendő ki, a pénzösszegeket a Címzett részére legkésőbb az Átvétel Munkanapját követő negyedik nap végéig tesszük felvehetővé.

2.5.     Szokásos pénzátutalások esetén a pénzösszegek rendszerint perceken belül felvehetők, az adott ügynök telephelyének nyitvatartási idejétől függően. Bizonyos országokban a szolgáltatás ideje eltolódhat vagy egyéb korlátozások állhatnak fenn. Amennyiben bővebb információra lenne szüksége, kérjük, hívja a jelen Általános Szerződési Feltételek 1.2. pontjában jelzett hívószámot.

2.6.     A Western Union Online Szolgáltatás különböző lehetőségeket kínál arra, hogy pénzt lehessen fogadni, többek között készpénzben az ügynöknél, illetve közvetlenül bankszámlára vagy mobiltelefonra. Amikor a pénzösszegeket készpénzben fizetjük ki, a Címzettnek megfelelő okirattal igazolnia kell a személyazonosságát, és meg kell adnia a Western Union által megkövetelt, a pénzátutalással kapcsolatos összes tranzakciós adatot, különösen a Feladó nevét, a pénz feladási országát, a Címzett nevét, az átutalt pénz hozzávetőleges összegét, valamint minden más olyan feltételt és követelményt, amely a Western Union ügynökének helyén a pénz kifizetéséhez kötelező, mint például a MTCN (Pénzátutalási Ellenőrző Szám). A felveendő pénzösszeget a Címzettnek fizetjük ki, akinek pénzfelvételi jogosultságáról a Western Union vagy Ügynöke az azonosítási okiratok ellenőrzését követően meggyőződött. A kifizetéseket akkor is meg lehet tenni, ha a Címzett által megadott tranzakciós adatok kisebb hibákat tartalmaznak. Sem a Western Union, sem Ügynökei nem hasonlítják össze a Címzettnek „Pénzfeladás” nyomtatványon és a „Pénzkifizetés” nyomtatványon feltüntetett címének adatait. Bizonyos kifizetési helyeken a pénzösszeg felvételéhez a Címzettet felkérhetik személyazonossága igazolására vagy egy ellenőrző kérdés megválaszolására, esetleg mindkettőre. Az ellenőrző kérdések nem képeznek kiegészítő biztonsági funkciót, valamint nem használhatók a pénzátutalás teljesítésének időzítésére vagy késleltetésére, és bizonyos országokban tiltottak. Bankszámlára vagy mobiltelefonra teljesítendő tranzakciók esetén a Western Union a Feladó által megadott adatoknak megfelelő számlára utalja pénzt. Amennyiben a számlatulajdonos (beleértve a mobiltelefonszámokat, mobiltelefonos számlák esetén) és a tervezett Címzett neve között eltérés lenne, az átutalást a Feladó által megadott számlaszámra írják jóvá.

2.7.     A hatályos jogszabályok tiltják, hogy a pénzátutalást nyújtók bizonyos egyénekkel vagy országokkal lépjenek üzleti kapcsolatba; a Western Union köteles minden tranzakciót összehasonlítani a névjegyzékekkel, amelyeket azon országok és tartományok kormányai közöltek, amelyekben üzleti tevékenységet folytatunk, beleértve az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Kincstári Hivatalát (Office of Foreign Assets Control - OFAC) és az Európai Uniót. Potenciális találat esetén a Western Union megvizsgálja a Tranzakciót annak megállapítására, hogy a találatban szereplő név valóban a vonatkozó jegyzékre felvett személyé-e. Ezért a Western Union jogosult a Feladótól vagy a megjelölt Címzettől további adatokat és a személyazonosságának az igazolását követelni, ami késleltetheti a Tranzakciót. Ez a jogszabályi előírás a Western Union által teljesített összes Tranzakcióra vonatkozik (beleértve az Egyesült Államokon kívül indított vagy teljesített átutalásokat is).

2.8.     Átutalási Díjak: a Western Union által a Feladónak a pénzátutalás teljesítéséért felszámított költségekről szóló írásos tájékoztatás a tranzakcióban alkalmazott Western Union Honlapon található, és megjelenik a Feladó képernyőjén a kifizetési megbízás teljesítése előtt. A pénzátutalás konkrét átutalási díjait a www.westernunion.com „Online Pénzfeladás” mezője jelzi. Válassza ki a Címzett országát, adja meg az átutalandó összeget, és kattintson a „Kiszámít” gombra. A Feladó állja a pénzátutalás teljesítésével kapcsolatos összes díjat, kivéve, ha a címzett országában érvényes jogszabály másként rendelkezik. Bizonyos esetekben a pénzátutalás kifizetését helyi adók és szolgáltatási díjak terhelhetik. A Címzettnek további díjai merülhetnek fel a Feladó pénzösszegének számlaalapú pénzátutalás, mobiltelefon vagy bankszámla révén történő felvételéért. A pénzátutalásokat a (Címzett) helyi pénznemben vezetett számlára kell küldeni, ellenkező esetben a kifizető intézmény (amely a Címzett számláját vezeti) saját árfolyamán válthatja át a pénzösszegeket vagy akár meg is tagadhatja a pénzátutalást. A Címzett mobiltelefon-szolgáltatóval, mWallet számla-szolgáltatóval vagy egyéb számlaszolgáltatóval kötött megállapodása vonatkozik a számlára és rögzíti a jogait, kötelezettségeit, vonatkozó díjait, a pénzösszegek felvehetőségét és a számla korlátozásait. Amennyiben a számlatulajdonos (beleértve a mobiltelefonszámokat, mobiltelefonos számlák esetén) és a tervezett Címzett neve között eltérés lenne, az átutalást a Feladó által megadott számlaszámra írják jóvá. A Western Union további díjakat számíthat fel a pénzátutalás feladására vagy kifizetésére használt számlával összefüggésben. A Western Union semmilyen felelősséget nem vállal az olyan költségekkel kapcsolatosan, amelyek a Feladónál vagy bármely számlatulajdonosnál merültek fel a nem helyi pénznemre történő átváltásra alkalmazott árfolyammal vagy a címzett vagy közvetítő pénzügyi szolgáltató részéről felmerült műveletekkel vagy mulasztásokkal összefüggésben.

2.9.     Devizaváltás

a.      A pénzátutalási kifizetéseket rendszerint a címzett országának pénznemében teljesítik (bizonyos országokban a kifizetés kizárólag alternatív pénznemben érhető el). Minden devizanemet a Western Union mindenkori aktuális átváltási árfolyamán váltunk át. A Western Union az átváltási árfolyamát az árréssel növelt kereskedelmi bankközi árfolyamok alapján állapítja meg. A legtöbb átváltási árfolyam naponta többször módosul a nemzetközi pénzügyi piacok záróárfolyamaival összhangban. Egy adott pénzátutalás átváltási árfolyamát a www.westernunion.com oldalon adjuk meg, miután kiválasztotta a címzett országát az „Online Pénzfeladás” mezőben, megadta az átutalni kívánt összeget, és a „Kiszámít” gombra kattintott.

b.      A devizát az átutalás pillanatában váltjuk át, és a Címzett az átutalási folyamat során jelzett devizaösszeget kapja meg. Azonban bizonyos országokban a helyi jogszabályok megkövetelik, hogy a pénzátutalásokat kizárólag a kifizetés pillanatában váltsák át. Amennyiben a Feladó ilyen országba küld pénzt, a fent említett átváltási árfolyam csupán hozzávetőleges, és a tényleges átváltási árfolyamot a kifizetés pillanatában állapítják meg. A Western Union ügynökei felajánlhatják a Címzetteknek a lehetőséget, hogy a Feladó által kiválasztott devizanemtől eltérő devizanemben vegyék fel a pénzt. Ilyen esetekben a Western Union (vagy ügynökei, a mobiltelefon-szolgáltató vagy számlaszolgáltató) további díjakat szedhet be, amikor a Feladó pénzösszegét a Címzett által kiválasztott devizanemre váltja át. Amennyiben a Feladó a címzett országának nemzeti devizanemétől eltérő devizanemet választ a kifizetésre, előfordulhat, hogy a kiválasztott kifizetési pénznem nem érhető el az adott ország összes kifizetőhelyén, vagy nem áll rendelkezésre a teljes pénzátutalás teljesítéséhez szükséges mértékben elegendő kis címletben. Ilyen esetben a kifizető ügynök a Feladó pénzátutalását teljes egészében vagy részben a nemzeti devizanemben fizetheti ki. Előfordulhat, hogy a Western Union átváltási árfolyama kevésbé előnyös, mint bizonyos nyilvánosan közölt, bankközi vagy egyéb pénzügyi intézmények közötti tranzakciókban alkalmazott kereskedelmi átváltási árfolyamok. Az ügyfeleknek ajánlott devizaátváltási árfolyam és a Western Union által kapott devizaátváltási árfolyam közötti bármely különbözetet a Western Union (és bizonyos esetekben ügynökei, a mobiltelefon-szolgáltató vagy számlaszolgáltató) tartja meg az átutalási díjakon felül. A konkrét címzett országok esetén alkalmazandó átváltási árfolyamokkal kapcsolatos további tájékoztatást az alábbiakban megadott ingyenes telefonszámon vagy Honlapunkon kaphat.

2.10.     SMS – A Western Union bizonyos országokban ingyenes SMS-értesítést ajánlhat fel, amelyben jelzi (a Feladó felé), hogy az átutalt pénzösszeget a Címzett felvette vagy a Címzett felveheti. A telefonszolgáltató által felszámított költségekért kizárólag a Feladó vagy a Címzett felelős. A Western Union nem felelős az SMS-üzenetekkel kapcsolatos semmilyen költségért. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megengedik, az SMS-t a Feladónak és/vagy a Címzettnek a tranzakció pillanatában megadott mobilszámára küldik el. A Western Union SMS-üzeneteket egy átjáró felé küldi továbbításra, azonban a továbbítás a harmadik felek felelősségébe tartozik, és nem garantálható. A Western Union nem felelős a saját rendszerein kívül felmerült műszaki meghibásodásokért.

3.              ÖNNEL SZEMBENI FELELŐSSÉGÜNK

3.1.     Kijelentjük, hogy hajlandóak vagyunk Önnek a pénzátutalási szolgáltatásokat és a vonatkozó információkat biztosítani a jelen Általános Szerződési Feltételekkel összhangban, egyszeri kifizetések formájában, továbbá kijelentjük, hogy észszerű gondossággal járunk el.

3.2.     Nem vagyunk kötelesek semmilyen tranzakcióra vonatkozó megbízást elfogadni, és semmilyen jellegű felelősségünk nem keletkezik az ilyen megbízások elutasítása, illetve az Önnek nyújtott szolgáltatások visszavonása, megszüntetése vagy korlátozása miatt. Ezek az Általános Szerződési Feltételek viszont minden olyan megbízásra érvényesek, amelyet elfogadunk.

3.3.     Nem vállalunk semmilyen felelősséget az alábbiakért:

a.     Ön által a Western Union Online Szolgáltatás révén kifizetett termékekért vagy szolgáltatásokért, különösen azok szállításáért;

b.     a kommunikációs berendezéseknek a hatáskörünkön kívül eső hibáiért;

c.     az olyan adatvesztésért, illetve az adatátvitel olyan késéseiért, amelyeket az internetszolgáltató, a böngésző vagy egyéb szoftver használata okozott, és amelyek a hatáskörünkön kívül esnek;

d.     az Ön Kártyakibocsátója által nyújtott szolgáltatásokért;

e.     harmadik felektől eredő vírusokért;

f.     a Western Union Honlapon vagy a Western Union Online Szolgáltatásban felmerült olyan hibákért, amelyek az Ön vagy harmadik fél által megadott hiányos vagy hibás információkból származnak;

g.     bármely üzenet vagy információ olyan jogosulatlan használatáért vagy lehallgatásáért, amely a Honlap elérése előtt következett be; vagy

h.     az adatok bármely jogosulatlan használatáért vagy jogosulatlan hozzáféréséért Önnel vagy általunk lebonyolított Tranzakcióival kapcsolatosan, kivéve, ha az adott felhasználás vagy hozzáférés a mi nevünkben történt mulasztás eredménye.

3.4.     Bármilyen korábbi, készpénzátutalás kezdeményezése iránti megállapodásunktól függetlenül semmilyen kötelezettséggel nem tartozunk Önnek a pénzátutalás kezdeményezésére vagy teljesítésére vonatkozóan, amennyiben:

a.     nem kapunk elegendő bizonyítékot az Ön személyazonosságára vonatkozóan;

b.     okunk van úgy vélni, hogy a Tranzakció adatai hibásak, jogosulatlanok vagy hamisak;

c.     hibás vagy hiányos információt közölt velünk, illetve nem kapjuk meg időben az Ön Tranzakciós információit ahhoz, hogy a kért pénzátutalást időben teljesítsük; vagy

d.     az Ön kártyakibocsátója nem engedélyezi az Ön bankkártyájának használatát arra, hogy a Tranzakciót és díjainkat kifizesse.

A 8. szakaszban megadottakon kívül semmilyen felelősséget nem vállalunk az átutalás Címzett részére történő kifizetésének elmaradása vagy késedelme miatt keletkezett károkért, illetve olyan esetben, amikor a Western Union Online Szolgáltatás valamilyen oknál fogva nem teljesíti a Tranzakciót.

3.5.     Jogunkban áll részben vagy teljesen megtagadni a Western Union Online Szolgáltatás nyújtását Önnek, amennyiben az adott igénybevétel a Western Union szabályzatait sérti (beleértve a csalás megelőzésére irányuló, pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása elleni szabályzatokat) és/vagy az alkalmazandó jogba, bírósági határozatba vagy szabályozó hatóság, kormányzati szerv vagy bármely más, felettünk illetékességgel rendelkező szerv előírásaiba ütközik, vagy amennyiben egy ilyen intézkedést szükségesnek tartunk a saját érdekeink védelmére. Amennyiben (részben vagy teljesen) megtagadjuk, hogy Önnek a Western Union Online Szolgáltatást nyújtsuk a fenti okok bármelyikénél fogva, megfelelő módon értesítjük Önt a lehetőségekhez mérten, és megindokoljuk az elutasítást, kivéve, ha ebben törvényes okok akadályoznak meg bennünket.

3.6.     Jogunkban áll a Western Union Honlap vagy a Western Union Online Szolgáltatás üzemeltetését részben vagy egészben megszüntetni, amennyiben a hatáskörünkön kívül eső körülmények ilyen intézkedésre kényszerítenek bennünket, és ennek okán azt helyénvalónak tartjuk („Hatáskörünkön Kívül Eső Események”). Amennyiben a Western Union Honlapon vagy a Western Union Online Szolgáltatással nyújtott szolgáltatások bármilyen oknál fogva megszakadnának (akár általunk, harmadik fél szolgáltató által vagy más formában), megtesszük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a megszakítás időtartamát a lehető legrövidebbre korlátozzuk.

3.7.     Önnel rendszerint Interneten és e-mailben kommunikálunk. Azonban ez nincs hatással Önnek azon jogára, hogy bármilyen más formában kapcsolatba lépjen velünk (lásd a fenti 1.2 pontot), amennyiben a körülmények ezt szükségessé teszik.

4.              AZ ÖN FELELŐSSÉGE VELÜNK SZEMBEN

4.1.     Ön kijelenti, hogy megfizeti nekünk a díjainkat (lásd továbbá a fenti 2.8 pontot) minden egyes pénzátutalásért, amelyet Ön a Western Union Online Szolgáltatáson keresztül kezdeményez.

4.2.     A pénzátutalás és az azon felüli díjaink alapösszegét Bankkártyával vagy a bankszámlájáról kell rendeznie (amennyiben a WUIB lehetővé teszi a számlaalapú pénzátutalást). Ön beleegyezik abba, hogy a pénzátutalás és az azon felül a Tranzakcióhoz kapcsolódó díjaink alapösszegét az Ön Kártyakibocsátója kiegyenlítse, vagy hogy az adott összeget az Ön bankszámlájáról nekünk átutalják, mielőtt az átutalást vagy bármilyen más Tranzakciót teljesítenénk. A Tranzakció végleges jóváhagyása előtt tájékoztatjuk Önt a pontos összegről, amelyet az Ön Kártyakibocsátója a javunkra kiegyenlít, vagy amellyel bankszámláját terheljük.

4.3.     Ön hozzájárul az alábbiakhoz, illetve tudomásul veszi az alábbiakat:

a.     az online pénzátutalás teljesítése érdekében közölt információ valós, pontos, aktuális és teljes;

b.     a Tranzakció adatait (a pénz összegét, az Ön nevét, az Ön országát, a Címzett nevét és a MTCN számot) kizárólag a Címzettel osztja meg. Ön köteles biztosítani azt, hogy harmadik felek ne férjenek hozzá jogosulatlanul ehhez az információhoz. Javasoljuk, hogy kizárólag olyan kedvezményezetteknek küldjön pénzt, akiket személyesen ismer;

c.     a Western Union Online Szolgáltatást nem használhatja illegális célokra;

d.     A Western Union Online Szolgáltatást nem használhatja Tiltott Célokra.

e.     a Western Union Online Szolgáltatás keretében nem kérelmezhet olyan pénzátutalásokat, amelyek sértik a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy bármely más, a Western Union Honlapján közölt korlátozást vagy feltételt az igénybevételre vonatkozóan; és

f.     Ön személyes felelősséggel tartozik azért, hogy jelszavát és felhasználói nevét biztonságosan megőrizze az alábbi 6. pont szerint.

4.4.     A Tranzakciós adatok elvesztése, ellopása, másolása, illetve helytelen vagy jogosulatlan felhasználása esetén (lásd a fenti 4.3.b pontot), amikor úgy gondolja, hogy olyan Tranzakciót hajthattunk végre, amit Ön nem engedélyezett számunkra, illetve nem hajtottunk végre vagy nem megfelelően hajtottunk végre egy Tranzakciót, akkor hívnia kell minket a +32 2639 7118-as vagy a (80) 200-159-es (Magyarországon díjmentes) telefonszámon, és értesítenie kell minket haladéktalanul azután, hogy az ilyen esemény a tudomására jutott. Ekkor kivizsgáljuk az ügyet.

4.5.     Beleegyezését adja és tudomásul veszi, hogy az Önnel kapcsolatos és az általunk Önnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatos részleteket szükség esetén továbbíthatjuk a szabályozó vagy kormányzati hatóságok vagy szerveik felé, amennyiben:

a.     erre törvény kötelez bennünket; vagy

b.     úgy véljük, hogy azok átadása elősegítheti a csalás, a pénzmosás vagy egyéb bűntények megelőzését.

5.              ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Amennyiben hibát észlel vagy problémába ütközik a Western Union Honlapon vagy a Western Union Online Szolgáltatással kapcsolatosan, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben vagy telefonon (elérhetőségünket az 1.2 pontban találja), vagy írjon nekünk a következő címre:

Western Union Hungary

Lithuania UAB

J. Balcikonio Str 3,

Vilnius, Litvánia LT-08247.

6.              JELSZÓ ÉS BIZTONSÁG

Az első pénzátutalási megbízás előtt felkérjük, hogy válasszon jelszót, és adjon meg egy érvényes e-mail címet, amely az Ön felhasználóneve lesz. A jelszót és a felhasználónevet kizárólag Ön használhatja. Az Ön felelőssége a jelszavát és felhasználónevét biztonságban megőrizni az Ön jelszavával vagy felhasználónevével végzett valamennyi Tranzakcióval együtt. SOHA NE KÖZÖLJE JELSZAVÁT SENKI MÁSSAL, ÉS NE ÍRJA LE SEHOVÁ! Ön elfogadja, hogy azonnal értesít bennünket a +43 800 29 6544 hívószámon jelszava vagy felhasználóneve bármely jogosulatlan használatáról vagy bármely más biztonsági szabálysértésről. Amint értesített bennünket a jelszava vagy felhasználóneve jogosulatlan használatáról, haladéktalanul megteszünk minden szükséges lépést annak érdekében, hogy ezen adatok bármely további használatát megelőzzük. Minden ilyen lépésről megfelelően tájékoztatni fogjuk, miután megtettük őket, és megadjuk, hogy ezeket miért tettük, kivéve, ha ezt a jogszabályok nem teszik lehetővé számunkra. Az adott lépések sürgetése nem ró ránk semmilyen felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely abból származik, hogy Ön nem tett eleget a kötelezettségeinek a jelen paragrafussal összhangban. Azonban Ön jogosulttá válhat a Kártyakibocsátójától bizonyos összeg visszatérítésére vagy jóváírására, amennyiben a Bankkártyáját vagy Bankszámláját csalárd módon használták.

7.              HARMADIK FELEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

7.1.     A Western Union az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban megadottak szerint fogja felhasználni és feldolgozni a személyes adatait, és ehhez Ön kifejezetten hozzájárul. Kattintson ide az Adatvédelmi Nyilatkozatunk megtekintéséhez. Jogunkban áll, hogy Adatvédelmi Nyilatkozatunkat bármikor módosítsuk.

7.2.     A jelen nyilatkozat kifejezett jogfeladást képez a banktitok alól az osztrák banktörvény 38. §-a értelmében. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható írásban a WUIB 1.1. pontban rögzített címére küldött levéllel vagy az 1.2. pontban rögzített e-mail címre küldött e-maillel.

7.3.     Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön által megadott adatokat ellenőrizzük. A Western Union matematikai-statisztikai eljárások alapján szerez hitelminősítést a Deltavista GmbH-tól, melynek címe Diefenbachgasse 35, 1150 Bécs, vagy más, általunk megbízott szolgáltatótól, az ügyféladatok ellenőrzése érdekében a hitelinformációk kivételével. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

8.              FELELŐSSÉG

A. Jogosulatlan Tranzakciók

8.1.     Felelősségünk keletkezhet Ön felé, ha az Ön nevében olyan Tranzakciót hajtunk végre, amit nem engedélyezett Számunkra. Kivéve, amennyire a 8.2. és 8.3. alapján Önt felelősség terheli egy Ön által nem engedélyezett Tranzakcióért, a Tranzakció összegét haladéktalanul visszafizetjük Önnek, de legkésőbb az azt követő Munkanap végéig, amikor értesítettek Bennünket arról, hogy az adott Tranzakciót nem engedélyezték, illetve hogy a jogosulatlan Tranzakció más módon a tudomásunkra jutott. Ekkor nem fogunk követeléssel élni Önnel szemben annak érdekében, hogy térítse meg a költségeinket. Amennyiben az észszerűség keretein belül okunk van feltételezni, hogy csalásnak minősülő tevékenységet folytat, akkor a megtérítésre vonatkozó kötelezettségünk az ügy további kivizsgálása alatt szünetel; ezt a kivizsgálást haladéktalanul meg fogjuk kezdeni.

8.2.     Önt maximum 50 euró értékig felelősség terhelheti olyan veszteségekért:

a.     amelyek elveszített, lopott vagy egyébként hiányos Tranzakciós adatok felhasználása miatti jogosulatlan Tranzakciók miatt keletkeznek (lásd 4.3. pont); vagy

b.     amelyek a Tranzakciós adatok Ön általi nem megfelelő használata miatt lépnek fel.

8.3.     Nem tesszük Önt felelőssé a 8.2. pont alapján, ha nem volt lehetősége felfedezni a Tranzakció adatainak az elvesztését, ellopását vagy helytelen használatát, vagy ha a Tranzakció adatainak az elvesztésért a Mi nevünkben, a mi fióktelepünk nevében vagy egy általunk kijelölt külső szolgáltató nevében eljáró alkalmazott vagy megbízott a felelős.

8.4.     A jogosulatlan Tranzakcióból eredő károk esetén az Ön felelősségének a 8.2. pont alapján 50 euróban való korlátozása nem érvényes, ha Ön csalárd szándékkal cselekedett, illetve ha a Tranzakció adatainak helytelen használatához szándékosan vagy súlyos gondatlanságával hozzájárult. Ezekben az esetekben Ön a jogosulatlan Tranzakcióból eredő minden kárért felelősséggel tartozik. Súlyos gondatlanságnak minősülnek többek között azok az esetek, amikor Ön nem értesít minket haladéktalanul a Tranzakciós adatok elvesztéséről, ha a Tranzakciós adatokat nem tartja biztonságban, vagy ha kiadja azokat harmadik félnek.

8.5.     Amennyiben nem csalárd szándékkal járt el, akkor Ön nem felelős felénk:

a.     olyan károkért, amelyek a Tranzakciós adatoknak azután történő jogosulatlan felhasználásából erednek, miután a 4.4. pontnak megfelelően értesített Minket; vagy

b.     ha nem gondoskodtunk arról, hogy a kapcsolattartási lehetőségeink elérhetők legyenek az Ön számára, hogy a 4.4. pont alapján bejelentést tudjon tenni.

B. Nem megfelelően teljesült vagy nem teljesült Tranzakciók

8.6.     Felelősségünk keletkezhet Ön felé, ha nem teljesítünk vagy nem megfelelően teljesítünk egy olyan Tranzakciót, amit Ön a számunkra engedélyezett, kivéve, ha ez Önnek felróható okból nem sikerült. Az Önnek felróható okok többek között a fenti 4.3. pont alatt felsorolt okok. Ez azt jelenti, hogy a nem teljesült vagy nem megfelelően teljesült Tranzakciók után visszatérítjük Önnek a Tranzakció összegét (amilyen mértékben a Tranzakció nem teljesült vagy nem megfelelően teljesült). Ön jogosult követelni, hogy a nem teljesült vagy nem megfelelően teljesült Tranzakcióval kapcsolatban minden kivetett vagy elszenvedett díjat és kamatot térítsünk meg.

8.7.     Amilyen mértékben a nem teljesült vagy nem megfelelően teljesült Tranzakcióval kapcsolatban általunk vagy egy közvetítő ügynökség által kivetett díjakat a Címzettnek az adott Tranzakció alapján kifizetett összegből vonták le, akkor haladéktalanul átutaljuk a Címzettnek az ilyen díjak alapján kivetett összegeket.

8.8.     Minden olyan felelősségünk, ami egyébként a 8.6. pont alapján keletkezne Ön felé, ki van zárva:

a.     ha bizonyítani tudjuk, hogy a Tranzakció összege megfelelő időben megérkezett a Címzett pénzforgalmi szolgáltatójához; vagy

b.     a 8.6. pont alapján a Tranzakciót megfelelően teljesültnek kell tekinteni, ha bizonyítani tudjuk, hogy a Tranzakció az Ön által megadott Tranzakciós adatoknak megfelelően teljesült. Amennyiben a Tranzakció teljesítéséhez nem megfelelő adatokat adott, akkor megkérhet bennünket, hogy segítsünk Önnek visszaszerezni a pénzt. Nem tudjuk garantálni, hogy ez sikerrel fog járni. Fenntartjuk a jogot, hogy az ezzel kapcsolatban felmerülő észszerű költségeink fedezésére díjat állapítsunk meg.

C. Kártérítési felelősség kizárása

8.9.     Minden olyan felelősségünk, amely egyébként a 8.1. vagy 8.6. pontok alapján keletkezne Ön felé, ki van zárva, ha a jogosulatlan vagy nem megfelelően teljesült Tranzakciót nem jelenti be nekünk a Tranzakció teljesítési napjától számított 13 hónapon belül.

8.10.     Szintén nem keletkezik felelősségünk a 8. szakasz alapján, ha egy Tranzakciót azért nem teljesítünk, vagy azért nem teljesítünk megfelelően, mert Hatáskörünkön Kívül Eső Események vagy jogszabályban előírt kötelezettségeink nem teszik ezt lehetővé.

8.11.     Nem tartozunk Önnek semmilyen felelősséggel, ha a nem teljesült vagy nem megfelelően teljesült tranzakció olyan harmadik fél felé vagy olyan harmadik felek között teljesül, akiket azelőtt bízott meg, mielőtt Mi megkaptuk volna a kifizetést az átutaláshoz vagy bármilyen más Tranzakcióhoz. Ilyenkor haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot az adott harmadik féllel, és tájékoztatnia kell a jogosulatlan vagy nem megfelelően teljesült tranzakció körülményeiről.

8.12.     Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek bármely, a Western Union hatáskörén kívül eső szokatlan és előreláthatatlan eseményből származnak, és amelyek következményeit a Western Union a gondosság elvét követő eljárás ellenére sem kerülhette volna el (melyeket például olyan események okoztak, mint a Hatáskörünkön Kívül Eső Események, a távközlési vonalak meghibásodása, polgári zavargás, háború vagy egyéb események, mint például ipari munkabeszüntetés vagy kizárás, melyek hatáskörünkön kívül esnek). Ez ugyanígy vonatkozik azokra az esetekre is, amelyekben a Western Uniont bármilyen rendelkezés kötelezi ellentétes értelmű közösségi jogszabály, nemzeti rendelkezések, bírósági vagy közigazgatási határozatok értelmében.

8.13.     A felelősségünket semmilyen módon nem zárjuk ki és nem korlátozzuk olyan esetekben, amikor ez jogszabályokkal ellentétes lenne. Ebbe beletartozik a Mi gondatlanságunkból bekövetkezett haláleset vagy személyi sérülés; a csalás vagy szándékos megtévesztés; a törvény szerinti jogainak az olyan megsértése, ahol a Western Union Online Szolgáltatásával kapcsolatban az adott törvény szerinti jog kizárása vagy korlátozása nem lenne jogszerű.

9.              SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Western Union Honlap és a Western Union Online Szolgáltatás, tartalmuk és minden hozzájuk fűződő és azokban meglévő szellemi tulajdonjog (beleértve a szerzői jogokat, szabadalmakat, adatbázis-jogokat, védjegyeket és szolgáltatási védjegyeket) a Western Union, a Western Union kapcsolt vállalkozásai vagy harmadik felek tulajdonát képezi. A Western Union Honlaphoz és a Western Union Online Szolgáltatáshoz fűződő összes jog a mi tulajdonunk és/vagy a harmadik fél tulajdona marad. A Western Union Honlap és a Western Union Online Szolgáltatás kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételekben megengedett vagy a Honlapon leírt célokra használható. Önt kizárólag a Western Union Honlap oldalainak személyes használat céljából történő megjelenítésének és másolatkészítésének joga illeti meg. Kifejezett írásos jóváhagyásunk nélkül Ön nem jogosult a Western Union Honlap, a Western Union Online Szolgáltatás vagy részeinek másolására, publikálására vagy módosítására, belőlük származékos alkotások létrehozására, átruházásukban vagy értékesítésükben való részvételre, közzétételükre a világhálón vagy bármilyen nyilvános vagy kereskedelmi céllal bármilyen más formában történő használatukra. Ön nem jogosult: (a) robot, spider, scraper vagy bármely más automata program használatára a Western Union Honlaphoz vagy a Western Union Online Szolgáltatáshoz való hozzáférés céljából, és/vagy (b) a Western Union Honlapon (vagy a Honlap nyomtatott oldalaink) közzétett szerzői jogokkal és védjegyekkel vagy tulajdonosi adatokkal kapcsolatos információk eltávolítására vagy módosítására. A Western Union név és minden más név, valamint a Western Union termékeinek és/vagy szolgáltatásainak a Western Union Honlapon megjelölt tulajdoni megnevezése a Western Union vagy egyéb harmadik felek kizárólagos márkái. A Honlapon megjelenő egyéb termék-, szolgáltatás- vagy cégnevek az illető tulajdonosaik védjegyeit képezhetik.

10.          MÁS HONLAPOKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

A Western Union Honlap tartalmazhat link vagy pointer típusú hivatkozásokat a világhálón lévő más internetes honlapokra és erőforrásokra („Hivatkozott Oldalak"). Egyetlen Hivatkozott Oldalra történő hivatkozás sem jelenti azt, hogy azokat mi támogatnánk, vagy bármely harmadik fél erőforrásaival vagy tartalmával társítanánk. A hivatkozások nem feltételezik, hogy a Western Union harmadik felek kapcsolt vagy társult vállalkozása lenne, vagy hogy törvényesen jogosult lenne bármely, a hivatkozásban megjelenített vagy azon keresztül elérhető védjegy, kereskedelmi név, logó vagy szerzői jogra utaló szimbólum használatára, illetve hogy bármely Hivatkozott Oldal jogosult lenne a Western Union bármely védjegyének, kereskedelmi nevének, logójának vagy szerzői jogra utaló szimbólumának használatára. Bármely Hivatkozott Oldallal kapcsolatos kérdésével forduljon az adott Hivatkozott Oldal adminisztrátorához vagy webmesteréhez. A Western Union nem jelenti ki és nem erősíti meg semmilyen Hivatkozott Oldalon megjelenített vagy azon keresztül terjesztett tanács, vélemény, nyilatkozat vagy egyéb információ pontosságát vagy megbízhatóságát, illetve kifejezetten elveti azt. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy bármely Hivatkozott Oldalon megjelenített vagy azon keresztül egyébként elérhető véleményre, tanácsra vagy információra kizárólag saját kockázatára hagyatkozhat.

11.          A PÉNZÁTUTALÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS VAGY ANNAK VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

11.1.     Önnek 14 napon belül joga van elállni a Western Union Honlapon adott pénzátutalási megbízástól. Az elállást kifejezetten közölnie kell velünk írásban, e-mailben vagy levélben. Azonban az elállás joga nem illeti meg, ha már az elállási értesítője kézhezvétele előtt kifizettük a pénzösszeget a Címzettnek. Amikor elállási jogát gyakorolja, mielőtt a pénzösszeget kifizettük volna a Címzettnek, az átutalás összegét visszatérítjük Önnek, és nem számítunk fel semmilyen díjat.

11.2.     A pénzátutalási megbízástól írásban, nekünk küldött e-mailben vagy levélben állhat el, azzal a feltétellel, hogy elállási értesítője kézhezvételét megelőzően még nem fizettük ki a pénzösszeget a Címzettnek. Ebben az esetben visszatérítjük Önnek a pénzátutalás összegét a Western Union visszatérítéskor érvényes átváltási árfolyamán, de legalább az átutalt összeg névértékén, amennyiben a pénzösszeget nem fizettük ki a Címzettnek 45 napon belül. Ebben az esetben nem térítjük vissza az átutalás díját. Amennyiben a pénzösszeget nem tesszük felvehetővé a Címzett számára három Munkanapon belül, az Ön megindokolt elállási értesítője esetén megtérítjük a pénzátutalás összegét, valamint valamennyi kifizetett átutalási díjat (a jogszabályi vagy szabályozói korlátozások fenntartásával).

12.          MEGÁLLAPODÁS TELJESSÉGE

A jelen Általános Szerződési Feltételek, a bennük hivatkozott minden más szerződéses előírással együtt képezik az Ön és közöttünk fennálló teljes megállapodást, és hatályon kívül helyeznek bármely Ön és közöttünk esetleg fennálló előző megállapodást.

13.          ELVÁLASZTHATÓSÁGI KIKÖTÉS

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több előírása érvénytelen, jogsértő vagy végrehajthatatlan lenne, ez nem érinti a többi előírás érvényességét.

14.          PANASZOK, ALKALMAZANDÓ JOG, JOGHATÓSÁG

14.1.     Amennyiben nem elégedett a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott szolgáltatásainkkal, akkor panaszt nyújthat be írásban a www.westernunion.com/ weboldalon megadott elérhetőségeken. Megpróbáljuk az első adandó alkalommal rendezni a panaszát, és a panasz kézhezvételétől számított 15 Munkanapon belül megküldjük Önnek a végleges válaszunkat. Kivételes esetekben 15 munkanapon belül egy felfüggesztő választ fogunk Önnek küldeni, amelyben megadjuk azt a határidőt, ameddig a végleges válaszunkat megkapja; ez határidő nem lehet az eredeti panaszától számított 35 napnál későbbi. Amennyiben nem kapja meg a végleges válaszunkat, vagy ha nem elégedett a végleges váalszunkkal, akkor az Osztrák Bankszektor Közös Békéltetőtestületéhez [Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft] (Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Bécs) fordulhat.

Továbbá lehetőségében áll jogait az általános joghatósággal rendelkező illetékes bíróságok előtt érvényesíteni. Ezen túlmenően igénybe veheti az Online vitarendezést („ODR”) is. Az ODR peren kívüli megoldást kínál online tranzakcióval kapcsolatos viták esetén: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.2.     Ezekre az Általános Szerződési Feltételekre Ausztria jogszabályai az irányadók, kivéve a jogszabályok ütközésére vonatkozó szabályokat. A teljesítés helye Bécs. Amennyiben Ön magyarországi lakos, akkor a kötelező érvényű magyar fogyasztóvédelmi jogszabályok védelmét is élvezi.

14.3.     A bécsi belvárosi bíróságok rendelkeznek joghatósággal a nem az osztrák fogyasztóvédelmi törvény [KSchG] 1. §-a alá eső fogyasztókkal kötött szerződések esetén.

14.4.     Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, akkor a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján fellépő vagy azokkal kapcsolatos követelésekkel vagy jogvitákkal (beleértve a nem szerződéses követeléseket és jogvitákat is) akár a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz, akár Ausztria bíróságaihoz fordulhat. Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, akkor az Ön elleni jogi eljárásokat a lakóhelye, a szokásos tartózkodási helye vagy a munkahelye szerint illetékes bíróságon fogjuk kezdeményezni.