Δήλωση προστασίας απορρήτου

Υπηρεσίες ελέγχου δεδομένων

Υπηρεσία ελέγχου δεδομένων

Western Union International Bank GmbH

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Νοέμβρης του 2016

Στην παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η Western Union συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η Western Union συλλέγει προσωπικά στοιχεία σχετικά με εσάς από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παρακάτω. Συναινείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών αυτών για τους σκοπούς και με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς των προσωπικών σας πληροφοριών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε χώρες που περιλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 • Συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε όταν: (α) ζητάτε από εμάς ή από κάποια από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις μας, από καταστήματα της Western Union («Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις») την αποστολή ή λήψη χρημάτων, την εγγραφή ή τη χρήση τυχόν άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών μας, (β) υποβάλλετε προσωπικά στοιχεία σε αιτήσεις ή άλλες φόρμες προς εμάς ή προς τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις μας ή (γ) υποβάλλετε προσωπικά στοιχεία με άλλον τρόπο σε εμάς, σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις μας ή άλλους,
 • Συλλέγουμε και δημιουργούμε προσωπικά στοιχεία σχετικά με εσάς και τις συναλλαγές σας με εμάς και τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις μας,
 • Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία σχετικά με εσάς από διάφορες πηγές τρίτων, όπως πελάτες της επιχείρησής μας, κρατικούς οργανισμούς καθώς και υπηρεσίες αναφοράς στοιχείων καταναλωτών και πιστοληπτικής ικανότητας και άλλους παρόχους δημόσιων πληροφοριών, προκειμένου να λάβουμε βοήθεια κατά την από μέρους μας παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που μας ζητάτε ή για να διευκολυνθούμε ως προς τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων,
 • Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται διά νόμου και στο πλαίσιο των ισχυόντων προγραμμάτων συμμόρφωσης, ιδίως όσων αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες και την παρεμπόδιση εγκληματικών και δόλιων ενεργειών,
 • Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία σχετικά με τον τομέα και τον κεντρικό υπολογιστή από τον οποίο αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο, τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, το λογισμικό του συστήματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και ώρα πρόσβασής σας στον ιστότοπό μας και τη διεύθυνση της τοποθεσίας από την οποία συνδέεστε στον ιστότοπό μας, όταν μας επισκέπτεστε,
 • Ενδέχεται να συλλέξουμε και να διατηρήσουμε στοιχεία σχετικά με την τράπεζα, την κάρτα πληρωμής και άλλα στοιχεία πληρωμής που καταχωρείτε κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας για χρήση σε μελλοντικές συναλλαγές και υπηρεσίες και
 • Συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία σχετικά με την ηλεκτρονική σας δραστηριότητα, όπως περιγράφεται στην παρακάτω παράγραφο με τίτλο «COOKIES ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ».”


Στα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου, πληροφορίες σχετικά με τη μορφή εξακρίβωσης στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή ή λήψη μιας συναλλαγής (όπου αυτό απαιτείται διά νόμου), συμπεριλαμβανομένης της εξακρίβωσης στοιχείων και ενός αντιγράφου του εγγράφου εξακρίβωσης στοιχείων, η δραστηριότητα συναλλαγών, ο τραπεζικός λογαριασμός και τα στοιχεία πληρωμής, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας που χρησιμοποιείτε και η από μέρους σας χρήση αυτών, η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας και άλλες λεπτομέρειες ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία που λαμβάνουμε σχετικά με τους πελάτες μας για την εξυπηρέτηση των παρακάτω σκοπών

 • Για την παροχή, τη διάθεση και τη διευκόλυνση της παροχής, της διαχείρισης και της διάθεσης τυχόν προϊόντων και υπηρεσιών σε εσάς (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων, των υπηρεσιών πληρωμής, των προγραμμάτων πιστότητας προπληρωμένων καρτών και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών της Western Union), καθώς και για τη διευκόλυνσή μας όσον αφορά τη βελτίωση και την ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών,
 • Για την αποστολή και την ενημέρωσή σας σχετικά με εμπορικές συναλλαγές, σύμφωνα με τυχόν επιλογές σας, σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, προγράμματα αφοσίωσης ή άλλες ενημερώσεις της Western Union ή τρίτων,
 • Για την επαλήθευση των τυχόν στοιχείων που παρέχετε, ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση, η διαχείριση και η εφαρμογή συναλλαγών, για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες μας, την επιβεβαίωση και  διασφάλιση της από μέρους σας εκπλήρωσης των κατάλληλων κριτηρίων για οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν για το οποίο έχετε υποβάλλει αίτηση, καθώς και τη διατήρηση της ακρίβειας των αρχείων μας,
 • Για τη συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων όσων αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες και σχετικών εγκληματικών ή φερόμενων ως εγκληματικών ενεργειών,
 • Εάν υποβάλετε αίτηση για να γίνετε πράκτορας της Western Union, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε, προκειμένου να εξετάσουμε την αίτησή σας και να επαληθεύσουμε το κατά πόσο πληροίτε τα κριτήρια καταλληλότητας, για να γίνετε πράκτορας,
 • Για να σας επιτρέψουμε να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου, όπως ενδεικτικά με την αποθήκευση των προτιμήσεων, των κωδικών πρόσβασης και άλλων στοιχείων σας και τη δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων σας στον ιστότοπό μας, Για την καλύτερη κατανόηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας, Για τον προσδιορισμό της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας από διαφήμιση διαδικτύου ή από τον ιστότοπο κάποιας συνδεδεμένης επιχείρησης, Για την παροχή πληροφοριών που αφορούν συγκεκριμένα τα ενδιαφέροντά σας σε επιπλέον ιστότοπους, Για τον προσδιορισμό τυχόν απάντησής σας σε διαφημιστικά μας μηνύματα και
 • Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα προσωπικά σας στοιχεία για τη βελτίωση της λειτουργίας αυτού του ιστότοπου, καθώς και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και της λειτουργίας της επιχείρησής μας.
Όταν παρέχετε το αριθμό τηλεφώνου της κατοικίας σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και/ή τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, συμφωνείτε ρητώς στο να επικοινωνεί η Western Union μαζί σας σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος SMS/MMS και στοχευόμενου και εξατομικευμένου μηνύματος (π.χ. σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα ψηφιακά μέσα) για νέα, προσφορές, υπηρεσίες και προωθήσεις σχετικές με την Western Union. Κατανοείτε και συμφωνείτε στο ότι οποιαδήποτε χρέωση που επιβάλλεται από τον πάροχο αυτών των υπηρεσιών είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.

COOKIES & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες διαδικτύου, όπως τα cookies και τους διαδικτυακούς φάρους (Web beacon), για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παρακάτω.

 • Για τη διευκόλυνσή μας όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε εσάς,
 • Για να έχετε τη δυνατότητα να μεταβαίνετε σε ιστοσελίδες κατά την επίσκεψή σας, χωρίς να πρέπει να πληκτρολογείτε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασής σας,
 • Για την προσωρινή παρακολούθηση δραστηριοτήτων στον ιστότοπό μας,
 • Για να προσδιορίσουμε αν επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας μέσω διαφήμισης διαδικτύου ή από τον ιστότοπο κάποιας Συνδεδεμένης Επιχείρησης,
 • Για την παροχή πληροφοριών που αφορούν συγκεκριμένα τα ενδιαφέροντά σας σε επιπλέον ιστότοπους ή
 • Για την εξακρίβωση των στοιχείων σας κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, την εξατομίκευση του περιεχομένου του ιστότοπου ανάλογα με τις ανάγκες σας, καθώς και τη διευκόλυνσή σας στη διεξαγωγή συναλλαγών και την πρόσβαση πληροφοριών λογαριασμού.

Η Western Union έχει εφαρμόσει τη δυνατότητα διαχείρισης των cookies από το χρήστη στον ιστότοπό μας. Η ανάγνωση ή εγγραφή cookies βασίζεται αποκλειστικά στο επίπεδο προτιμήσεών σας, (σημείωση: στον υπολογιστή σας διατηρούνται cookies που έχουν οριστεί πριν αλλάξετε το επίπεδο προτιμήσεών σας. Για να τα καταργήσετε, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας). Εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει JavaScript, μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται στους ιστότοπούς μας και μπορείτε να διαχειριστείτε τη χρήση των cookies μόνο μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης δικτύου. Λάβετε υπόψη ότι εάν απενεργοποιήσετε όλα τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, θα περιοριστούν οι λειτουργίες αυτού του ιστότοπου και ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής σας.

Κάντε κλικ εδώ για να διαχειριστείτε τα cookies σας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies από τη Western Union, κάντε κλικ εδώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

Έχουμε το δικαίωμα να γνωστοποιούμε προσωπικά στοιχεία στα εξής πρόσωπα:

 • Εταιρείες του ομίλου Western Union, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Western Union International Limited, Western Union Financial Services Inc και Western Union Payment Services UK Limited.
 • Εταιρείες που συμβάλλουν στη λειτουργία ή τη βελτίωση της εκτέλεσης των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων ή οι οποίες μας βοηθούν στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε εσάς,
 • Προς συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας και επεξεργασίας, με κρατικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ξένων κρατών που εφαρμόζονται σε εμάς, σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις μας ή σε παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες,
 • Οργανισμούς που συμβάλλουν στη διεκπεραίωση συναλλαγών, την επιβεβαίωση των στοιχείων του πελάτη και μας βοηθούν στην πρόληψη χρεών, κλοπής λόγω εξαπάτησης ή απώλειας,
 • Όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς

Η Western Union και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις μας δύνανται να γνωστοποιούν τα προσωπικά στοιχεία σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ονόματός σας, του αριθμού αναγνωριστικού πελάτη, της διεύθυνσης, των μοτίβων συναλλαγών και των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού, (i) αν αυτό απαιτείται να γίνει βάσει της εγχώριας ή αλλοδαπής νομοθεσίας ή δικαστικής απόφασης ή (ii) στις αστυνομικές αρχές ή άλλους κρατικούς αξιωματούχους (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων προσώπων στην εκάστοτε χώρα, τις ΗΠΑ ή αλλού) με σκοπό την ανίχνευση, τη διερεύνηση, την άσκηση ποινικών διώξεων και την παρεμπόδιση εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σχετικών εγκληματικών ενεργειών, ενώ οι παραλήπτες δύνανται να γνωστοποιούν περαιτέρω τα προσωπικά στοιχεία για αυτούς και άλλους σχετικούς σκοπούς.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προσπαθούμε να διατηρούμε υλικά, τεχνικά και διαδικαστικά μέτρα προφύλαξης που συμμορφώνονται με την ισχύουσα κρατική νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων. Επίσης, προσπαθούμε να περιορίσουμε την πρόσβαση στα Στοιχεία σας σε υπαλλήλους, οργανισμούς και αντιπροσώπους που πρέπει να τα γνωρίζουν. Παρά τις προσπάθειές μας, και όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, τρίτα μέρη ενδέχεται να παρεμβληθούν ή να αποκτήσουν πρόσβαση παράνομα σε μεταδόσεις που αποστέλλονται σε εμάς ή ενδέχεται να σας υποδείξουν ότι πρέπει να αποκαλύψετε προσωπικά στοιχεία σε αυτά, ενώ οικειοποιούνται την ταυτότητα της Western Union.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Αν έχετε παρέχει σε εμάς τη συγκατάθεσή σας για χρήση, αποθήκευση ή κοινοποίηση των Στοιχείων σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα Στοιχεία, εκτός εάν απαιτείται η συνέχιση της χρήσης των Στοιχείων βάσει νομοθεσίας.

Η Western Union διατηρεί την επιλογή σας και το ιστορικό συναλλαγών, βάσει της πολιτικής διατήρησης αρχείων που εφαρμόζει. Εάν δεν εκτελέσετε καμία συναλλαγή εντός του χρονικού διαστήματος διατήρησης, τα προσωπικά στοιχεία, καθώς και η επιλογή σας, θα διαγράφονται

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μπορείτε να ζητήσετε (επικοινωνώντας μαζί μας με τον τρόπο που ορίζεται παρακάτω) λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε και να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε εσφαλμένα ή παλαιά προσωπικά στοιχεία. Διατηρούμε το δικαίωμα ανεξάρτητης εξακρίβωσης των ισχυρισμών που έχουν υποβληθεί. Για σκοπούς προστασίας του απορρήτου, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας πριν προχωρήσουμε στην εφαρμογή διορθώσεων. Όπου επιτρέπεται βάσει νομοθεσίας, διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε τέλος παροχής υπηρεσιών για την παροχή σε εσάς τυχόν πληροφοριών σχετικά με το αίτημά σας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

Ο ιστότοπος της Western Union μπορεί να είναι συνδεδεμένος ή να παραπέμπει σε ιστότοπους τρίτων. Η Western Union δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που εφαρμόζονται από τους ιστότοπους με τους οποίους συνδέεται ή στους οποίους παραπέμπει ο ιστότοπός μας.

ΑΛΛΑΓΕΣ

Η Western Union διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Δήλωσης προστασίας απορρήτου. Τυχόν ενημερωμένες Δηλώσεις προστασίας απορρήτου θα αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο, σε περίπτωση τροποποιήσεων. Συνιστάται να διαβάσετε αυτήν τη Δήλωση προστασίας απορρήτου κατά την επίσκεψή σας, ώστε να λάβετε την πιο πρόσφατη δήλωση. Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές σας οποιαδήποτε στιγμή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν έχετε ερωτήσεις ή απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση Επικοινωνία.