Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

 

Πάροχος ηλεκτρονικών μεταφορών χρημάτων
Εξυπηρέτηση και αποκλειστικά καταστήματα:

Western Union International
Bank GmbH
Schubertring 11, A-1010 Vienna
Τηλ: +43-1-506 17 100
Email: office@westernunionbank.com

Καταστατική έδρα εταιρείας:
Vienna, Αυστρία

Αριθμός Εμπορικού Μητρώου:
FN 256184t
Εμποροδικείο της Βιέννης

Αριθμός μητρώου φόρου πωλήσεων:
ATU 61347377

Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος:
Διευθύνοντες σύμβουλοι:
Peter Bucher
Christian Hamberger

Ρυθμιστική αρχή:
Αρχή Χρηματαγορών της Αυστρίας
Otto-Wagner-Platz 5
1090 Vienna, Αυστρία