TILLÄGG TILL WESTERN UNIONS GLOBALA INTEGRITETSPOLICY FÖR INVÅNARE I MEXIKO

Vi värnar om våra mexikanska konsumenters integritet och samlar in, använder, lagrar, skyddar, avslöjar och delar dina personuppgifter enligt den federala lagen i Mexiko om skydd av personuppgifter som innehas av privata parter (”Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares”). Detta tillägg till Western Unions globala integritetspolicy (”tillägget”) gäller för invånare i Mexiko och är tillsammans med den globala integritetspolicyn avsett att uppfylla kraven i den federala mexikanska lagen om skydd av personuppgifter som innehas av privata parter. I Mexiko är tillämpbara Western Union-dataansvariga Grupo Dinámico Empresarial S.A. de C.V., Servicios de Apoyo GDE SA de CV, Operaciones Internacionales OV S.A. de C.V. och Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V. med den juridiska adressen Av. Paseo de la Reforma No. 505, piso 17, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

 

SÅ BEHANDLAR WESTERN UNION DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter för följande huvudändamål:

 • för att tillhandahålla våra tjänster till dig: som penningöverföringar, betaltjänster, förbetalda kort och lojalitetsprogram, skicka viktiga tjänste-, administrations- eller transaktionsmeddelanden till dig, uppfylla befintliga avtal med dig och ingå avtal för ytterligare Western Union-produkter eller -tjänster med dig
 • för legitima affärsändamål: som att analysera och förbättra din upplevelse av våra produkter, våra ombud, våra tjänster och vår verksamhet, driva våra webbplatser och appar, mäta marknadsföringsavkastningen och varumärkestillfredsställelsen (bland annat genom att genomföra marknadsundersökningar), tillhandahålla kundtjänst och till att hjälpa till med att skydda säkerheten och integriteten för vår teknik, våra system och våra tjänster
 • för juridiska syften och efterlevnadssyften: som att efterleva juridiska skyldigheter och regelskyldigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, upptäckt, förebyggande och åtal vid bedrägerier och stöld samt förebyggande av obehörig eller otillåten användning av våra tjänster eller andra olagliga eller oegentliga aktiviteter. Det kan även innebära upprättande, användning eller försvar av juridiska rättigheter för och krav från Western Union och andra, övervakning och rapportering av efterlevnadsproblem samt användning av dina personuppgifter för att validera och autentisera din identitet och användning av tredje part för att hjälpa oss med att göra det. I vissa fall, som för att kunna utföra penningöverföringar, kan vi eventuellt inte tillhandahålla våra tjänster om du inte anger de personuppgifter som krävs

Vi behandlar även dina personuppgifter i följande icke-väsentliga sekundära syften:

 • för marknadsföringssyften: som att, förutsatt att du har godkänt det, informera dig om erbjudanden, kampanjer och uppdateringar om våra produkter och tjänster. Det kan gälla erbjudanden via e-post, telefon, post, sms, sociala medier, andra kommunikationskanaler eller digitala kanaler. Du kan avanmäla dig från den typen av marknadskommunikation när du vill. Om du inte längre vill få marknadsföringsrelaterade meddelanden från oss avanmäler du dig genom att följa instruktionerna i det relevanta elektroniska meddelandet eller genom att kontakta oss enligt avsnittet KONTAKTA OSS Observera att vi fortfarande kan skicka dig viktiga meddelanden om tjänster, administration eller transaktioner om du avanmäler dig från att få marknadsföringsrelaterade meddelanden.
 • hjälpa oss tillhandahålla våra tjänster till dig, för att hjälpa dig få en anpassad upplevelse och för att hjälpa dig med att genomföra transaktioner och få tillgång till kontoinformationen
 • känna igen dig och hålla dig inloggad när du använder våra webbplatser och appar för att du ska slippa ange ditt lösenord igen
 • göra analyser för att förstå våra kunder och förbättra deras upplevelse
 • fastställa om du kom till Western Union via en webbannons eller någon av våra anslutna webbplatser
 • leverera information som är specifik för dina intressen på webbplatser och applikationer som inte hör till Western Union
 • bättre kunna bedöma effektiviteten hos våra reklamkampanjer och se om du har agerat på våra reklammeddelanden
 • främja säkerhet, minska den finansiella risken och bekämpa bedrägerier

Western Union samlar aldrig in och använder inte dina känsliga personuppgifter när vi tillhandahåller våra tjänster till dig.

 

BIOMETRISKA UPPGIFTER

Förutom de personuppgifter som är angivna ovan samlar den dataansvariga även in och behandlar dina biometriska uppgifter, dvs. dina fysiska egenskaper, som ditt ansikte för ansiktsigenkänning och ditt fingeravtryck, när du använder Western Union Money Transfer i vår mobilapp. Den ansvariga skickar de biometriska uppgifterna tillsammans med fotot av din officiella identitetshandling till relevant myndighet i Mexiko för godkännande.

Genom att validera dina biometriska uppgifter och din officiella identitetshandling efterlever den ansvariga parten skyldigheten att känna till och verifiera din identitet som avsändare av penningöverföringar i Mexiko enligt den förordning som gäller för penningtransaktionstjänster.

 

UTÖVA DINA ARCO-RÄTTIGHETER

Som ägare av dina personuppgifter kan du när som helst utöva din rätt att få tillgång till, korrigera, avbryta och/eller motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter (”ARCO-rättigheterna”) samt återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter som bryter mot villkoren i denna globala integritetspolicy genom att skicka en skriftlig begäran till vår dataskyddsavdelning på wuprivacy@westernunion.com, förutsatt att ditt motsättande och/eller din återkallelse inte skadar tredje parts rättigheter och enligt artikel 34 i lagen.

Din förfrågan måste innehålla i) namnet på ägaren till personuppgifterna, ii) en adress som det går att skicka svaret på förfrågan till, iii) officiella dokument som bekräftar identiteten på den registrerade eller, om tillämpbart, bevis på att personen som har skickat förfrågan är juridiskt ombud för ägaren till personuppgifterna och iv) tydlig och exakt beskrivning av de personuppgifter du vill utöva dina ARCO-rättigheter för.

Förfrågningar om rättelse av personuppgifter måste innehålla de ändringar du vill ska utföras och stödjande bevis, förfrågningar om att återkalla samtycke måste innehålla tydlig information om att du vill återkalla ditt samtycke till behandling av vissa personuppgifter och, om tillämpbart, orsaken till ditt återkallande.

När vi har tagit emot din förfrågan kommer vi att informera dig om den relevanta lösningen inom 20 (tjugo) arbetsdagar, och lösningen träder i kraft inom 15 (femton) arbetsdagar efter att vi har informerat dig om den skriftligen eller via e-post. Villkoren ovan får förlängas en gång, om det är motiverat.

 

SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Som ägare till dina personuppgifter bekräftar du att har läst och godkänner villkoren i det här integritetsmeddelandet och att du är medveten om syftet med insamlingen av dina personuppgifter och genererade personuppgifter samt processen för att utöva dina ARCO-rättigheter och återkalla ditt samtycke.

Jag samtycker till och godkänner att mina personuppgifter och biometriska uppgifter (fingeravtrycks- och ansiktsigenkänningsinformation) samlas in och behandlas av Servicio Integral de Envíos, S.A. de C.V. och Operaciones Internacionales OV, S.A. de C.V. enligt villkoren i det här integritetsmeddelandet.

Dina personuppgifter behandlas enligt de skyddsnivåer som krävs enligt lagen.